Betöltés...

Kisgéres

Viga Gyula (szerk.)

Kisgéres

Hagyomány és változás egy bodrogközi falu népi kultúrájában


Ár: 2.400 Ft

Raktáron

Lilium Aurum, Dunaszerdahely
165 x 240 mm, fűzött, 320 oldal
Kiadás éve: 2000
Sorozat: Lokális és regionális monográfiák
ISBN: 8080620342

Két évtizede Kisgéres és tágabb környéke, tehát a mai Délkelet-Szlovákia, olyan tájegységekkel mint Felső-Bodrogköz, az Ondava mente vagy az Ung-vidék a magyar néprajzi kutatás számára jószerével teljesen ismeretlen vidéknek számított. Egy-két szórványadatot leszámítva szinte semmit nem tudtunk e tájegység(ek) hagyományos népi kultúrájáról.

A kötet tanulmányai egy bodrogközi falu hagyományos, vagy hagyományosnak vélt népi kultúrájából adnak közre fejezeteket, a tradíció, illetve a tradicionális értelmezése azonban sok vonatkozásban óvatosságra intik a kötet szerzőit és szerkesztőit is. Részben azért, mert az egyes tanulmányok éppen a változás folyamatát, vagy annak bizonyos elemeit képesek megragadni, s az egész vizsgálat sugallja a változás, az átalakulás tényét mind struktúrában, mind a részletekben, másrészt azért, mert az adott település, Kisgéres kiválasztása eleve tudatos volt: egy konzervatívnak, archaikusabbnak, nem igazán pontos kifejezéssel hagyományőrzőnek tartott falu műveltségére összpontosulnak a vizsgálatok. Kisgéres effajta megítélése nem elsősorban az eddigi kutatások összegződéseként fogalmazódott meg, sokkal inkább a környező falvak népe, maguk a bodrogköziek hangsúlyozták a falu sajátos jellegét, az ott élők korábbi generációinak másságát, különös karakterjegyeit. Kötetünk tanulmányai elsődlegesen a népi kultúra egyes területeinek kisgéresi megnyilatkozásáról, a műveltség állapotáról szólnak, s a változások vizsgálata is a közösségen, illetve annak kultúráján belüli folyamatokról tájékoztat.

Viga Gyula 

Tartalom:

Liszka József: Útravaló helyett (A Felső-Bodrogköz, az Ung-vidék és az Ondava mente néprajzi kutatásának történetéhez)

Boros László: Táj és ember. A falu ökológiai feltételei. Táj- és emberföldrajzi összegzés

Bogoly János: Kisgéres növény- és állatvilága

Hőgye István: A település történetének vázlata 1945-ig

Tamás Edit: Kisgéres népességének történeti statisztikája (18-20. sz.)

Csiki Tamás - Keményfi Róbert: A falu társadalmának és térszerkezetének néhány jellemzője a kapitalizmus korában (1848-1945)

Mizser Lajos: Kisgéres nyelve

Balassa M. Iván: Kisgéres települése és építkezése

Viga Gyula - Viszóczky Ilona: A paraszti gazdálkodás változásai

Siska József: Népi táplálkozás - hagyományos ételek

Sz. Tóth Judit: A jeles napok szokásai

Pocsainé Eperjesi Eszter: Kisgéres vallási néprajza

Nagy Géza: Mutatvány Kisgéres szövegfolklórjából

Viga Gyula: Kisgéres. Hagyomány és változás egy bodrogközi falu népi kultúrájában (Összegzés helyett)

Szlovák és német nyelvű összefoglalóRészletes keresés