Betöltés...

Magyar csapatnemek a tizenötéves török háború idején. 1593-1608

Szentirmai Imre

[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 42 oldal
Kiadás éve: 2012

Hasonmás kiadás - Esztergom - Buzárovits Gusztáv Könyvnyomdája, 1909.

Szentirmai Imre rövid dolgozata, korábbi hasonló, hadszervezetről szóló munkája folytatásaként a kor hadseregének csapatnemeit veszi sorba.

„A megtett úton visszatekintve, az útközben látottak emlékér visszaidézve észrevesszük, hogy ez az egész kis értekezés a magyar erővel, létezésének, fontosságának, milyenségének a kérdésével foglalkozik. Magyarország akkoriban medre volt a germán és ozmán elem összecsapó árjainak. Akkoriban, ha két ellenség közt egy hazáját fönn akarta tartani a magyar, fontos, sőt égetően szükséges volt, hogy katonai ereje legyen. Volt is. Éppen ez a rövid időszak, e csekély 15 esztendő mutatja tán a legszebben, hogy szakgatottságában is mily ügyes volt a magyar. Pénzével és vérével rajta volt, hogy a Habsburgoknak lehetővé tegye a százados ellenség meggyöngítését, aztán a hanyatló törökkel kezet fogva kivívja vallási és alkotmányos jogainak elismerését a Habsburgokkal szemben. Az eredmények egyike inkább viIágtörténetiIeg, másika inkább nemzeti szempontból nagyon jelentős. A hosszú ideig tartó fáradságos küzdésben végre fordulóponthoz értünk. Az örökös, szégyenteljes vereségek után a 15 éves háború már szép és dicsőséges győzelmeket mutathat és a török győzhetetlenségének babonája oszladozni kezdett. A porta első ízben nyilvánítá felhívatlanul a békeegyezkedésre való hajlamát. A dölyf napjai elmultak. Ezentúl a török hatalom fokozatos hanyatlásnak indúlt, támadó erélyük hosszú időre megfogyott, a következő "hatvan évi időköz alatt tartózkodnak az általános támadástól s még az erdélyi ügyekbe is inkább politikájuk, mint fegyvereik által avatkoznak be." A magyar és erdélyi vezetőket egészen más, új eszmék, új gondok foglalkoztatják.”Részletes keresés