Betöltés...

Képzőművészet

Képzőművészeti könyveink a határon túli művészek életművét, munkásságát dolgozzák fel albumok formájában, vagy egy-egy kiállítási anyagot mutatnak be.

 


Bálint Károly
6.550 Ft
Nagy Miklós Kund / Élet-Jelek

Történhetett volna másképp? Igen. Ha a jó képességű gyerket helyi szokás szerint nem viszik el tanulni a marosvárárhelyi kollégiumba és ott a kézimunka- és rajztanára  nem ösztönzi. figyelemre méltó faragó, mintázó tehetsége kiteljesítésére. Ha a talentum tudatosodása nem alakít olyan szenvedélyes elszántságo az ifjúban, hogy – a nehéz anyagi körülmények között élő család tiltása ellenére is – a művészeti iskolába iratkozzék, és ott folytassa tanulmányait...bővebben


Balla András
5.800 Ft
Fábián László

„Műveiben a különleges tárgyválasztás, szellemiség, gondolatiság, formai lelemény mellett rendkívül változatos és bravúros technikai eljárások, képalkotó megoldások alkalmazásával találkozunk. (…) A modern kor szelleme által áthatott, a kor súlyos konfliktusainak és emberi problémáinak igézetében született, a világ abszurditásaival szembesülő, humánus üzeneteket megfogalmazó, korszerűségre törő, progresszív szemléletű munkáit a hagyományos képalkotó módszerek és eszközök alkalmazása avatja meggyőzővé és hitelessé.”

 


Bandi Kati
1.800 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

„Bandi Kati ruháiban az anyag, funkció és forma szerves egysége jut kifejezésre – írja a ma már Németországban dolgozó pályzatárs, Garda Aladár László, akit Nagy Miklós Kund idéz a Bandi Kati-művészalbumhoz írt előszavában. A szerző kiemeli a művész családi indíttatását, azt, hogy a népművészet iránt elkötelezett Bandi Dezső iparművész lányaként már otthon kapcsolatba került a művészettel, ezen belül a népművészettel, a népi iparművészetben használt anyagokkal, motívumokkal, használati tárgyakkal...bővebben


Barabás Mikós Céh 1929-2009
7.900 Ft
Vasiliu Anna - Vinczeffy László - Kopacz Attila (szerk.)

A festő Barabás Miklós emlékezetes centenáriumi kiállítása óta (1998) az erdélyi magyar művészeti életnek alighanem a legnagyobb eseménye a Barabás Miklós Céh ez év őszére időzített nagyszabású képzőművészeti seregszemléje. Az alkalom ezúttal is évfordulóhoz kötött, a helyszín pedig ez alkalommal is Sepsiszentgyörgy. Nyolcvan éve, 1929-ben jött létre Kós Károly, Bánffy Miklós, Szolnay Sándor szorgalmazására az erdélyi magyar képzőművészet helikoni szervezete, a Barabás Miklós Céh...bővebben


Barta monografia
5.000 Ft

A 85 éves Pozsonyban élő Barta Gyula festőművész képeinek albuma, amelyben három nyelven több szerző mutatja be az idős mester életművét.


Bocskay Vince
2.500 Ft
Nagy Miklós Kund (szerk.) / Műterem

Bocskay Vince (1949) Szovátán élő szobrászművész. 1990-ig főleg terrakotta kisplasztikákat készített. A rendszerváltás után szinte évente örülhet és örülhetnek a művészetkedvelők is, újabb és újabb monumentális szobrai avatásának. Munkásságának fontos részét jelenti az erdélyi történelmi személyiségek és események plasztikai megörökítése.


Bodosi Dániel
4.200 Ft
Banner Zoltán

Bodosi Dániel baróti képzőművész munkásságát bemutató képzőművészeti album. Bodosi Dániel a székely festőiskola második nemzedékén belül egyedülálló ellentmondás képviselője és feloldója: miközben talán a legkövetkezetesebben ragaszkodik egy tájegység természeti, társadalmi és kulturális valóságához – Ő jutott legmesszebb e földhöz tapadt paraszti lét jelenségeinek egyetemes emberi mondanivalók, értékek, törekvések kifejezésére alkalmas felnagyításában, átértelmezésében, gyakorlatilag: a Való transzcendentális vetületének a megvillantásában és átélésében...bővebben


Bonchidai fény-árnyék
2.100 Ft
Bonţida în clarobscur, Bontida in clear obscure / Liviu Vlad - Ioachim Nica

A grafikus Bánffy Miklós emléke előtt tisztelgett közös tárlatával Liviu Vlad és Ioachim Nica. Képeiken Bonchida művészeti értékeit, műemlékeit csodálhatjuk meg...bővebben


Buday György és Kolozsvár
3.990 Ft
Álom egy Solveig-házról / Cseke Péter (szerk.)

A neves kolozsvári születésű (1907-1990) fametszőművészről, újságíróról, tipográfusról összeállított kötet.


