Betöltés...

Könnyű versek

Halász Albert

Könnyű versek

Ár: 2.000 Ft

Raktáron

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva
kötött, 125×205 mm, 104 oldal
Kiadás éve: 2011
ISBN: 9789616232449

Halász Albert 1969-ben született a Lendva melletti Alsólakosban. 1994-ben Budapesten az ELTE-n szerzett magyar nyelv és irodalom szakos előadói és néprajzi szakos diplomát. Hazatérve Lendvára 1994–1997-ig a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet és a Népújság újságírója lett. Majd egyéni vállalkozásba kezdett, és megalapította a Top Print Kiadót, melyet később Studió Artisnak nevezett el, s a grafikai stúdió vezetője lett. 1998-tól a Szlovén Rádió és TV Magyar Műsorok Stúdiójának programigazgatója. 2000-ben Budapesten az ELTE BTK-n a néprajztudományok doktorává avatták. Doktori disszertációjának címe: Jeles napok, népi ünnepek a Muravidéken volt. Halász Albert a Lendvai Községi Magyar Önkormányzat elnökeként politikai tevékenységet is vállalt. Halász igazi szakterülete a néprajz, azonban jelentek meg cikkei a muravidéki irodalomról, az oktatásról és a kultúráról is. Eddig három önálló verseskötetet és két tanulmánykötetet adott ki. Első verseskötetét Mosolymorzsák címmel adta ki 1991-ben, akkor még bölcsészhallgató volt. Számára a vers sohasem jelentett öncélúságot, magamutogatást, hiszen nyelvi játékai mögött mindig valamilyen gondolati mélység rejtőzött. Egyik recenzense ezt írja Halász költészetét boncolgatva: “Halász Albert kötete ígéretes könyv. Bár magán viseli a pályakezdés bizonytalanságait, tud lírai egészben gondolkodni, és képes ezt jól tagolt szabad vers formájába önteni.” Két évvel később jelent meg a szerző Cor–kór/kór–kör című verseskötete, melynek verseivel új stílust hozott létre a szlovéniai magyar irodalomban – mindezt az avantgárd jegyében. Harmadik önálló kötetében rövid, néhány sornyi vagy legfeljebb egyoldalnyi verseket találunk, amelyek a szabad vers adottságával rendeződnek sorokba. A kötet címe: Ikonok. A három-négy vonással felvázolt, ikonszerű darabok mindegyikéhez egy-egy maga alkotta “ikont”, ugyancsak néhány vonással építkező grafikát társít a költő. Vizualitás és szóbeliség együttes érvényesülése közvetíti a Halász Albertre jellemző életérzést és gondolatiságot – írta a kötet utószavában Gyurácz Ferenc kritikus. A Könnyű versek a költő ötödik kötete. A már korábban említett két tanulmánykötet egyike 1994-ben, Budapesten jelent meg Alsólendvai sajtó és néprajz 1889–1919 címmel. Ez a kiadvány fontos adatokkal szolgál mind a néprajzkutatás, mind pedig a média történetében. Második tanulmánykötete a már jelzett Jeles napok… A könyv a Muravidéken található Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca és Kót falvakból álló településcsoport magyar lakosságának jeles napjaihoz és ünnepeihez kapcsolódó népszokásokat és hiedelmeket mutatja be. Halász Albert a harmincas éveiben járó fiatal művész, költő, író, néprajztudós, nemzetiségi politikus, programigazgató. Többféle szakterületen tevékenykedő személyiség, érdeklődése széles körű, életpályája is az.Részletes keresés