Betöltés...

Monografiai vázlatok a barsi ref. esperesség múltja s jelenéből

Sz. Kiss Károly

Ár: 3.100 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 466 oldal
Kiadás éve: 2014

Hasonmás kiadás - Pápa : Debreczeny Ny., 1879. 

A barsi esperesség régi s ujabb naplóinak ösmertetése.

E mü adatait nagyrészben azon történelmi kútforrásokból merítvén, melyek egyházmegyei levéltárunk birtokában vannak, szükségesnek tartom azoknak rövid ismertetését. Fenmaradtak ugyanis a XVII-dik század közepétől a legújabb korig következő egyházlátogatási naplók s gyülési jegyzőkönyvek:

1. "Ordo et numerus ecclesiarum helv. confessionis addictarum in senioratu Levensi; in cottibus Bars et Hont existens. Ao. Dom 1655.”

Ez egy hosszúdad, tizenhatodrétű , vastag bagaria bőrbe gyöngyölt jegyzőkönyv. Első elrongyollott lapján a fentebbi cím, azután az egyházak s azok lelkészeinek névsora, lelkészi s tanítói díjak, egyházak ingó s ingatlan javainak jegyzéke.  Részletes keresés