Betöltés...

Népismereti Dolgozatok 1980

Dr. Kós Károly - Dr. Faragó József (szerk.)

Ár: 1.800 Ft

Raktáron

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
170 x 240 mm, fűzött, 267 oldal
Kiadás éve: 1980

Antikvár könyv

Népismereti DolgozatokKós Károly és Faragó József által kezdeményezett és szerkesztett, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmánygyűjtemény-sorozat. Kötetei 1976-ban, 1978-ban, 1980-ban, 1981-ben, 1983-ban és 1994-ben jelentek meg. Beindítása annak a feltételezésnek tulajdonítható, hogy a hagyományok megörökítése, szakszerű lejegyzése nemzeti, nemzetiségi közügy, a kis számú szakember elemző, értelmező munkájának előfeltétele; továbbá pedig, hogy az 1970-es években a "népi hagyományok iránti fogékonyság elérte immár a közérdeklődés fokát." Ezért a Népismereti Dolgozatok egyszerre kívánt közzétenni kutatási feladatokat megvalósító szakközleményeket és olvasói igényeket kielégítő, a nemzetiségi önismeretet építő publikációkat. E kettős célt az 1976-os kötet előszavában Kós Károly fogalmazta meg: "Kötetünket a népélet és néphagyomány iránt érdeklődők széles körének, valamint a néprajz és rokon kutatási területek önkéntes és hivatásos művelőinek ajánljuk szíves figyelmébe és jóindulatába!"

Amikor e sorokat írjuk, a romániai magyar néprajzi kutatás és közlés immár országos szintet megközelítő eredményeiről beszélhetünk. Könyvesboltjainkban, a román néprajzi kiadványok mellett, néhány érv óta újabb meg újabb magyar néprajzi munkák is rendszeresen feltűnnek, sőt voltak - vannak olyan időszakok is, amikor egyszerre több kötet közt válogathat az olvasó. E munkák sorában sajátos hely illette és illeti a sokszerzős Népismereti Dolgozatok (ND) köteteit. A testet öltő sorozat láttán - amiben a szerzők mellett döntő szerepe van a Kriterion Könyvkiadó munkájának, valamint az olvasók széles köreiben a néprajzi kiadványok fogadtatásának - a kutatók magabiztosabban, tervszerűbben dolgozhatnak, hisz szemmel látható, hogy munkájuk a tudomány és a kultúra fejlesztésének szerves része.

A Népismereti Dolgozatok szerkesztőinek szándéka a néprajzi tények, adatok feltárása volt egy "valamikori néprajzi szintézis" számára. E szintézis körvonalait a Népismereti Dolgozatok többi közleménye is vázolta. 1980-ban Kós Károly Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban, Faragó József pedig A mai romániai magyar folklórgyűjtés vázlata címmel közölt tanulmányt. Részletes keresés