Betöltés...

Megmaradásunk esélyei

Dr. B. Garda Dezső (szerk.)

Ár: 3.000 Ft

Raktáron

Státus Kiadó, Csíkszereda
145 x 208 mm, fűzött, 180 oldal
Kiadás éve: 2005
ISBN: 973-8311-77-2

2004. november 12-én az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Romániai Magyar Közgazdász Társulat gyergyói fiókszervezetei konferenciát szerveztek a romániai magyar közösség sorsának az elemzésére. Közösségünk reális helyzetének, fejlődési lehetőségeinek az ismerete nélkül ugyanis nehezen lehet olyan jövőképet, fejlesztési stratégiát kialakítani, mely egyrészt a romániai magyarság, a kört leszűkítve pedig a székelység hosszú távú megmaradási lehetőségeit szolgálná. Ilyen szempontból igen sokatmondónak tűnt számunkra, Vincze Máriának, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság szakának a dékánhelyettese által szervezett helyzetfelmérés a Kászonokban. Szerettük volna, ha a professzorasszony megosztja gondolatait, kutatási tapasztalatait velünk, gyergyóiakkal is, de elfoglaltsága miatt mindez lehetetlen volt. Jelen volt azonban tanítványa, Györfy Lehel gyergyói származású közgazdász, aki általános iskolai és középiskolai tanulmányait a gyergyószentmiklósi Gimnáziumban folytatta, egyetemi tanulmányait pedig a Babes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság szakán, ahol jelenleg tanársegédként tevékenykedik. Ugyanakkor jelenleg doktorandusz is ugyanazon az egyetemen. A másik gyergyószentrniklósi kötődésű közgazdász Pápai (születésileg Garda) Emese, aki tanulmányait szintén a gyergyószentmiklósi Gimnáziumban és a Babes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság szakán folytatta. Pápai Emese jelenleg a közgazdásztudományok doktora. Doktori disszertációjának témája, a Target Costing mint a modern költségszámítások egyike. Legfontosabb előadónk, Somai József a Romániai Magyar Közgazdász Társulat elnöke volt, számos szaktanulmány, könyv szerzője. A kolozsvári tudós közéleti és szakmai tevékenységével igen eredményesen fogta össze a romániai magyar közgazdászok tevékenységét. Gyergyószentmikósi előadása is jelentős hozzájárulást jelentett a romániai magyarság közgazdasági viszonyai és európai integrációs esélyeink közötti kapcsolat kimutatásában. E sorok írója, mint történész, az Erdélyi Múzeum Egyesület gyergyói fiókszervezetének elnöke, mint a gyergyói közösség jövőjéért aggódó politikus, próbálta rögzíteni a Gyergyói-medence népességi-gazdasági állapotát 1990-2003 közötti időszakban, keresve egyben azokat a tényeket és okokat, melyek döntő módon befolyásolták Székelyföld e régiójának gazdasági hanyatlását, a népességcsökkenés körülményeit, egy olyan időszakban amikor a romániai magyarság számára hosszú távon a megmaradás esélyei megkérdőjelezhetők. A polgármesteri hivataloknál található adatok összegyűjtésénél segítségemre voltak Baricz Aranka, Csata Borbála, Kedves Mária és Kiss Anna Mária főiskolai hallgatók. A gyergyói közgazdász konferencia megszervezésében a gyergyói főiskolások mellett (Erős Levente, Jakab Péter) a Gál Sándor által vezetett Magyar Közgazdász Társulat gyergyói fiókszervezete is jelentős szerepet vállalt. Részletes keresés