Betöltés...

Képzőművészet

Képzőművészeti könyveink a határon túli művészek életművét, munkásságát dolgozzák fel albumok formájában, vagy egy-egy kiállítási anyagot mutatnak be.

 


Művészet és tér
1.500 Ft
Hamvas Béla Konferencia Balatonfüred, 2014. március 21-22. / Tóbiás Krisztián (szerk.) / Tempevölgy könyvek

A kötet a Balatonfüreden 2014. március 21-22-én megrendezett Hamvas Béla Konferencia előadásait tartalmazza. Szerzői: Cserép László, Nádler István, Szőcs Géza, Horváth Róbert, Thiel Katalin, Keserü Katalin és Kukla Krisztián. Az előadások Hamvas Béla életművének és a XX. századi képzőművészeti irányzatok viszonyát, párhuzamait elemzik.


Nagy Enikő - Egri László
3.150 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

A szerző igyekszik tárgyilagosan, mégis nagy empátiával megközelíteni a művészházaspár életének és tevékenységének jellemzőit, kiemelve mindenek előtt azt a megcáfolhatatlan tényt, hogy a zománcművész Nagy Enikő és az üvegművész Egri László a maguk területén meghatározó egyéniségei az erdélyi magyar képzőművészetnek.


Nagy István
8.000 Ft
Lóránth László - Sümegi György

Lóránth László 1952-ben készült, mindmáig kéziratban maradt, forrásértékű Nagy Istvánról szóló életrajzi összeállítását egészíti ki a Sümegi György által válogatott gazdag dokumentumgyűjtemény. A csíkmindszenti származású festőművész halálának 70. évfordulójára megjelent könyv az eddig jobbára ismeretlen vagy csupán szűk körben publikált Nagy István-műveket hozza nyilvánosságra.


Nagybánya és a vajdaságiak - Nadbanja i vojvodani
500 Ft
A művésztelep száz éve / sto godina umetničke kolonije - XXXIII. Képzőművészeti találkozó, Szabadka / XXXIII. Likovni susret, Subotica / Bela Duranci

1896 tavaszán a vajdasági síkot már régóta behálózzák a „vaspályák”, s Európa könnyen elérhető vonaton. A saját „portán” kívüli történésekkel szembeni nagybirtokosi közöny azonban még sokáig ismertetőjele marad e vidéknek, akkor is, amikor lassan eltűnik a földet művelők nyugalma, s helyett kell találni a kapitalista zűrzavarban.

Fekete-fehér fotókkal, színes és fekete-fehér reprodukciókkal illusztrált katalógus...bővebben


Nemes László
5.500 Ft
festőművész

Az impozáns album, mely Nemes László képei mellett Novotny Tihamér, Nagy Kund Miklós, Pápes Éva, Marijan Špoljar, Judita Krivec Dragan és Lehota M. János tanulmányát tartalmazza, a festő 60. születésnapjára látot napvilágot.


Orbán István a szépművészet hármas útján
4.990 Ft
Szabó Zsolt (szerk.)

Orbán István munkásságában három jól elkülöníthető, de egymással azért szoros összefüggésben levő, egymást támogató vonal rajzolódik ki: a művészi, a pedagógiai és a művészetszervezői. Nem volt könnyű mindháromban helytállni, minőségit alkotni. Grafikusként a kompakt kompozíciók világában alkotott egyedit, rajzait nézegetve szövetszerű képi világ bontakozik ki előttünk. A munkák másik jellemzője a hangsúlyos fényárnyék játék. Ám ez is sajátos módon valósul meg: a fény sosem közvetlen formájában jelenik meg, hanem mindig visszaverten, egy tárgy, egy sejtelmes alak hajlatát emeli ki, villantja elénk mindig erős árnykeretbe foglalva...bővebben


Öregek könyve
3.900 Ft
Cartea bătrânilor / Plugor Sándor - Szilágyi Domokos

Plugor Sándor 1960 és 1964 között készített, emberi sorsokat, életérzéseket ábrázoló, mintegy 120 grafikája ihlette Szilágyi Domokost 699 soros kötetének, az Öregek könyvének megírásában. A két művész együtt választotta be a kötetbe a soroknak legmegfelelőbb grafikákat.

