Betöltés...

Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében

Szoták Szilvia (szerk.)

Ár: 2.850 Ft

Raktáron

Az alig négy éve alakult, alsóőri székhelyű Imre Samu Nyelvi Intézet ambiciózus tevékenységével máris komoly hagyományt teremtett a határon túli magyar kisebbségek anyanyelvi kultúrájának kutatásában, és az erre vonatkozó tudományos eredmények közzétételében. A kérdéskör különböző aspektusairól évente tudományos tanácsozást szerveznek, melyek anyaga nyomtatásban legutóbb 2009-ben látott napvilágot, elsősorban a burgenlandi magyarság anyanyelvhasználatának aktuális problémáit körüljárva. Jelen kötet ennek folytatásaként is felfogható: az intézet által 2010-ben hasonló témában rendezett konferencián elhangzott előadások írott anyagait tartalmazza, melyek ezúttal egy tágabb térségre fókuszálnak, így az olvasók nemcsak az ausztriai, hanem a szlovéniai és a horvátországi magyar anyanyelvű közösségek nyelvi, nyelvhasználati sajátosságairól is képet alkothatnak. A tanulmánykötet fő értékét többek között abban is kell látnunk, hogy párhuzamosan villant fel számos részletet e három "kisrégió" különböző szociokulturális múltú, s jelenleg sem feltétlen azonos anyanyelvhasználati szabályozottságban élő magyarságcsoportjainak nyelvi létmódjából, kidomborítva ezzel az eddig talán kevesebb figyelmet kapott párhuzamokat is a három nevezett régióban. Ezen koncepciónak köszönhetően ugyanakkor érzékletesen körvonalazódik az is, mennyire más nyelvhasználati problémák és nyelvpolitikai dilemmák vetődnek fel a kisrégiók magyar etnikumai esetében, mint a hazánkkal határos négy másik állam egyenként is többszázezres magyarságtömbjeinél. A számos alkalmazott nyelvészeti diszciplínát átfogó, s a felvonultatott módszertani eljárásokban is sokszínű tanulmánykötet érzékletesen bizonyítja, mennyire változatos szempontok és elméleti keretek szerint lehet kutatni a határon túli magyar nyelvközösségek és nyelvváltozataik érzékeny, időben rendkívül dinamikusan változó jelenségkörét - a leíró és történeti dialektológiától, a geo- és szociolingvisztikától kezdve a korpusznyelvészeti és lexikográfiai megközelítésen át a nyelvi tervezés gyakorlatáig és a nyelvi jogok interdiszciplináris elméleti keretéig. (Žagar-Szentesi Orsolya)

 

Tartalomjegyzék

A TERMINI MAGYAR NYELVI KUTATÓHÁLÓZAT KUTATÁSAIBÓL

ISTVÁN CSERNICSKÓ

UKRAINIAN EDUCATIONAL POLICY AND THE MINORITIES

KOLLÁTH ANNA

A MURAVIDÉKI KÉTNYELVŰ OKTATÁS - TEGNAP, MA, HOLNAP

PINTÉR TIBOR

A MAGYAR NYELV FŐBB LEXIKONJAI ÉS HATÁRON TÚLI VONATKOZÁSUK  

SZILVIA SZOTÁK

KAPITEL AUS VERGLEICHENDEN UNTERSUCHUNGEN DES SPRACHEGEBRAUCHES

VON UNGARISCHEN MINDERHEITEN

 

AZ ÚJ MAGYAR NYELVATLASZ GYŰJTÉSE

GÚTHY LÁSZLÓNÉ

AZ ÚJ MAGYAR NYELVATLASZ 2009. ÉVI GYŰJTÉSÉNEK FELSŐŐRl TAPASZTALATAIRÓL

N. FODOR JÁNOS

A KÓRÓGYI NYELVJÁRÁS NYELVFÖLDRAJZI TANULSÁGAI

SCHULTZ JUDIT

A NYELVVESZTÉS ÚTJÁN - AZ ÚJ MAGYAR NYELVATLASZ VELIKA PISZANICA-I GYŰJTÉSÉNEK TA-

NULSÁGAIBÓL

ZELLIGER ERZSÉBET

NYELVI VÁLTOZÁSOK FELSŐPULYA NYELVJÁRÁSÁBAN  

 

NYELVMŰVELÉS

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ

A VAJDASÁGI MAGYAR NYELVHASZNÁLAT SAJÁTSÁGAI

 

FORDÍTÁSTUDOMÁNY

VEIT ZITA

DECODING LITERATURE: PARATEXTS OF HUNGARIAN-GERMAN DRAMA TRANLATIONS

 

IRODÁK, INTÉZETEK, PROJEKTEK

BENŐ ATTILA - SÁROSI-MÁRDIROSZ KRISZTINA

A SZABÓ T. ATIILA NYELVI INTÉZET TEVÉKENYVSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE (2001-2009)

GRÓF ANNAMÁRIA

A MAGYAR NYELVI LEKTORÁTUS A MARIBORI EGYETEM BÖLCSÉSZETIUDOMÁNYI

KARÁN

LAAKSO, JOHANNA

ZUR ROLLE DER ABTEILUNG FINNO-UGRISTIK DER UNIVERSITAT WIEN BEI DER

ERFORSCHUNG DER UNGARISCHEN SPRACHE IN ÖSTERREICH

PARFUSS ANGELIKA

ELDIA: FIELD WORK ON SPEAKERS OF HUNGARIAN IN AUSTRIA

 

 Részletes keresés