Betöltés...

Komárom IV. Béla alatt.

Takáts Sándor

Ár: 2.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
128 x 190 mm, kötött, 36 oldal
Kiadás éve: 2013

Hasonmás kiadás - Komárom Ziegler Károly, 1885

„Általánosan elismert követelménye a historiának, hogy a történetíró eredeti kútfőket használjon a kutatásoknál és semmit se állítson, ami hitelt érdemlő kútfők alapján nem igazolható; mert csak az érdemel hitelt, ami a forrásokból bebizonyítható. Fölötte megvan tehát nehezítve a kutatónak feladata, ha kénytelenek a forrásokat nélkülözni, illetve, ha olyanok nem is léteznek. Fájdalommal kell bevallanunk, hogy városunk Árpád-kori történelménél ez utóbbi eset forog fenti mert egyetlen sort sem birunk Komáromnak ez időszakba eső multjáról, mely némi világot vetne őseink itteni viszonyára s fejlettségünk állapotára. S ha mindamellett képesek vagyunk mégis némely korszakoknak homályos képét adni, azt a királyaink által adott, mai napig fentmaradt privilegiumoknak köszönhetjük, melyek mint a társadalmi viszonyok fejlődésében ekkor még irányt adó befolyások, nem ritkán érdekes világot vetnek a városok beléletére és szervezkedésére is; ami nagyon természetes; mert a kezdetlegesség stádiumaiban a művelődés- és fejlődésre való törekvés lehetőségének ekkor még a szabadalmak voltak első követelményei.”Részletes keresés