Betöltés...

Ki a filozófus?

Perecz László

Magyar filozófiatörténeti tanulmányok


Ár: 2.990 Ft

Raktáron

A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című könyvsorozat a magyar bölcseleti múlt feltárására vállalkozik. Régi magyar filozófusok művei, jelentékeny hazai bölcselők életművét értékelő monográfiák, a magyar filozófiatörténet részproblémáit elemző tanulmányok, a 19-20. századi magyar nyelvű filozófiai irodalom bibliográfiái, valamint tematikus szövegválogatások egyaránt helyet kapnak a sorozat köteteiben.

„Ki a filozófus? Azok a filozófusok, akik ebben a könyvben föltűnnek, valamennyien a skála két szélső pontja között foglalnak helyet. Nem a hétköznapi tudat színvonalán bölcselkedő műkedvelők, de nem is az európai bölcseleti hagyomány óriásai. A filozófia hazai művelésének kötetembe válogatott alakjai valamennyien azon igyekeznek, hogy a bölcseletet a magyar kultúra szerves részévé tegyék: közreműködjenek a filozófiai elmaradottság fölszámolásában, és kialakítsák a maguk filozófusszerepét. Nehéz munka ez, és bizonyos értelemben máig befejezetlen: tájainkon a filozófia ma is a nemzeti kultúra elmaradott területének, a filozófia művelése pedig gyanús foglalatosságnak számít. A könyvben elmesélt történeteim ilyenformán, mi tagadás, inkább kudarctörténetek.”Részletes keresés