Betöltés...

Nők és normák a hazai protestáns bölcseletben és életvilágban

Veres Ildikó (szerk.)

Ár: 2.990 Ft

Raktáron

Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár
110 x 175 mm, fűzött, 254 oldal
Kiadás éve: 2017
Sorozat: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai
ISBN: 978-606-8074-17-7

Tagadhatatlan, hogy a történetírás hosszú ideig nem vett tudomást a nőkről. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a történettudomány a politikát tekintette elsődleges tárgyának, s a politikai életben csak kivételes esetben vettek részt nők. Az egyháztörténeti kutatás ehhez képest valamivel nyitottabb volt, mert az egyházi életben hagyományosan kiemelt szerep jutott egyes nőknek - Mária alakja, női szentek -, s a protestantizmus is kiemelte "nagyasszonyainak" példamutató életét. A reformáció 500. évében szervezett konferencia - amelyre 2017. május 19-20-a között került sor a Miskolci Egyetemen A nők jelenléte és szerepe a magyar protestáns szellemiségben címmel - a hazai protestáns keretek között bontakozó-formálódó nőkép és női szerep összefüggéseit járta körül. A hazai protestáns talajon megfogant és kisarjadt koncepciók elemzésével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kérdéskör eddigi eredményei ismertebbé váltak, valamint kellő alapossággal mutatta be a tudományos vizsgálódás további lehetőségeit és feladatait.

Kettős tapasztalatot szűrhetünk le a konferencia alapján: egyrészt az előadások rávilágítottak arra, milyen sok feladatunk van még a kutatásban, más tekintetben viszont igazolta azt, hogy bontakozóban van egy hazai iskola ezen a területen. A konferencia teljes anyaga külön kötetben is napvilágot lát majd, e három tanulmány azonban összefoglalja a 19. század végének, a 20. század első felének a hazai protestáns bölcseletben megjelenő azon reprezentatív elméleteit, amelyek a református egyházban megjelenő női munkát mint a normakövető emancipáció lehetőségét emelik ki, és felmutatják a korban jelentősen előtérbe kerülő protestáns elméleti koncepciók és praxis sajátosságait. Dienes Dénes

Tartalom: 

Veres Ildikó

Nőképek a magyar protestáns gondolkodók koncepcióiban

Kegyes Erika

„A református nő lelki világa” – egy retorikai elemzés tükrében

Sárai Szabó Katalin

A női munka a református egyházban a 20. század első felében, mint a normakövető emancipáció lehetősége

FÜGGELÉK

Böhm Károly

Az asszony lélektanáról

Sebestyén Jenő

A református nő lelki világa (részletek)Részletes keresés