Betöltés...

Képzőművészet

Képzőművészeti könyveink a határon túli művészek életművét, munkásságát dolgozzák fel albumok formájában, vagy egy-egy kiállítási anyagot mutatnak be.

 


A Kassák-kód
3.500 Ft
Juhász R. József - H. Nagy Péter (szerk.)

A kötetben számos hazai és külföldi művész, író, művészettörténész vall Kassák munkásságáról, melynek apropóját a szülővárosában, Érsekújváron létrejött rendezvénysorozat jelentette. Rengeteg képanyag, illusztráció gazdagítja a könyvet (fotók, képzőművészeti munkák, könyvborítók Kassákhoz kötődően).


Ahol nem pihen madarak szárnycsapása
1.900 Ft
Bordy Margit

A költőként és festőművészként jelentőset alkotott művésznő ebben a kötetben költőként és festőként egyaránt jelen van, legfrissebb verseskötetét nyolc festménye teszi teljessé.


Albert László
2.730 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

Albert László az egyik legeredetibb erdélyi festő, akinek a 20. század második felében jelentős szerepe volt a képzőművészet modernizálási folyamatában. Absztrakt-expresszionista képei eredeti témákat dolgoznak fel, ötleteit, témáit a mikro- és makrokozmosz tárgyaiból, lényeiből, jelenségeiből meríti. Színvilága változatos, képeinek díszítő jellege is jelentős.


Alvó titánok Verebes György szolnoki festményein
4.990 Ft   3.992 Ft
-20%

Verebes György festő műveinek bemutatása.


ART-MA Galéria 1998-2007.
3.000 Ft
Lipcsey György

1998-2007 között a dunaszerdahelyi ART-MA Galéria Lipcsey György vezetésével művészeti értékek sorának, alkotói pályák bemutatásának adott otthont a Csallóköz szívében. Ennek a folyamatnak a dokumentumait őrzi a színes album. Köztudott tény, hogy kortárs képzőművészetet bemutató galériát nyitni ma elsősorban misszió, legyen ez a kiállítóhely Budapesten, Pozsonyban vagy Dunaszerdahelyen. Az Art-Ma Galéria azzal a céllal alakult, hogy bemutassa, elsősorban a helyi sajátosságokat kiemelve napjaink felvidéki magyar, magyarországi és szlovák képzőművészetét.


Az emlékezés mélyvizeiben
4.200 Ft
Gottlieb Rózsa

Gottlieb Rózsa elsősorban festő és nem másodsorban író. A Kölnben élő művésznő több kötet szerzője, legutóbb ez a kilenc évtizedet felölelő önéletírása. De a kötet a túlélés története is, az optimizmus története. Olyan önéletírás, amelyben a nő és szerepe a fontos. Mert élete, vándorlásai - Nagyvárad, Marosvásárhely, Budapest, Bukarest, Csernovic, Kolozsvár és Köln - során a szerző számos szerepet magára öltött...bővebben


Balázs József
2.500 Ft
Márton Árpád (szerk.) / Műterem

Balázs József gyergyóalfalvi festőművész. Lelkében mindig mágnesként élt és él a falu vonzása, annak földrajzi adottsága, az emberekhez való ragaszkodás - a kapcsolódás köldökzsinórja mind ez ideig megmaradt. Alkotói tevékenységét három nagy csoportra oszthatjuk, amelyek természetesen elválaszthatatlan egységet képeznek: portrék, tájképek és kompozíciók. Művészetét a természettel való állandó kapcsolat, a falusi emberekkel való mindennapi szembesülés határolja be, illetve tágítja egyetemes gondolattá.


Barta monografia
5.000 Ft

A 85 éves Pozsonyban élő Barta Gyula festőművész képeinek albuma, amelyben három nyelven több szerző mutatja be az idős mester életművét.


Bocskay Vince
2.500 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

Bocskay Vince (1949) Szovátán élő szobrászművész. 1990-ig főleg terrakotta kisplasztikákat készített. A rendszerváltás után szinte évente örülhet és örülhetnek a művészetkedvelők is, újabb és újabb monumentális szobrai avatásának. Munkásságának fontos részét jelenti az erdélyi történelmi személyiségek és események plasztikai megörökítése.


Buday György és Kolozsvár
3.990 Ft
Álom egy Solveig-házról / Cseke Péter (szerk.)

A neves kolozsvári születésű (1907-1990) fametszőművészről, újságíróról, tipográfusról összeállított kötet.


