Betöltés...

Nagyvárad római katolikus templomai

Péter I. Zoltán

Ár: 1.900 Ft

Raktáron

Literatus Kft., Nagyvárad
145 x 210 mm, kötött, 143 oldal
Kiadás éve: 1992

Antikvár könyv

Szent László királyunknak, egyházmegyénk s Nagyvárad alapítójának és védőszentjének szenttéavatása 800. évfordulóját ünnepeljük most, 1992-ben. Kiváló szentünknek, népünk jeles királyának ezen évfordulója lázba hozta nemzetünk és vallásunk minden tagját, de méginkább a nagyváradiakat. Mindenki tenni szeretne valamit, hozzájárulni a méltó ünnepléshez. Ilyen nemes gesztus volt, hogy PÉTER I. ZOLTÁN, a Bihar megyei Műemlékvédő Egyesület oszlopos tagja, Nagyvárad templomainak lelkes kutatója és alapos ismerője felajánlotta, szívesen rendezi sajtó alá Nagyvárad római katolikus templomaival kapcsolatos írott és képanyagát, melyek egy része már a Bihari Napló hasábjain is megjelent. Örömmel vettük felajánlását, valamint azt is, hogy a LITERATUS gondozásában jelenjen meg. NAGYVÁRAD RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMAI címmel indítjuk útjára. Mindjárt eszünkbe jut, hogy Szent László építette az első váradi székesegyházat a Boldogasszony tiszteletére, s ezen várbeli templom lett temetésének és szenttéavatásának színhelye is. Ide aztán több király és királynő is temetkezett. Majd háromszor lett újjáépítve (tatárdúlás, törökrombolás, tűzvész), most pedig negyedszer, az elmúlt rendszer lelketlen uralma után utolsó pillanatban tudjuk megmenteni az enyészettől, hogy itt zengjünk Te Deumot Várad alapítása 900. és I. László király szentté avatása 800. évfordulóján. Nagyvárad lakossága a történelem folyamán mindig bizonyságot tett arról, hogy templomait nemcsak a nyilvános istentisztelet, jelesül a legszentebb áldozat bemutatása helyének tartotta, hanem a hívek egyetemes összetartozása szimbólumának is, ha kellett katakombának, ha az idő engedte tündérvárnak. Nemcsak anyagi áldozatot hozott mindég szívesen templomaiért, de ha kellett, harcolt is érte.

Hiszem, hogy e könyv nemcsak hiánypótló lesz, mely a Nagyváradot szeretőknek ad biztos információt városunk templomairól s a turistáknak is jó tájékoztató, de sarkalIni fog bennünket arra is, hogy az Isten-szeretet várait s az együvé tartozás szentélyeit mindég mint közös tulajdonunkat ápoljuk és védjük. Aki Várad templomaiban jár, lássa meg bennük a város katolikusainak lelkiismeretét, hitét, Szent Lászlótól örökölt nemességét! Részletes keresés