Betöltés...

Kőszeg sz. kir. város jelene és multja. II.

Chernel Kálmán

Második rész: Multkor.


Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 280 oldal
Kiadás éve: 2011

Hasonmás kiadás – Nyomtatott: Seiler Henrik - Szombathely, 1878.

„…mindinkább megfogamzott bennem a határozat, hogy kedvező helyzetemben, a kutforrások kényelmes fölhasználásával megírjam szülővárosomnak történetet és helyrajzát, melynek falai közt gyermekségem első éveitől kezdve életem legnagyobb részét töltöttem, hol a férfikor éveiben polgártársaim baráti hajlandóságának a magán, ugy közéletben annyi feledhetlen bizonyítványaiban részesültem. Több oldalu tevékenységem folytán különböző irányba vonatva, nem egy akadály által gátolva, csak több évi gyakran megszakasztott munka után foganasithattam végre szándékomat. Ki hason természetü munkát feltételező adatok gyüjtésével, összeállitásával járó nehézségeket ismeri, az képes megbirálni , hogy mennyi időt emésztő foglalkozást igényel egy ily czélu válalat kivitele. Elég legyen ennek igazolására csak annyit fölemlitenem : miszerint . mintegy háromszáz részben igen hiányosan irott, nehezen olvasható, tárgymutatóval el nem látott városi jegyzőkönyvnek átvizsgálása, nem különben a még egy részben rendezetlen állapotban levő levéltári okmányoknak átkutatása évekre kihuzódó munkát követelt. Midőn a várost helyrajzi, ugy történelmi tekintetben czéloztam ismertetni, elkerülhetlennek gondoltam, hogy mindazon feladatomhoz eső adatokat közöljem , melyek nem csupán általános, hanem helyi érdekü jelentőséggel birhatnak , s hogy igy a jelen és jövő városi nemzedék tudásvágya szélesebb arányban legyen kielégítve. Ennél fogva tehát némely csekély értékünek látszó, de ismeretlen körülményt fölvettem még azon okból is, hogyha netalán az idők viszontagságai, vagy az utókor gondatlansága által - mi elég sajnos, de egy részben megtörtént - az okmányi kutforrások végleg megsemmisülnének, az innét meritett adatokhan azok egykori létezésének nyomai fönmaradjanak.”Részletes keresés