Betöltés...

Jancsó Benedek emlékezete

Jancsó András - Jancsó Antal - Jancsó Gábor - Jancsó-Pongor Márta (szerk.)

Ár: 3.900 Ft

Raktáron

Jancsó Alapítvány
175 x 245 mm, kötött, 252 oldal
Kiadás éve: 2011
ISBN: 978-963-08-1985-5

Az Erdélyi Férfiak Egyesülete 1931-ben emlékalbumot adott ki dr. Jancsó Benedek tanári, írói és politikusi életműve előtt tisztelegve. A kötet különlegessége az volt, hogy a Jancsó-életmű méltatásán túl a néhai tudós legközelebbi munkatársai és tanítványai számára lehetőséget adott a kor nemzeti és nemzetiségi kérdéseinek elemzésére is. Az utóbbi hatvan évben a hivatalos politika mindent elkövetett azért, hogy Jancsó Benedek munkásságára homály boruljon. A Jancsó Alapítvány most arra vállalkozik, hogy a Jancsó Benedek emlékezete című új emlékkötet segítségével a nagy székely polihisztor életét és munkásságát - jelentőségének megfelelően - ismét a figyelem előterébe állítsa. A kötet szerzői Jancsó Benedek szellemi örökségét tisztelve és vállalva méltatják és helyezik el a tudós életművét nemzeti értékeink közé.

Az új tanulmányok mellett Jancsó Benedek eredeti írásaiból is olvashatunk néhányat. Ezek alapján kitűnik a szerző hallatlan jártassága az oktatáspolitikában s az a szigorúan tudományos igény, mellyel a nemzetiségi kérdést vizsgálta. Eredeti szemlélettel és olvasmányosan írt "Erdély aranykoráról" és a székely népcsoportról. Kiváló esszéírói stílus és sokoldalú tájékozottság jellemzi a kötetben most újra megjelenő tanulmányokat.

A Jancsó Benedek emlékezete (2011) című, neves magyar tudósok közreműködésével készült gyűjteményt az újbóli megismertetés igényén túl a történelmi igazság keresése, valamint a magyar érdekek és értékek 21. századi védelme jellemzi. A maga korában Jancsó Benedek is ezekért harcolt és munkálkodott egész életművével. Jancsó Alapítvány 

Az emlékkönyv szerzői

Egyed Ákos dr., professzor, az MTA külső tagja

Hoffmann Rózsa dr., oktatási államtitkár

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jáki László dr., ny. egyetemi docens, az OPKM tudományos főmunkatársa

Jancsó Antal dr., a Jancsó Alapítvány kuratóriumi elnöke

Jancsó Benedek dr., c. egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (1854-1930)

Kovács Attila, gelencei helytörténet-kutató

Kovács Zsuzsanna tanár, a gelencei Jancsó Benedek Iskola igazgatója

Könyves Tóth Kálmán, ifj., levéltáros (1900-1972)

Kövér László dr., a Magyar Országgyűlés elnöke

Raffay Ernő dr., v. honvédelmi államtitkár, egyetemi tanár

Rugonfalvi Kiss István, egyetemi tanár (1881-1957)

Sas Péter dr., a MTA Irodalomtörténeti Intézet tudományos kutatója

Szőcs Géza író, kulturális államtitkár

Takaró Mihály író, irodalomtörténész, tanár

Tőkés László ref. püspök, az Európai Unió alelnöke Részletes keresés