Bukott angyal ablaka
2.500 Ft
Fényversek utazásaimról / Maurits Ferenc / Híd könyvtár

Maurits Ferenc: Bukott angyal ablaka

Maurits Ferenc (1945, Újvidék) grafikus, festőművész, költő. A hatvanas évek jugoszláv figuralizmusának meghatározó alakja, az Új Symposion, majd a Forum Könyvkiadó grafikai szerkesztője. A hetvenes években művei a jugoszláv modern művészet bemutatóin szerepelnek Európa- szerte. Önálló tárlatai: Szabadka (1966), Belgrád (1972, 1984), Zágráb (1978, 1984), Baja (1990), Szekszárd (1993), Budapest (1993, 1994), Győr, Szeged (1994), Kecskemét (1996), Budapest (1999), Pannonhalma (2004). 1979-ben elnyerte a Forum Képzőművészeti Díjat. Több kötet szerzője, jeles illusztrátor.

Legújabb kötetében három ciklusban (Belgiumi séták; Madridi séták; Barcelonai séták) utazásélményeit adja közre, amelyeket a szerző fényverseknek nevez, mert mindegyik színekről és terekről szól. A könyvben láthatók Maurits kép- és fényképkorrekciói is. Kötetének központi témája az emberi test.


Csutak Levente
2.500 Ft
Banner Zoltán (szerk.) / Műterem

Csutak Levente a nagy- és a kisgrafika szinte valamennyi műfaját és technikáját műveli (táblaképrajz, emléklap, ex libris, illusztráció, könyv- és folyóirattervezés - tus, szén, guas, tempera, akvarell, vegyes technikák). Munkái megtalálhatóak London, Tel-Aviv, Vancouver, Stockholm, Dortmund, Budapest, Győr, Bukarest, Brassó és más helységek köz- és magángyűjteményeiben. A művészalbum előszavát Banner Zoltán művészettörténész írt


Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Sălaj, Cluj und Bistriţa-Năsăud – Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Beszterce-Naszód megye
5.800 Ft
Erich Türk

Az orgonatájak kutatása a kulturális örökség megismerésének része, ugyanakkor orgonisták és orgonaépítők számára is nagyon hasznos információ, hogy hol találhatók egy bizonyos építő művei, vagy egy bizonyos történelmi stílusra jellemző hangszerek. A kutatott régió a mai Kolozs, Szilágy és Beszterce-Naszód megyékre terjedt ki, mivel az egyes felekezetek területi-igazgatási beosztásai nem fedik egymást. A szakirodalomban található adatok összegzésével, levéltári kutatással és helyszíni szemlékkel sikerült a régió egykori orgonaépítőinek munkásságáról alkotott eddigi képet kiegészíteni. A hangsúly az eddig kevésbé kutatott helyi mesterekre esik.


Dolán
3.990 Ft
Dolán György

Az 1952-ben Nagymácsédon született festő művészetét multimédiásnak nevezik. Festő, illusztrátor. Művészeti diplomát a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán szerzett 1983-ban. Mesterei: Vychlopen, Matejko, Lehotska. 1984-ben szlovák alkotói ösztöndíjas, 1998-ban Párizsban alkotói díjat nyert. 1985-1990 között Afrikában, majd Indiában élt és dolgozott. Itt sajátította el egyedi homoktechnikáját. A szlovákiai Magyarbélen telepedett le. Részt vett a zebegényi, a nyárasdi, 1997-ben pedig a lendvai művésztelep munkájában. 1985-től szerepel rendszeresen a szlovákiai csoportos kiállításokon. Első egyéni tárlatát már 1979-ben megrendezte. A többi közt 1987-től több alkalommal Tripoliban, 1994-ben Dunaszerdahelyen, 1995-ben Egyiptomban, 1997-ben a budapesti Műcsarnokban, 1998-ban Párizsban volt egyéni kiállítása. Több könyvet illusztrált. Nemcsak klasszikus képeket fest és szobrokat alkot, hanem objektumokkal, performenszekkel, multimédiás előadásokkal, szcenográfiával is foglalkozik. Művészeti album.


drMáriás rendelője
2.990 Ft
- Gulyás Gábor megnyitószövegeivel - / Szombati Bálint (összeállította)

drMáriás képeinek formai megoldásai egyszerre idézik az amerikai pop-art és az orosz szoc-art stílusjegyeit, de a rokonság mindkét esetben egészen távoli. A művész minden olyan stíluselemet magától értetődő természetességgel használ, amely beszorítható abba a perspektívába, ami groteszkként jelenik meg – márpedig oda szinte minden beszuszakolható. (…) Ahogyan Csáth Géza naplót írt, úgy fest drMáriás: szelíden, de ügyelve a durvaságokra, már-már perverz módon. Fontos krónika ez: ha majd kétségek merülnének fel, milyen abszurd világban éltünk itt az ezredfordulón, elég megnézni drMáriás képeit. A művész a lehetetlent idézi meg, mint valódi kelet-európai realista.” (Gulyás Gábor)


Dürer
3.500 Ft
Metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből - Prints from the Collection of the Museum of Fine Arts / Tóbiás Krisztián (szerk.) / Tempevölgy albumok

 

Bodnár Szilvia művészettörténész válogatása a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található Dürer-metszetekből. A kötet a balatonfüredi Vaszary Galéria Dürer-kiállításának katalógusa.

