Betöltés...

Nemzetállamok és kisebbségek

Arday Lajos

Történelem és identitás Közép-Európában


Ár: 4.990 Ft

Raktáron

L'Harmattan Kiadó, Budapest
160 x 225 mm, fűzött, 468 oldal
Kiadás éve: 2016
ISBN: 978-963-414-113-6

Mint e könyv címe is mutatja, vizsgálatunk tárgya az identitás Közép-Európában a nemzetállamok és kisebbségek szempontjából. A tanulmánykötet 25 év termését adja közre, azokat az írásokat, amelyek a szerző, a kisebbségkutató, biztonságpolitikai tanácsadó és egyetemi előadó munkájából születtek. S mint ilyenek sokrétűek, sokcélúak, s némi malíciával szólva, össze nem illőek. Vannak köztük eszmei mondanivalót, világlátást közvetítő és köznapi szükségletet kielégítő, pragmatikus előadás-szövegek olyan, a (kisebbség)politikában sűrűn használt fogalmak tisztázására, mint nép-nemzetállam-nacionalizmus, önrendelkezés-önkormányzat-regionalizmus-autonómia. Keveredhetnek is, mint az identitásokról és a vallásokról írt tanulmányokban. Ezekben a hosszabb-rövidebb írásokban megjelennek az elmúlt (három)negyed század fájdalmasan aktuális hazai és nemzetközi kérdései az országgyarapítástól a (határon túli) kisebbségek kérdésének szőnyeg alá söprésén, majd a nemzetpolitika részévé emelésén, az EU-csatlakozáson át Jugoszlávia felbomlásáig és az ukrán konfliktusig.

Az elméleti, ám nagyon is gyakorlati mondanivalójú fejezetek után a történelmi jellegűek következnek, majd a kisebbségi kérdésekkel foglalkozók: két szomszédsági esettanulmányt szubjektív magántörténelmi emlékezések megközelítésében publikál a történész-szerző, s a kötet, amely egy életmű lezárásának is tekinthető, öt angol nyelvű összeállítással-fordítással zárul. A szerkesztett kötetben fellelhető szövegközi kiemelések - ha másként nem jeleztük - a szerző kiemelései. A külpolitikai gondolkodás alapja mindenkor a történelem, azon belül a nemzeti múlt elhelyezése, valamint az erre épülő jelen elemzése a várható jövő szempontjából. Mindez magában foglalja a jelen aktuális történéseinek reflexióit is, ám a történész-szerző a terjedelmi korlátok következtében "csupán" a jelentős (döntően geopolitikai) folyamatok megragadását tűzte ki célul.

Arday Lajos történész, politológus (Nyíregyháza, 1935) a Debreceni Református Kollégium után a debreceni KLTE diákja volt. Itt végzett magyar-történelem (1959) és angol (1961) szakon, majd az ELTE-n orosz (1964) szakon. Emellett cseh felső-, szerb-horvát középfokú nyelvvizsgát tett.

A MÁVAG-ban gépmunkás, revizor, majd Debrecenben tanszéki demonstrátor, levéltáros, gimnáziumi tanár. 1962-78: a BME nyelvtanára. Közben aspirantúra (1972-74), MTA tudományos munkatárs (1976-77), a Nemzetiségi Komplex Bizottság tagja, titkára. A Magyar Külügyi Intézet (1979-87), a Magyarságkutató, majd a Közép-Európa Intézet (1987-95) tudományos főmunkatársa, a Határon Túli Magyarok Hivatalának osztályvezetője (1998-2000). A honvédelmi miniszter biztonságpolitikai tanácsadója (1992-94), külső előadó, ZMNE (1997-2001), Közgazdasági/Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézete 1990-től. Ösztöndíjas kutatóutak, előadások: MTA, London PRO (1973); Belgrád-Zágráb (1977); Soros, London PRO (1988); Fulbright Washington DC Georgetown, National Archives (1991-92). Egyetemi doktor (1966), történelemtudományok kandidátusa (1975), az MTA doktora (2005). Kutatási-oktatási, publikációs területe: Nagy-Britannia, magyar-angol kapcsolatok a 20. században, kisebbségek, identitás, biztonságpolitika Kelet-Közép-Európában. Tizenkét önálló könyv, négy egyetemi tankönyv és jegyzet szerzője.

Főbb művei:

Magyarok és szlovének - együttélésük és együttműködésük a jugoszláv-magyar határ mentén; szlovénül is (Szerkesztő és társszerző, 1987)

Adatok, tények a magyarországi nemzetiségekről; angolul is (társszerzővel, 1988)

Térkép, csata után Magyarország a brit külpolitikában (1918-19) (1990); 10 térképpel bővített 2. kiadás 2009)

Kisebbségek és biztonság Kelet-Közép-Európában; angolul is (1994)

Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből (Szerkesztő és társszerző, 1994)

A Rákóczi Alapítvány története (1994)

Száz év, Száztíz év - Az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának története (1996, 2006)

Magyarország nemzetközi kapcsolatainak története (Társszerző, 2001)

Reformok és kudarcok - Jugoszlávia utolsó évtizedei és ami utána következett (2002)

Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában (2002)

Az Egyesült Királyság és Magyarország - Nagy-Britannia és a magyar-angol kapcsolatok a 20. században (2005)Részletes keresés