Betöltés...

Ismeretterjesztő

Ismeretterjesztő kínálatunkban elsősorban fiataloknak, diákoknak szánt könyveket találunk, melyek a történelem és kultúra különböző területeit érintik.


A tudás almája
1.450 Ft
Érdekességek a tudomény világából / Ozogány Ernő
Rövid történetek a természettudomány nagyjainak felfedezéseiről.

Az erdélyi fejedelmek arcképcsarnoka 1541-1690
1.900 Ft
Csetri Elek - Szabó Béla

Erdélyi fejedelmek élete, munkássága, címerei 1541-1690 között...bővebben


Az ókor emlékezete
2.700 Ft
A szikrajzoktól az ábécéig / Lacza Tihamér

„Könyvemben megkíséreltem nyomon követni az írás fejlődésének útját, az ún. tárgyi írástól egészen a betűírásig, de szót ejtek kézben régen letűnt vagy elpusztított civilizációkról, kihalt népekről, valamint neves tudósokról is, akik több ezer éve Csipkerózsika-álmukat alvó nyelveket ébresztettek fel, felbecsülhetetlen értékű szellemi alkotásokat téve ismét közkinccsé...bővebben


Csallóköz rejtett csodái
5.900 Ft
Egyszervolt pillanatok / Fodor Péter

...vegyük észre, mennyi gyönyörűség van a mi messzebbről szegényesnek, sivárnak, lepusztultnak látott, hitt világunkban. Nincsenek óriáshegységeink, hatalmas vízeséseink, nincs egzotikus állat- és növényvilágunk, de a mi egünk éppoly pompás látnivalókkal szolgál, mint másoké, és a mi kisvilágunkban is éppannyi "soha nem látott", vagy legalábbis egyre kevésbe észrevett különös szépség lakozik...bővebben


Csatangoló
2.100 Ft
Történelmi séták Szlovákia legszebb tájain / Szőke József

Szlovákia magyar történelmi emlékekben, műkincsekben hihetetlenül gazdag ország. Mostani területét alig érintette a másfél évszázados török pusztítás. Várainak nagy része épségben megmaradt, városainak műemlékei, főúri kastélyai, udvarházai, templomai, kolostorai megőrződtek. S azoknak a váraknak is, amelyeknek csupán leomlott falai emlékeztetnek a régi dicsőségre, szépséges természeti környezetük kárpótolja a kíváncsi utazót. Hogy a tájak bámulatos panorámáját, változatosságát, a barlangok, szakadékok, hegyormok, sziklafalak, patakok, vízesések romantikus bűvöletét ne is említsük...bővebben


Dobozba zárt múzsa
2.100 Ft
Ozogány Ernő

A szerző összefoglaló munkája a hang- és képrögzítés történetét dolgozza fel a kezdetektől napjainkig, kiemelten kezelve a magyar fényképészek, filmesek, rádiósok és tévések szerepét, ezen belül is az egykori Felső-Magyarországon, különösen Pozsonyban és Kassán tevékenykedőket. A könyv címében szereplő doboz arra utal, hogyan sikerült az évezredes álmot, az emberi arc és hang "konzerválását", dobozba zárását megoldani. Egyben azt is jelzi, hogy az elmúlt másfél száz évben ugyan a felismerhetetlenségig megváltoztak a műszaki eszközök, rögzítési eljárások, a lényeg, a doboz maradt: a kamera, később filmfelvevő, majd rádió és televíziókészülék formájában.


Háromszéki olvasókönyv
5.900 Ft
Kiss Jenő (szerk.)

A szerkesztést koordináló Kiss Jenő elmondása szerint a testvérmegyék (így Békés megye) lakóinak, a Háromszékről eltávozottaknak, de természetesen az otthon élőknek is szánták ezt a válogatást. Nem mindentudó háromszéki enciklopédia, nem minden ott született író írását vagy Háromszékről szóló írást tartalmaz, de egy keveset mindkettőből. Az írók sora így is Bethlen Gábor egykori apródjától, Csík-Gyergyó és Kászonszék főkapitányától, az egyik első erdélyi önéletrajz- és emlékírótól, Hidvégi Mikó Ferenctől ível Háromszék mai íróiig, Bogdán Lászlóig, Farkas Árpádig, Fekete Vincéig. Közben olyan írók munkái is helyet kaptak a kötetben, mint Csáth Gézáé, vagy Márai Sándoré.