Halála felé haladtában az öreg mintha élete dolgaival találkoznék — épül az élet elemeiből a halotti beszéd, talán példázatként, hogy még elmúlni sem olyan nagyon egyszerű. S a halálról szóló sorok mellett arcok állanak, kedves tárgyak között. A kép, igazi természetéhez híven, megjeleníti mindazt, amitől szavaival elválni készül.


Orth István
2.730 Ft
Józsa István / Mentor Művészeti Monográfia

Orth István művészete a komplex metaforák világa ez a metaforikus módszer a biológiai létezésen való túllépést jelenti, annak jelekké való képszerűsítését. Formavilága és motívumkincse úgy árnyalt és gazdag, hogy folyamatosan az emberi létezés határain jár, azért mindenki által befogadható.


Orth István
5.990 Ft
Nagy Miklós Kund / Élet-Jelek

Orth István a maga útját járó, az erdélyi szürrealizmust markáns arcéllel képviselő, sokoldalú képzőművészként tette közismertté a nevét nemcsak itthon, hanem a határokon túl is. Nem csupán egy-két mesterségben jártas (szakdiplomával is igazolhatja, hogy finomkerámiai szakember), gyakorlatban is bizonyította, hogy ért a kályharakáshoz. A teológia elvégzése után segédlelkészként működött, később egyetemi végzettségű grafikusként műemlékvédelmi, restaurátori szakosítást is szerzett. Rajztanári oklevele is van, könyvgrafikával is foglalkozik...


P. Benkő Ilona
3.200 Ft
Csenkey Éva / Ipar- és tervezőművészek

Ipar- és tervezőművészek címmel új könyvsorozat indult az MMA Kiadó gondozásában.

A sorozat bemutatja az MMA Iparművészeti Tagozatának tagjait és munkásságát. Megismerhető a művészek pályaképe, művészi hitvallása, továbbá a velük készült interjúk során bepillantást nyerhetünk az alkotók életébe, műveik keletkezésének történetébe...


Páll Lajos 70 éves
9.990 Ft
Kozma Huba - Gálfalvi György

A Pallas-Akadémia közös kiadása a kiskunmajsai Csantavér Kiadóval Páll Lajos 70. születésnapjára készült ez az életinterjút, valamint Páll Lajos-verseket és reprezentatív festményeket és rajzokat bemutató kötet. Páll Lajos beszélgetőtársa, értő kérdezője Kozma Huba, a versek válogatója és kommentálója Gálfalvi György, mindketten nagy tisztelői a korondi művésznek.


Pallos Sch. Jutta
2.940 Ft
Banner Zoltán / Mentor Művészeti Monográfia

Pallos Jutta a transzilvanista látásmód, a szülőföld-központúság egyik legkiemelkedőbb képviselője az erdélyi képzőművészetben. Kettős, szász és magyar kötődése meghatározta munkásságát az 1984-es emigrációja után is. Festészete figuratív, de alakjainak jelentése van, nem a látványvalóság foglalkoztatja, hanem az emberi sors. Szimbolikus realizmusnak nevezhető kifejezésmódjában rendkívül meggyőző erejű szintézist alkot.


Pár-beszédek
1.750 Ft
Fotóalbum - Képek egymás mellett / Móser Zoltán

Itt két-két képet látunk egymás mellett, s ha igaz, az album lapjait forgatva, a kép-párokat nézegetve valamilyen néma párbeszédet hallhat az albumot lapozó. Ha igaz, itt a múlt beszél a jelennel, s a múlt beszél a múlttal. A másodperc kérdez, az évtizedek válaszolnak. Kérdezek én, és válaszolok is egy-egy képpel. Van közöttük húsz-harminc-negyven évvel ezelőtti, s van amelyik csak az elmúlt hónapban készült. Különös (néma) dialógus, de ugyanakkor egyszerű is. Egyszerű, mint két kép egymás mellett. (M. Z.)


Pechán József - Jozef Pehan
4.800 Ft
(1875-1922) / Bela Duranci, Bordás Győző, Németh Ferenc

Pechán József (1875–1922) a délvidéki magyar képzőművészet legkiemelkedőbb egyénisége. A nagybányai festők és a Neósok csoportjához tartozott. A szecesszió jegyében festett képeivel vált ismertté.


