Betöltés...

"Magyar nemzet vagyok"

Lajtai L. László

Az első magyar nyelvű és hazai tárgyú történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa


Ár: 3.900 Ft

Raktáron

Argumentum Kiadó, Budapest
Bibó István Szellemi Műhely
150 x 205 mm, kötött, 646 oldal
Kiadás éve: 2013
Sorozat: Eszmetörténeti Könyvtár
ISBN: 978-963-446-690-1

Lajtai L. László monográfiája azokra a kérdésekre keres választ, amelyek a magyar nemzeti önazonosság-tudatnak a 19. század utolsó harmadáig formálódó átalakulásait, az intézményes magyar nyelvű történetírás kialakulását, valamint első eredményeinek társadalmi-pedagógiai felhasználását érintik. Teszi ezt egy viszonylag jól behatárolható szövegkorpusz, a nyomtatásban megjelent magyar nyelvű, hazai történelmi tárgyú és az oktatás céljait közvetlenül szolgáló, első változatukban még 1848 előtt íródott tankönyvek alapján. Azt vizsgálja mindenekelőtt, hogy a reformkor, valamint az 1848-1849-es forradalom és függetlenségi harc során már kétségtelenül markánsan megmutatkozó magyar nemzetépítés aktív és passzív résztvevői történelemtankönyveikből tájékozódva milyen alapvető fogalmi keretek és szövegszervezési eljárások mentén alakíthatták ki saját elképzelésüket nemzetként definiált közösségük múltjáról, és e mából rekonstruálni vélt közösségi múltértelmezések milyen értelemben tekinthetőek nemzetinek. Választ keres arra, hogy a forradalom előtti hazai magyar nyelvű történelemoktatás szöveges és szövegszerű pedagógiai eszköztárából kiolvasható 'nemzeti történelem' milyen viszonyba állítható az 1770-es évektől országos szinten bevezetett rendszeres történelemoktatás előtti korszakok saját közösségre vonatkozó múltfelfogásaival, illetve mennyiben és mely vonatkozásokban értékelhető folytonosnak 1848 utáni változataival.Részletes keresés