Betöltés...

Keserves nászút

Farkas Ottó

Élet írta történetek


Ár: 3.400 Ft

Raktáron

Regélő Múlt Polgári Társulás
128 x 200 mm, kötött, 262 oldal
Kiadás éve: 2017
Sorozat: Beszédes múlt könyvek
ISBN: 978-80-971947-4-1

Farkas Ottó azon szerzők közé tartozik, aki könyveinek történeteit nem íróasztal mögött találja ki, hanem mikrofonnal járja a vidéket és keresi a mesélőket, mai szóhasználattal élve adatközlőket. A könyvben zömében az 1947 és 1949 között Csehországba deportált felvidéki magyarok mesélik el sorsukat. Tán már közhelynek számít, de ebben a kiadványban is bizonyítást nyer, hogy az életnél nincs leleményesebb tréfamester, se nagyobb drámaíró.

A könyvhöz, mely a 70 évvel ezelőtt megélt „hontalanság éveinek” a borzalmait veszi górcső alá, Popély Árpád történész, a Selye János Egyetem docense írta az előszót. 1945-1948 között három millió német és több százezer magyar vált a cseh-szlovák nemzetállami törekvéseknek az áldozatává. Csehszlovák-magyar lakosságcsere, deportáció, reszlovakizáció. Ismert fogalmak különösen Dobfeneken, ahol a lakosság közel kétharmadát hurcolták el 1947 januárjában a cseh országrészekbe. A sokáig hallgatásba menekült meghurcoltak megszólalnak, s visszaemlékezéseik kiadványokban is napvilágot láthatnak.

A falusiaknak meg kellett élniük, amikor megbízott komisszárok, kommunista eszmeiséggel beoltott bácsik települtek közéjük, amikor győzködték a magyar népet, hogy a népszámlálási kérdőíveken ajánlatos a szlovák nemzetiséget választani. S majd mikor begördültek a teherautók a községbe, s a csehszlovák katonák körülzárták a falut, s hiába verték a harangot. Üresen maradtak a porták, vasárnaponként a falu szép kis temploma. A mai szemtanúk gyerekként élték meg a borzalmakat, de rendre mind úgy emlékszik a történtekre, mintha ma lett volna, pedig hetven éve gyötri a lelküket. Elmesélik, hogy akik nem törtek meg, bizony azok meglakoltak. Visszaemlékeznek, amikor átszöktek Magyarországra. Volt olyan is, aki éppen az esküvőjére készült, s bizony keservessé vált a nászút…

A könyv szerkesztője, Vojtek Katalin utószavában felhívja a figyelmet, hogy a történetek felérnek egy sci-fivel. „Mai ésszel ugyanis elképzelhetetlen, hogy menekülő családok vadidegenekhez kéredzkedjenek be és azok hosszabb időre befogadják, segítsék őket, noha maguk is szinte nélkülöznek. Hogy cseh gazdák segédkezzenek a hatósági paranccsal röghöz kötött magyarok szökésében, mert megértik, hogy hazahúzza őket szívük” – emlékeztet Vojtek. S hogy mi az egyre fogyatkozó tanúk történeteinek legsugárzóbb üzenete? Soha nem gyűlölködve, inkább elkeseredetten emlegetik a „hontalanság éveit”, s magyarságukhoz a legnagyobb megpróbáltatások ellenére is ragaszkodtak… de meglehet, az unokáik sajnos már nem tudnak magyarul…

Farkas Ottó a Regélő Múlt Polgári Társulás vezetője. Újságíróként dolgozott, nyugdíjba vonulásával kezdett el könyveket írni, sorrendben ez a kilencedik könyve. Részletes keresés