Betöltés...

Adminisztratív tekintet

Kiss Tamás

Az erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító elemzéséhez - Az erdélyi magyar népesség statisztikai konstrukciójáról


Ár: 2.500 Ft

Raktáron

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár
145 × 210 mm, fűzött, 280 oldal
Kiadás éve: 2010
ISBN: 978-606-92512-6-3

A kötet két egymáshoz kapcsolódó, de szerves egységet nem képező tanulmányból áll, amelyek elméleti alapállása is különböző. Az első tanulmány a múlt rendszerbeli román, illetve erdélyi magyar demongráfiai diskurzust elemzi, és kísérletet tesz egy összehasonlító keret felvázolására. A kötet második tanulmánya az erdélyi magyar népesség statisztikai konstrukcióját mutatja be. Annak ellenére, hogy az elemzés központjában egy demográfiai modell áll, az értelmezési keret csak részben demográfiai. Az erdélyi magyar népesség/társadalom mint (köz)politikai projekt, illetve társadalmi konstrukció jelenik meg. Mindemellett az elemzés célja – szemben több hasonló elméleti keretben mozgó írással – nem a magyar közösség fogalmának dekonstrukciója. Az elemzés számot vet azzal, hogy az erdélyi magyarok népesedésével nem önmagában, hanem valamilyen (köz)politikai célkitűzéshez kapcsolódóan érdemes foglalkozni. Amíg van olyan, megfelelő erőforrásokkal bíró szereplő, aki az erdélyi magyarokkal valamit tenni szeretne, addig releváns, hogy a számuk, korösszetételük, vagy regionális megoszlásuk hogyan alakul.Részletes keresés