Betöltés...

Léva története a XVI. század végéig

Dr. Haiczl Kálmán

Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 128 oldal
Kiadás éve: 2013

Hasonmás kiadás. - Különlenyomat a Bars-ból. Léva, Nyitra és Társa Könyvnyomdája, 1932

Léva város és vár története a XVI-XVII. században, egészen a Rákóczi szabadságharcig.

„Léva neve sokféle magyarázatra szolgáltatott alkalmat. Legfantasztikusabb mindenesetre Kmef András állítása,) aki Léva-Levice-nevét a "lev" oroszlánból származtatja s mint  ilyet a történelem előtti időkből eredezteti, amikoron itt még oroszlánok tanyáztak és a környéket természetesen szlávok lakták. Másik magyarázat Léva nevét a latin ”laeva" szóból származtatja, mely baloldalt jelent. Eszerint Léva onnan nyerte volna nevét, hogy a Garam balpartján épült. Ez mindenesetre igaz, csak igen kevés a valószinüsége annak, hogy a régiek egy villát, possessiót, aminek Lévát az okmányok még 1388-ban, sőt 1436-ban is nevezik, e fekvéséről neveztek volna el. Ez alapon több Léva nevű helységgel kellene találkoznunk, holott összesen csak kettőről tudunk, amelyeket az okmányok Léva néven emlitenek. Egyik a trencsénmegyei Illava, amelyet az okmányok 1390-től fogva állandóan oppidum Lewa és castrum Lewa neveznek és csak 1549-ben fordul elő oppidinn llleva.) A másik a Bars vmegyei Léva. . Ha e második magyarázatnak helyt adnánk, akkor keresnünk kellene a "dextera", nevü helységeket, melyek valamely folyó jobb partján feküsznek. Ámde ilyenekkel sehol sem találkozunk, ami egymagában véve is közvetett bizonyítékául szolgál annak, hogy Léva neve nem a latin laeva-ból származik. Azt hiszem, Léva nevének eredetét másutt kell keresnünk. Helységneveink nagy része tudvalevőleg azok birtokosainak nevétől van elnevezve. Ennek , bizonyitékául elegendő a Bars, Hont, Győr, Pozsony, Vácz, Pápa, Árva, Liptó, Marót, lvánka, Nána, Ebed, Csukárd, Szemere stb. nevekre hivatkoznom.”Részletes keresés