Betöltés...

Krassó vármegye őshajdana

Szentkláray Jenő

Ár: 2.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 208 oldal
Kiadás éve: 2013

Budapest az Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt.Könyvnyomdája, 1900

Krassó megye történeti adatai a XIII. századtól kezdve csaknem mind együtt vannak Pesty Frigyesnek a megye helységeiről irt és gazdag okiratgyüjteménnyel ellátott művében, mely a nagyérdemü tudós elhalálozása következtében fájdalom befejezetlen maradt. (Krassó vármegye története, II. köt. első és második rész, III. es IV. köt.). Foglalkoztam a gondolattal, hogy Pesty e munkájának még hiányzó első kötetét pótoljam és az ő helytörténeti adatai s okmánygyüjteménye alapján egy összefoglaló tanulmányban megirjam Krassó megye egyetemes történetét. Szerettem volna e részben megfelelni Krassó-Szörény megye t. közönsége hozzám intézett felhivásának is, valamint bennső hálám és kegyeletem érzelmeinek, melyekkel Pesty áldott emléke iránt viseltetem.

Azonban sohasem juthattam hozzá, hogy ezt a tervemet megvalósitsam. Szándékom kivitelét megakasztották az időközben megváltozott életkörülményeim és a  más irányba igénybe vett sokféle foglalkozásom. Akad majd méltóbb nálamnál, ki e feladatra vállalkozni fog. 

Krassó vármegye korai történetének rövid feldolgozása.Részletes keresés