Betöltés...

Krónikák írókról, könyvekről

Bori Imre

Ár: 1.000 Ft

Raktáron

Forum Könyvkiadó, Újvidék
150 x 230 mm, fűzött, 194 oldal
Kiadás éve: 1999
ISBN: 86-323-0410-0

Kivételesen fontos feladatot vállalt és teljesít Bori Imre a jugoszláviai magyar irodalomban és kultúrában. Érdeklődési köre rendkívül széles: az irodalomtörténet és a kritika, a szerkesztés és a publicisztika, az egyetemi oktatás és a nemzetiségi kultúra kérdése egyformán érdeklődésének homlokterében áll. Szerteágazó tevékenységének belső motorja az a szenvedélyesen elkötelezett szellemi alapállás, mely a közösséginek és objektívnek tűnő kérdéseket személyes kérdésekké minősíti át, és így az irodalmat és a kultúrát komplex emberi-társadalmi jelenségnek tekinti. Ugyanez a szenvedélyes személyesség határozza meg irodalmi, irodalomtörténészi munkásságát is. Érdeklődésének két nagy területe van: a 20. századi magyar irodalom, annak kritikai és periodizációs kérdései, elméleti és elvi problémái, közelmúltja és jelene, valamint a jugoszláviai magyar irodalom, annak meghatározása, sajátosságainak felmutatása, hagyományának és jelenének problémavilága. E két érdeklődési területet aligha lehet elválasztani egymástól, hiszen mindkét témában kritikai kritériumok és esztétikai szempontok alapján ítél. Módszerét szigorúan vett műközpontúság határozza meg; az alkotást belülről haladva közelíti meg; a műben megvalósult humánumot és esztétikumot egyszerre és egyidőben kutatja. Ezért módszerének legfontosabb formája az analízis. Ez mutatkozik meg irodalomtörténészi és kritikusi tevékenységének mindkét nagyobb területén.

Akikről az írások szólnak: Petőfi Sándor, Németh István, Gobby Fehér Gyula, Juhász Ferenc, Kálózi Imre, Győri Klára, Váradi-Sternberg János, Déry Tibor, Majtényi Mihály, Szenei Molnár Albert, Krúdy Gyula, Erdélyi Zsuzsanna, Bartók Béla, Tamkó Sirató Károly, Jókai Mór, Németh László, Pap József, Balogh Edgár, Kolozsvári Grandpierre Emil, Gál László, Mészöly Miklós, Csépé Imre, Csinszka (Boncza Berta), Nagy László, Lovász Pál, Bálint Sándor (Szeged), Brasnyó István, Major Nándor, Sinkó Ervin, Balassi Bálint, Burány Béla, Györe Kornél, Kós Károly, Szabó István, Balázs G. Árpád, Kányádi Sándor, József Attila, Herceg János, Tóth Ferenc, Csoóri Sándor, Lőrinc Péter, Kassák Lajos, Miroslav Krleža, B. Szabó György, Pilinszky János, Csuka Zoltán, Szeli István, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Nagy Lajos, Komjáthy Jenő, Sőtér István, Maurits Ferenc, Szentkuthy Miklós, Weöres Sándor, Babits Mihály.Részletes keresés