Petrik Pál 100
3.000 Ft
Emlékkiállítás a művész születésének 100. évfordulójára - kétnyelvű katalógus / Szarka Mándity Krisztina

A neves festő születésének századik évfordulója alkalmából rendezett Petrik Pál 100 című retrospektív kiállítás kétnyelvű katalógusát veheti kezébe az olvasó. A Petrik Pál 100 című kiállítás száz napig volt megtekinthető a Zentai Városi Múzeumban, ugyanis a művész idén ünnepelné századik születésnapját. Az emlékév apropóján megrendezett kiállítás katalógusának megjelenésében közreműködtek Szarka Mándity Krisztina, művészettörténész, a kiállítás és a kiadvány szerzője, valamint Beszédes István, költő, a katalógus grafikai előkészítője. A katalógus megjelenését a Magyar Nemzeti Tanács támogatta...bővebben

 


Portrék műteremben
3.900 Ft
Szabó Tamás

Szabó Tamás fotóművész, született Aradon, 1935. február 18-án. (Szülei az An­to­nescu-rendszer kisebbségellenes poli­tikája miatt 1941-ben telepedtek át Kolozs­várra.) 1954 és 1962 között a kolozsvári egyetem Központi Film- és Fotólabo­ratóriumának munkatársa. 1962-tól nyugdíjazásáig az Erdélyi Néprajzi Múzeum fényképésze volt. Folyóiratokban, évkönyvek­ben és napilapokban jelentek meg nagy számban fényképei, műteremfelvételei, reprodukciói. 


Rajzfilmek felnőtteknek
2.990 Ft
Sipos László

Az emberiség örök értékei – a szerelem, az önbecsülés és a mások iránti tisztelet, az igaz és a szép mindenekfelettisége – foglalkoztatják Sipos László képzőművészt. Kissé kesernyés, iróniával fűszerezett, aforizma tömörségű írásaiban ezek az értékek jelennek meg. Az apró jelenetek rajzfilmkockákként követik egymást, dinamikus pörgésük érdekfeszítő, elgondolkodtató olvasmány. A kötetben az írások és a szerző által készített rajzok szervesen kiegészítik egymást.


Rieger Tibor
7.900 Ft
Prokopp Mária tanulmányával

Kicsi országunk legkülönbözőbb pontjairól érkeztünk, Rieger Tibi is, 1954-ben a Győri Bencés Gimnáziumba, a lehetőségek birodalmába, ahol a bencés atyák jóvoltából, az értelem fényözöne és a bölcsesség sugárzása várt bennünket. Osztályfőnökünknek volt köszönhető, hogy az összesereglettek gyorsan összetartó közösséggé formálódtak, amely az érettségiig, és azon túl is megmaradt...


Rippl-Rónai
5.000 Ft
komor rajzosság, derűs festőiség - sombre drawing, cheerful painting / Plesznivy Edit (szerk.) / Tempevölgy albumok

A balatonfüredi Vaszary Galéria (2016. augusztus 6. - 2017. január 8.) és a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása

Rippl-Rónai József útja Párizstól Kaposvárig, a Földközi-tengertől a Balatonig.

Válogatás Rippl-Rónai és francia művésztársai: Pierre Bonnard, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel, Paul Sérusier, Félix Vallotton és Édouard Vuillard műveiből...bővebben

 


Sárosi Csaba
1.800 Ft
Jánó Mihály (szerk.) / Műterem

A szülőföld tájélménye hangsúlyozott motívumként jelenik meg a gyergyói születésű, Kézdivásárhelyen élő és alkotó Sárosi Csaba képzőművész grafikai lapjain és festményein. Sárosinál, akárcsak az erdélyi képzőművészek legjobbjainál, a természethez fűződő viszony megjelenési módja nem torkollik panteisztikus vagy bukolikus tájábrázolásba. Méltatói gondolati grafikáknak nevezik Sárosi alkotásait. A rajzokban a létélmény esztétikai visszatükrözése mindig súlyos gondolati tartalmat hordoz.Részletes keresés