Betöltés...

Megmaradni vagy beolvadni?

Ábrahám Barna

A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében


Ár: 3.000 Ft

Raktáron

Kalligram, Pozsony
168 x 240 mm, fűzött, 318 oldal
Kiadás éve: 2016
ISBN: 978-80-8101-911-1

Hol húzódtak Szlovákia határai - legalábbis a fejekben - száz-százötven évvel ezelőtt? Mit jelentett az Alföldi Szlovákia? Létezett -e akkor szlovák társadalom? Miért és kinek a szemében volt renegát, elfajzott a magyarrá vált nemes, pap, tanító? Létezett-e szlovák nemzet ott, ahol az idegen érdekeket szolgáló, kevés pánszláv izgató mellett csak derék tót ajkú magyarok éltek, vagy ahol a csehszlovák nemzet keleti ága várta az idősebb testvér segítségét? Ki volt a szlovák gondolat hordozója, a nemzethű intelligencia a maga önfeláldozó nemzetszolgálatával és kiábrándító gyengeségeivel, felekezeti, ideológiai, nemzedéki viszályaival vagy a nép, a szlovák paraszt, amely hol, mint a nemzet alapja, viseletével és dalaival a nemzeti kultúra letéteményese, hol közönyös, az ital és az uzsora rabságában tengődő tömeg volt, mely csak a hozzá lehajoló intelligencia napi aprómunkájától várhatta a felemelkedést?

Ezeket és a kor más kínzó kérdéseit teszi fel és keresi rájuk a választ a korabeli megnyilatkozókkal és a ma kutatóival együtt e könyv, betekintést nyújtva közben a szlovák polgárosodás világába, amely a magyarság múltja is egyben. Hiszen a két nemzet ekkor nemcsak együtt, hanem egymás viszonylatában, a másikhoz képest is élt, s így jelölte ki a maga határait mentálisan, a kultúrában, az utcán és az otthon falai között. Részletes keresés