Albrecht Dürert (1471-1528), a német reneszánsz legnagyobb hatású festőjét és grafikus művészét a kortársak szívesen hasonlították az ókori görög festőhöz, Apellészhez, amikor réz- és fametszeteinek kivételes ábrázolóerejét, részletgazdagságát dicsérték. Desiderius Erasmus humanista tudós abban látta a nürnbergi művész - még ókori elődjét is túlszárnyaló - kivételes tehetségét, hogy mindazt, amit Apellész a színek segítségével ábrázolt, Dürer pusztán fekete vonalakkal is képes volt megjeleníteni...bővebben


EMŰK 2013–2016 Az Erdélyi Művészeti Központ gyűjteménye
2.990 Ft
Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely 2016. május 27. – augusztus 15. / Vécsi Nagy Zoltán (szerk.)

1930-ban, a Barabás Miklós Céh alapításakor Szentimrei Jenő így összegezte az erdélyi művészek szándékát: „Erdélyit, európait s egyben mait adni, erdélyi gyökérből táplálkozva a legkorszerűbb európai színvonalra törekedni.” Az erdélyi képzőművészet történetében újra és újra megfogalmazódott egy, az önazonosság jegyében fogant erdélyi képzőművészeti gyűjtemény társadalmi szükséglete. Az Erdélyi Művészeti Központ – ahogy korábban neveztük, az Erdélyi Művészeti Múzeum – létrehozásának gondolata, ennek a szükségletnek megfelelően, szinte a rendszerváltás pillanatától a hazai művészeti élet egyik dédelgetett célja volt....


Erdély képekben
9.900 Ft
Szathmári Pap Károly

A 19. század jeles festőművésze és fényképésze születésének 200. évfordulóján tiszteleg az album, mely a kötetet gondozó Murádin Jenő szándéka szerint amolyan „virtuális album”, ugyanis a több változatban fennmaradt füzetek anyagából állította össze a sosemvolt teljes művet, mely követi az eredeti formátumát, tipográfiáját. Szathmári Erdély sok szép táját, jeles épületét festette meg és „rajzolta kőre”, a sokszorosítás érdekében. A kísérő-magyarázó szövegeket részben a festőművész, részben pedig kora ismert, jeles tollforgatói jegyzik. Az albumot a gondozó átfogó tanulmánya vezeti be.


Erdély legszebb középkori templomai
3.990 Ft
Die schönsten mittelalterlichen Kirchen von Siebenbürgen - The Most Beautiful Medieval Churches of Transylvania / Horváth Zoltán György - Gondos Béla / A Szent Korona öröksége

A Szt. István alapította Erdélyi püspökség idén, 2009-ben ünnepli ezeréves fennállását. Egy évezred alatt a magyarok és a szászok a történelmi Erdélyben ezernyi pompás műemléket alkottak. Kötetünkben a legszebb, legkülönlegesebb félszáz középkori templomot, azok építészeti és képzőművészeti értékeit mutatjuk be soha nem látott részletességű, mintegy 700 fotóból álló képanyaggal.


Erdély színei
4.500 Ft
Szolnay Sándor / Sümegi György (szerk.)

Az 1920 és 1950 közti évtizedek egyik legjelentősebb erdélyi/romániai magyar képzőművésze Szolnay Sándor (1893-1950). Az első világháború széttagolta tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán, amit több év elmélyült nagybányai stúdiummal (mestere: Thorma János) egészített ki. Szervező motorja volt a Barabás Miklós Céhnek (1929-től), festőiskolát tartott fönn Szervátiusz Jenővel, tanított a Magyar Művészeti Intézet közvetlen előzményének számító Józsa Béla Atheneum Képzőművészeti Szabadiskolájában, a kolozsvári Műcsarnok gondnokaként számos kiállítást szervezett (1943-tól). 


Erdélyi képek
2.000 Ft
Makoldy József rajzai

A jelen kötetben közölt rajzok mindenike az 1920-ban Budapesten megjelent Pictures of Transylvania című rajzgyűjteményből származik. Szatmári László előszavával. Makoldy József ebben a könyvében szűkebb pátriája, a Barcaság központjából, Brassóból kiinduló tanulmányútjának eredményeit adta közre. A látottakat - templomerődöket, kastélyokat, udvarházakat, régi falusi lakóházakat, kapukat, utcaképeket - örökítette meg rajzain, amelyekből ez a kis kötet csupán válogatást közöl...bővebbenRészletes keresés