Betöltés...

Kisebbség és liberalizmus

Demeter M. Attila (szerk.)

Kisebbség és liberalizmus

A kisebbségi vagy nemzetiségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban


Ár: 2.600 Ft

Raktáron

Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár
110 x 175 mm, fűzött, 324 oldal
Kiadás éve: 2008
Sorozat: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai
ISBN: 9789738778184

Kötetünk arra keresi a választ, hogy milyen liberális megközelítésmódjai léteztek a nemzetiségi, kisebbségi problémának a magyar politikai gondolkodás történetében. Szerzőink tehát elsősorban érveket, elveket és modelleket kerestek a liberalizmus és a kisebbségi követelések összebékítéséhez. Ebben az a fontos felismerés vezérelte őket, hogy a mai liberális demokráciák intézményi és jogszolgáltatási rendszere a nemzeti kisebbségek követeléseit tekintve is liberális megoldásokra kötelez. A kötetben szereplő tanulmányok két, kisebb-nagyobb tematikus tömbbe csoportosíthatók. Az elsőbe tartozók a magyar liberalizmusnak a 19. századi korszakával, báró Eötvös Józsefnek és Deák Ferencnek a nemzetiségi kérdésben elfoglalt elvi álláspontjával foglalkoznak.

Megközelítőleg megtudhatjuk ezekből a tanulmányokból, hogy mit (vagy mi mindent) jelentett a liberalizmus Magyarországon 1848-ban, 1867-ben és utána, hogy ez mennyire volt befolyásos politikai szempontból, s hogy mit kell érteni ebben a korszakban liberális nemzetiségi politika alatt. Az 1918-at követő, a két világháború közötti időszakot átfogó, alapvetően az erdélyi magyar politikai elméletírók nézeteire összpontosító tanulmányokban, amelyeket a kötet második (kisebb) tematikus tömbje tartalmaz, már kevésbé evidens válaszokat találunk.

Korántsem egyértelmű például, hogy létezett-e olyasvalami a két világháború között, hogy erdélyi magyar liberalizmus, s hogy ennek mi volt a kisebbségi kérdésben elfoglalt álláspontja, s ezt az álláspontját mennyiben tudta politikailag is érvényesíteni. Maga az erdélyi magyar liberalizmus szűkebb gondolati hagyományai tehát nem igazítanak el bennünket abban a fontos kérdésben, hogy a liberalizmus összebékíthető-e a kisebbségi élethelyzettel.  A válaszhoz, bármennyire is szükséges lenne egyébként ez, legfeljebb csak támpontokat talál majd kötetünkben az olvasó.Részletes keresés