Betöltés...

Dr. Jancsó Benedek

Jáki László

Ár: 900 Ft

Raktáron

Jancsó Alapítvány
110 x 205 mm, fűzött, 108 oldal
Kiadás éve: 2012
Sorozat: Tudós tanárok - tanár tudósok
ISBN: 978-963-08-4691-2

A Tudós tanárok - tanár tudósok könyvsorozat e kötetében Jancsó Benedek (1854-1930) pedagógiai tevékenységét mutatja be. A könyv szerzője összefoglalja Jancsó Benedek pedagógiai nézeteit. De ennél tovább is megy: miután összefoglalja Jancsó életének legfontosabb eseményeit, megvilágítja az olvasó előtt Jancsó tanári tevékenységének (Pancsova, Arad, Budapest) alakulását. Ebből megismerjük Jancsó Benedeknek; az 1878-ban még fiatal tanárnak pedagógiai alapelveit. A szerző megállapítja, hogy a korabeli pedagógiai alapelvekkel szemben Jancsó korszerű, a gyermeki személyiséget figyelembe vevő elveket vallott, amelyek alapján végezte tanári munkáját. A könyv foglalkozik Jancsónak a magyarországi szabadoktatásában betöltött szerepével is. Az olvasó eközben sokat megtudhat a korabeli hazai oktatási rendszerről, Jancsónak a középiskolák átfogó reformjával kapcsolatos elképzeléseiről, amik tanulságosak lehetnek a mai tanárok számára is. Ráadásul a könyvből azt is megtudhatjuk, hogyan s miért fordult (pancsovai és aradi indítékokkal) Jancsó Benedek tanári, majd történészi érdeklődése a nemzetiségi kérdés, ezen belül a legfontosabb románkérdés felé, s mint vált a hazai románságtudomány máig legnagyobb személyiségévé. Jáki László kitűnő könyvét azoknak ajánljuk, akik mind a magyarországi pedagógia és iskolarendszer, mind a nemzetiségi kérdés iránt érdeklődnek. Raffay Ernő

Dr. Jancsó Benedek (1854–1930), akinek az életútját, a nemzet haladásáért és a székelységért végzett munkásságát – majd hetvenévnyi elhallgatás után – most kezdjük újra megismerni és fölfedezni. Igazi tudós tanár volt: irodalomtörténész és nyelvész, írt publicisztikát, tanulmányokat és történeti munkát, alapított és szerkesztett folyóiratot, ismerte az oktató-nevelő munka, valamint a népművelés elméletét és gyakorlatát, dolgozott az oktatásirányítás, a kultúrpolitika területén, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta, a kisebbségpolitika és nemzetiségi ügyek elismert szakértőjének számított egész Európában. E néhány kiragadott példa is jól érzékelteti, milyen meghatározó szerepet töltött be a magyar szellemi életben és művelődésben.Részletes keresés