Betöltés...

Jerzy Popiełuszko élete és mártírhalála

Molnár Imre

Ár: 5.900 Ft

Raktáron

Méry Ratio, Somorja
200 x 260 mm, kötött, 152 oldal
Kiadás éve: 2017
ISBN: 978-80-8160-060-9

Tisztelt Olvasók, kedves magyar testvérek!

A nemzet életében harminchárom év egy egész nemzedéknyi időt jelent. Márpedig az ő halála óta éppen ennyi idő telt el. Immár több millió, azóta felnőtté vált lengyel született 1984 tragikus októbere után, amikor a kommunista titkosszolgálat elrabolta és bestiális módon meggyilkolta Jerzy atyát. Nem véletlenül neveztem őt egyszerűen Jerzy atyának, mindannak ellenére, hogy már oly hosszú ideje nincs közöttünk. Mi, lengyelek ugyanis így szólítottuk őt annak idején, és így nevezzük őt ma is. Ehhez a megszólításhoz nem szükséges odaírni a vezetéknevet, mert mindannyian tudjuk, kiről van szó. Nekünk csak egyetlen Jerzy atyánk volt, van és lesz örökké. Köztársasági elnökként, de elsősorban lengyelként szeretném kifejezni, mennyire örülök annak, hogy Önök kézbe vehetik ezt a Jerzy atyáról szóló könyvet. Örömöm ahhoz az érzéshez hasonlítható, amit akkor érzünk, amikor szeretteinkkel osztjuk meg legértékesebb tulajdonunkat. Boldog vagyok, hogy Ti, kedves magyar testvéreink, e kötetnek köszönhetően jobban megismerhetitek a mi boldog honfitársunk, Jerzy Popiełuszko atya személyét. Számunkra Jerzy atya a kommunizmus elleni harc egyik legfontosabb szimbóluma. A fiatal, karizmatikus lelkipásztor úgy szállt szembe a rendszerrel, hogy arra szólította fel a lengyel népet, ne hódoljanak be a gonosznak, hanem a jóval győzedelmeskedjenek felette. A Hazáért bemutatott szentmiséi tömegeket vonzottak, közösségi összetartozásra neveltek és életben tartották a felszabadulás reményét. Jerzy atya ezért jelentett különösen nagy veszélyt a rezsim számára, amely gyűlölte, befeketítette, megfigyelte, majd végül megölte őt. Gyilkosai örökre el akarták hallgattatni, ám hamar kiderült, hogy mi okozta a halálát, s így üzenete még szélesebb körben és még hangosabban terjedt tovább, mint az az élete során történt. Jerzy atya meggyilkolása véglegesen kompromittálta a kommunistákat, és úgy Lengyelországban, mint az egész közép-európai régióban felgyorsította a rezsim bukását. Ma a Szolidaritás mozgalom lelkipásztorát a keresztény hit mártírjaként tiszteljük. Meggyőződésünk, hogy Jerzy atya rászolgált arra, hogy azok a nemzetek is emlékezzenek rá, amelyek – hozzánk, a lengyelekhez hasonlóan – megtapasztalták a kommunizmus terrorját és kegyetlenségét. Bízom benne, hogy ez a kiadvány is közelebb hozza az ő személyiségét magyar barátainkhoz. Szeretném – és ezt kívánom mindkét nemzetnek –, hogy Jerzy atya a mi szabad nemzeteink és szuverén államaink közös védőszentjévé váljon. Tanúságtétele pedig szólítsa meg a magyarokat olyan erővel, amilyen ösztönző hatással van ránk, lengyelekre 33 év óta.

Andrzej Duda

a Lengyel Köztársaság elnöke

 

Tisztelt Olvasók!

Mi, magyarok, akik Gellért püspök országa is vagyunk, megtanultuk, hogy az örök értékek képviselőit el lehet ugyan hallgattatni, de a kioltott életek egyre hangosabban tesznek bizonyságot az igazság mellett. Az őskeresztények is tudták: a mártírok vére magvetés. Hirdetik, hogy a krisztusi gondolatok túlélik a hívőket, sőt, egyre nagyobb tömegeket hódítanak meg, így nemcsak a saját koruknak szólnak, hanem a következő nemzedékek, sőt, más nemzetek életét is befolyásolják. Popiełuszko atya a XX. század keresztény Európát megtagadó, kommunista diktatúrájában is bátran tett tanúságot az igazságról, a szabadságról, a szolidaritásról és a megbocsátásról. S ezzel hozzájárult ahhoz, hogy Kelet-Közép-Európa nemzetei ne veszítsék el az európai kereszténység fonalát, és máig érvényesnek tartsák ezeket az értékeket. Hálával tartozunk, hogy a szovjet járom ledobása után a fiatal lengyel és magyar demokrácia is ezekre az alapokra épülhetett fel. Ma pedig, amikor a világ számos pontján újra keresztényüldözések zajlanak, Jerzy Popiełuszko gondolatai most is utat mutathatnak nekünk, XXI. századi keresztényeknek. Engedjék meg, hogy a Popiełuszko atyáról szóló album ajánlásával azt kívánjam: mindannyian merítsünk erőt keresztény értékeinken nyugvó közösségeink, a család, a haza és az egyház megvédésére. Soli Deo gloria!

Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke

 Részletes keresés