Betöltés...

rítusok


Szent helyek, ünnepek, szent szövegek
4.600 Ft
Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből / Pócs Éva (szerk.) / Studia Ethnologica Hungarica

A tanulmánykötet második összefoglalása a Pécsi Tudományegyetem Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszékén folyó vallási néprajzi kutatások eredményeinek. A Studia sorozat VIII. tagjaként megjelent első kötet még csak a gyimesi magyarság vallási életének, hiedelemvilágának és vallásos folklórjának feltárásáról számolt be. Időközben a vizsgálatok – melyekbe kolozsvári és budapesti kutatók is bekapcsolódtak – a moldvai magyarság néhány településére, valamint a Maros megyei Szőkefalván létrejött Máriakegyhelyre is kiterjedtek...bővebben


Szokáskutatás Vërbicán
2.990 Ft
Az egyházaskériek születési, házasságkötési és temetkezési szokásai / Fehér Viktor

E kötet kézbevételekor még nem tudtam, hogy honnan vette a bátorságot magának Fehér Viktor, hogy megörökítse egy isten háta mögötti falu szokásvilágát, egy emberéletet átfogva. Publikációit olvasva rájöttem, hihetetlen gazdag anyag állt rendelkezésére, olyan anyag, amelybe beleszületett, amelyet kiskorától „elhallott” másoktól, s ezt most rendszerbe foglalta. Utólag látom, a szerző biztos kezű, érett gyűjtőként van jelen a vajdasági hagyományokat tisztelő kutatásokban. A népi kultúra értékei iránti érdeklődése szülőfalujából származik, amely egyre inkább a folklór és a szokásvilág felé fordul. (Szőke Anna)

 


„Nem halt meg, csak alszik”
2.500 Ft
A halottkultusz, a halállal és a temetkezéssel kapcsolatos szokások, hiedelmek a Középső-Ipoly mentén / Csáky Károly

Csáky Károly ismét pótolhatatlan forrásmunkát tett le (nemcsak a szlovákiai magyar!) néprajzi tudományosság asztalára. Miután korábban már publikálta a gyermek születésével és a kereszteléssel kapcsolatos Ipoly menti hiedelmeket, szokásokat, valamint a házasságkötéshez kapcsolódó hagyományanyagot, most a hozzávetőlegesen az egykori Hont megye déli, magyarlakta falvai népének halállal és temetéssel kapcsolatos hiedelmeit, szokásait foglalta össze. Ezzel az emberi élet három nagy szüksége dél-honti hagyományának állít emléket. Jelen munkáját alapvetően saját recens néprajzi gyűjtéseire, levéltári kutatásaira hagyatkozva állította össze...Részletes keresés