Betöltés...

Két csíki falu néphite a századvégen

Pócs Éva (szerk.)

Ár: 2.500 Ft

Raktáron

Európai Folklór Intézet, Budapest
Osiris Kiadó, Budapest
168 x 240 mm, fűzött, 460 oldal
Kiadás éve: 2001
Sorozat: Örökség sorozat
ISBN: 978-963-379-867-1

Az Európai Folklór Intézet ezzel a kötettel, megújult külsővel indítja útjára könyvsorozatát, melyet az Osiris Könyvkiadóval közösen jelentet meg. Azért választottuk az Örökség nevet, mert az UNESCO programjához kapcsolódva az EFI egyik fő feladata, hogy a hagyományos kultúra és folklór értékeinek  megőrzésén és továbbadásán munkálkodjon. A hagyományok az átadásra érdemes örökséget jelentik, a kultúrának azt a részét, amely hozzásegíti az embereket, hogy ráismerjenek értékeikre, arra, hogy mit kell megőrizni, és mit kell továbbadni. Az egyre zsugorodó és egységesedő világban a helyi hagyományok értékei azok, amelyekhez közvetlenül, az élmények és érzelmek szintjén kapcsolódni lehet. Ezért is értékelődtek fel a lokális kultúrák napjainkban. Az UNESCO ezért tűzte ki célul a helyi tudás, folklór, szóhagyomány, ének, tánc, zene, sőt az ételkészítés és más mesterségek hagyományainak megmentését és közkinccsé tételét. Ebbe a munkába szeretnénk köteteinkkel bekapcsolódni. Hoppál Mihály

A tanulmánygyűjtemény a modern népi hiedelem és rítusrendszer leírására vállalkozik a vizsgálatok elől eddig elzárt erdélyi területeken végzett, hároméves gyűjtés alapján. A tanulmányok kísérletet tesznek a hagyományos hiedelemrendszer leírására és a modern hiedelmekkel való összevetésére, feldolgozzák a legfontosabb változásokat, és választ keresnek arra a kérdésre, hogy a rítusrendszernek milyen funkciója és normatív viselkedésszabályozó szerepe van az ezredvégen. A vizsgálatok középpontjában a születéssel kapcsolatos hiedelmek, a halottakkal való kapcsolat, a jóslás, rontás, boszorkányság kérdései állnak. Részletes keresés