Csutak Levente
2.500 Ft
Banner Zoltán (szerk.) / Műterem

Csutak Levente a nagy- és a kisgrafika szinte valamennyi műfaját és technikáját műveli (táblaképrajz, emléklap, ex libris, illusztráció, könyv- és folyóirattervezés - tus, szén, guas, tempera, akvarell, vegyes technikák). Munkái megtalálhatóak London, Tel-Aviv, Vancouver, Stockholm, Dortmund, Budapest, Győr, Bukarest, Brassó és más helységek köz- és magángyűjteményeiben. A művészalbum előszavát Banner Zoltán művészettörténész írt


Dolán
3.990 Ft
Dolán György

Az 1952-ben Nagymácsédon született festő művészetét multimédiásnak nevezik. Festő, illusztrátor. Művészeti diplomát a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán szerzett 1983-ban. Mesterei: Vychlopen, Matejko, Lehotska. 1984-ben szlovák alkotói ösztöndíjas, 1998-ban Párizsban alkotói díjat nyert. 1985-1990 között Afrikában, majd Indiában élt és dolgozott. Itt sajátította el egyedi homoktechnikáját. A szlovákiai Magyarbélen telepedett le. Részt vett a zebegényi, a nyárasdi, 1997-ben pedig a lendvai művésztelep munkájában. 1985-től szerepel rendszeresen a szlovákiai csoportos kiállításokon. Első egyéni tárlatát már 1979-ben megrendezte. A többi közt 1987-től több alkalommal Tripoliban, 1994-ben Dunaszerdahelyen, 1995-ben Egyiptomban, 1997-ben a budapesti Műcsarnokban, 1998-ban Párizsban volt egyéni kiállítása. Több könyvet illusztrált. Nemcsak klasszikus képeket fest és szobrokat alkot, hanem objektumokkal, performenszekkel, multimédiás előadásokkal, szcenográfiával is foglalkozik. Művészeti album.


Erdélyi képek
2.000 Ft
Makoldy József rajzai

A jelen kötetben közölt rajzok mindenike az 1920-ban Budapesten megjelent Pictures of Transylvania című rajzgyűjteményből származik. Szatmári László előszavával. Makoldy József ebben a könyvében szűkebb pátriája, a Barcaság központjából, Brassóból kiinduló tanulmányútjának eredményeit adta közre. A látottakat - templomerődöket, kastélyokat, udvarházakat, régi falusi lakóházakat, kapukat, utcaképeket - örökítette meg rajzain, amelyekből ez a kis kötet csupán válogatást közöl...bővebben


Gaál András
7.200 Ft
Banner Zoltán / Élet-Jelek

A most induló Élet-Jelek sorozat olyan romániai magyar kortárs képzőművészek életpályáját mutatja be, akiknek alkotásai már magukon viselik egy kiteljesedett életmű stílusbeli jellegzetességeit, fő törekvéseit. Banner Zoltán művészettörténész összeállításában ismerhetjük meg Gaál András munkásságát, illetve a kötet album jellegéből adódóan munkáit is megcsodálhatjuk.


Gábor Zoltán festőművész portéja
7.690 Ft
Zágorec-Csuka Judit

Színes képzőművészeti album a lendvai születésű, Zágrábban élő magyar festő munkásságáról.


Haller József
2.500 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

A könyvben részletesen megismerhetjük a kortárs képzőművész életét, szakmai munkásságát, kiállításait, melyet fekete-fehér képanyag kísér a művész alkotásaiból, s az album végén 40 színes kép mutatja be munkásságát.


Hazatérő képek
2.800 Ft
Barcsaytól Vinczeffyig / Kántor Lajos

Egy fél évszázados pálya műkritikusi, művészeti írói részének összefoglalását adja ez a kötet, mintegy 200 oldalon, színes és fekete-fehér reprodukciókkal kísérve (12 műmelléklet-oldalon). Jelen kötet, új szövegekkel, az egykori Korunk-munkatársak, Kassák Lajos és Moholy-Nagy László bizonyos pályaszakaszaitól, Dési Huber Istvántól és Barcsay Jenőtől ível olyan, a közelmúltban Munkácsy-díjjal kitüntetett művészekig, mint Jakobovits Miklós, Deák Ferenc vagy Vinczeffy László. Műfajilag a művészettörténeti tanulmány, műelemzés és szubjektív jegyzet rendeződik a 2004-ben Széchenyi-díjjal kitüntetett szerző szemlélete szerint logikus rendbe, a régió (Székelyföld, Mezőség - Erdély) és az egyetemesre törekvés összefüggésében.


Hunyadi Mária
2.500 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

Hunyadi Mária textilművész 1945. július 16-án született Lupényban. Szőnyegeivel több díjat is nyert. Munkái a klasszikus szépségideál jegyében fogantak.


Izsák Márton
2.730 Ft
Murádin Jenő / Mentor Művészeti Monográfia

Izsák Márton ellentmondásos személyisége volt a romániai képzőművészetnek, de mindenképpen művész a szó nemes értelmében. A szerző kellő tapintattal mutat rá erre az ellentmondásra, kihangsúlyozva mindazt, ami egy életmű megítélésben fontos lehet.


Jakobovits Márta
2.500 Ft
Németh Júlia (szerk.) / Műterem

Művészeti csemegének nevezi a Nagyváradon élő Jakobovits Márta szobrászművész alkotásait Németh Júlia művészeti szakíró. A Pallas-Akadémia Könyvkiadó népszerű Műterem-sorozata számára írt esszéjében a szobrász alkotásainak figyelemfelkeltő újszerűségére, megkapó küllemére és művészi üzenetére hívja fel a figyelmet. E művek nemcsak a kerámiában, hanem a művészetbefogadó közegben is új fejezetet nyitottak.Részletes keresés