Betöltés...

Kisebbségpolitika és társadalomszervezés

A. Sajti Enikő

Várady Imre (1867-1959) bánáti magyar politikus iratai


Ár: 4.500 Ft

Raktáron

Forum Könyvkiadó, Újvidék
180 x 238 mm, kötött, 936 oldal
Kiadás éve: 2016
ISBN: 978-86-323-0966-1

Az egykori bánáti politikus, nagybecskereki ügyvéd, hajdanvolt magyar országgyűlési képviselő és jugoszláv szenátor, Várady Imre személyes irataiból, családi levéltárának anyagából ad közre bő válogatást, valamint egy hosszabb lélegzetű tanulmányt a jeles történész és egyetemi tanár, A. Sajti Enikő. Többéves fáradságos munka eredményeként született meg e kötet anyaga aprólékos, eligazító jegyzetanyagával együtt. A kiválasztott Várady-irategyüttes a családi vonatkozásokon túlmenően a 19. század második felének és a 20. század első felének fontos nagybecskereki, bánáti és vajdasági közéleti eseményeit dokumentálja, felfedve esetenként annak részleteit, hátterét is. A Várady-levéltár dokumentumai alapján egy hosszú, tartalmas, két világháborút is átfogó politikus életpálya körvonalazódik, a néhai bánáti ügyvéd sokrétű közéleti tevékenységével, kapcsolataival és aktivitásával egyetemben. E kötet nemcsak gazdag és fontos, vajdasági viszonylatban is egyedülálló dokumentumgyűjtemény - amely a vajdasági magyar politizálás történetének megkerülhetetlen forrása, hivatkozási alapja -, hanem izgalmas történelmi olvasmány is egyben: táj történetünk és közéletünk hiányzó fejezete. Várady Imre hosszú életpályájának válogatott iratanyaga immár történelemmé formálódott. Németh Ferenc

Várady Imre (1867-1959) bánáti ügyvéd, országgyűlési képviselő, szenátor, bánáti magyar kisebbségpolitikus iratait tartja kezében az olvasó. Várady Imre pátriárkai kort, 92 esztendőt ért meg. [ ... ] E hosszú, mindvégig aktív életpálya során hallatlanul gazdag és mennyiségileg is terjedelmes magánirat-gyűjteményt hagyott hátra, amelyek évtizedekig lappangtak a család nagybecskereki otthonában. [ ... ] Már az első áttekintés során kiderült, hogy az iratok jócskán túlmutatnak az egyidejű, szinkron adatok tárházán. Jelentős részük a jugoszláviai magyarság kisebbségpolitikájának eddig ismeretlen, rejtve maradt dimenzióiba engednek bepillantást: elsősorban a korszak magyar kisebbségpolitikusaival, helyi exponenseivel folytatott levelezésekbe [ ... ], amelyek nemcsak bejövő, de a kimenő levelek révén is számos ponton átírják a jugoszláviai magyarok helyzetére, tevékenységére, belső vitáira, politikai áramlataira és társadalmi hálójára vonatkozó eddigi ismereteinket. A délvidéki magyarok története a "nagypolitika" nézőpontjából ma már jórészt feldolgozott. A Várady-iratok azonban egy egészen más aspektusból, mondhatni alulnézetből, a cselekvő, részt vevő ember(ek) szemszögéből láttatják e kisebbségi helyzetbe került több mint félmilliós magyar közösség sorsát. A. Sajti EnikőRészletes keresés