Betöltés...

Munkarend és hagyományőrzés a székely faluközösségben I-II. kötet

Garda Dezső

Gyergyóremete monográfiája


Ár: 5.900 Ft

Raktáron

Státus Kiadó, Csíkszereda
165 x 240 mm, fűzött, I. kötet: 252 oldal, II. kötet: 274 oldal
Kiadás éve: 2003
ISBN: 973-8311-39-X

Egyetemi tanulmányaim befejezése után, 1973-ban helyeztek ki Gyergyóremetére, ahol 1978-ig történelmet tanítottam. A Maros menti településen szorosabb kapcsolatba kerültem a gyergyóremetei közemberekkel, akiknek magatartása, az ősi székely hagyományokhoz való kötődése, elindítottak engem a falukutatás göröngyös útján. Szinte két évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a Gyergyóremete történetét feldolgozó könyv megjelenhessen. A könyv címe: "Székely hadszervezet és faluközösség", melynek második része a Maros menti település históriáján keresztül próbálta bemutatni a székely falu fejlődési sajátosságait. A most kiadásra került könyv az előzőtől jellegében és szerkezetében is eltérő. A kötet időrendi sorrendben, kronológiai rendszerességgel mutatja be Gyergyóremete jelentősebb történelmi eseményeit. Külön fejezetek részletezik a növénytermesztés, kézművesség, kereskedelmi élet és az oktatás kérdésköreit. A könyv anyaga 1940-ig kíséri végig az általunk tanulmányozott település történetét. Napjainkig csupán az 1953-ban alakult Tejporgyár históriáját érzékeltetjük, s mindezt azért, mivel ez a vállalat nemcsak a Gyergyói-medence állattenyésztésének a fenntartását szolgálja, hanem egyben a megmaradás jelképe is Gyergyóremete számára. A könyv anyaga hatéves kutatómunka eredménye, melyet nem most, hanem az 1973-1979 közötti időszakban gyűjtöttem össze a levéltárakban, könyvtárakban. Részletes keresés