Hihetetlen lények könyve
6.900 Ft
Szemadám György
Olyak lényekről szól a neves képzőművész maga által illusztrált könyve, amelyekről a zoológia bizonytalan vagy még nem fogadta el, de úgy is olvasható, hogy... bővebben

Kincses Képeskönyv Marosvásárhely
2.990 Ft
Zágoni Balázs / Kincses Képeskönyv

A Kincses Képeskönyv sorozat második darabjával Székelyföld legnagyobb városába repítünk. Tizenkét fejezeten át, változó évszakok közt, a szövegek és a színes rajzok segítségével megismerheted a hajdani Székelyvásárhely, a későbbi Marosvásárhely fejlődését az őskortól a 21. századig. Könyvmakett Marosvásárhelyen nem egy híres ember született, élt és dolgozott. A város nagyjai szinte mind B betűsök! ...bővebben


Királyok, fejedelmek, kormányzók
3.500 Ft
Csicsay Alajos

A nagy sikerű történelmi olvasókönyv új, bővített kiadása, történelmi eseménynpatárral, és leszármazási táblákkal kiegészítve. Elődeink, az ősmagyarok több mint ezer éven át vándoroltak a dél-európai sztyeppén. Sokáig tartózkodtak a Don és a Dnyeper, illetve a Dnyeper és az Al-Duna között. E területeket a történelemkönyvek Levedia és Etelköz néven emlegetik. Vajon hol lehetett az őshaza, ahonnan a finnugor népek, vagyis a finn-permi  és az ugor  ág ősei szétvándoroltak? Valahol a Volga, a Káma, a Bjelaja folyók és az Urál hegység közötti térségben...bővebben


Látványos égi jelenségek 2005-2006
1.900 Ft
Bödők Zsigmond

A könyv nemcsak a következő két év várható különleges csíllagászati jelenségek időpontját és leírását tartalmazza, gyönyörű színes képekkel illusztrálva, hanem összefoglalja az elmúlt két év hasonló jelenségeit is.


Látványos égi jelenségek 2007-2008
1.900 Ft
Bödők Zsigmond

Ritka csemege Bödők Zsigmond újabb csillagászati témával foglalkozó könyve, amely az előttünk álló két év látványos égi jelenségeire hívja fel a figyelmet. A szerző kedveli a sorozatokat, hiszen a mostani könyv is folytatása a kettő és négy évvel korábban megjelentnek, amely mind a laikusok, mind a szakmabéliek körében jelentős sikert könyvelhetett el.


Magyar feltalálók a hírközlés történetében
2.750 Ft
Bödők Zsigmond / Magyar Talentum

Valljuk meg, az utókor hálátlan örökös. A korábbi korok vívmányait készen kapja, ezért nem sokat törődik eredetével és hajlamos megfeledkezni a tudományok szorgos munkásairól, akik követ kőre rakva, önzetlen fáradozással vetették meg az emberiség szellemi hajlékának szilárd alapjait, ahol a tágas termek felszentelt oszlopsorai közt a szellem örök napvilága tündököl és amelynek falai már oly magasra hágnak, ahonnan a csillagok is karnyújtásnyira kerültek. Tegyünk hát róla, hogy hanyagságunk miatt ne váljanak végérvényesen elhagyatottá ezek a személyek!...bővebben


Magyar feltalálók a nyomdászat történetében
1.500 Ft
Bödők Zsigmond / Magyar Talentum

A napjainkban sokat emlegetett információs háló immáron körbeérte a Földet, s lehet erőltetettnek tűnik fel a gondolat, de ennek a legelső szálait még a távoli múltban sodorták barlangok falára festő, ékíró s betűinket megformáló őseink. Ez a szerény könyvecske az emberiség e nagy diadaláról szól. Igaz, nem tudjuk és nem is kívánjuk az írás, a nyomdászat és a sokszorosítás történetének minden mozzanatát tomografikus mélységben feltárni, csak egy-egy jelentősebb állomásánál időzünk el hosszabban...bővebben


Magyar feltalálók a számítástechnika történetében
1.800 Ft
Bödők Zsigmond / Magyar Talentum

Az informatív, fényképekkel gazdagon illusztrált kötetben megismerkedhetünk a mechanikus számológépek fejlődésének történetével, a korai számítógépekkel, majd Juhász István, Nemes Tihamér, Kozma László, Kalmár László, Kemény János György, Neumann János, Jánosi Marcell, Ifj. Simonyi Károly, Roska Tamás érdemeivel a számítástechnika területén. A világtörténelem számos forradalmat jegyzett fel, de közöttük egy sem volt annyira jelentékeny, mint a számítógép feltalálása, amely az egész civilizációt gyökeresen változtatta meg...bővebben


Magyar feltalálók a távközlés történetében
1.500 Ft
Bödők Zsigmond / Magyar Talentum

Az éteren át történő földi távközlés még az emberiség történelméhez viszonyítva is röpke pillanatnak számít, nem beszélve a világegyetem koráról. A távíró, a rádió és a televízió technikájának a kifejlesztése a földi távolságok mihamarabbi áthidalása céljából született meg, de kezünkbe adta a kulcsot, hogy egykoron értekezni tudjunk a kozmosznak egy barátságos zugában élő sorstársainkkal? A könyvsorozat hetedik kötete azokat a feltalálókat mutatja be, akik a hírközlés és a híradástechnika történetében alkottak maradandót. A magyar vonatkozású találmányok műszaki rajzaival, sok fényképpel, eddig nem publikált dokumentumokkal.


Mértéktéka
1.300 Ft
Különféle mértékek gyűjteménye / Váradi József - Tóth Pál

A mérés összehasonlításképp vagy egyszerűen viszonyításként szinte egyidős emberi létezésünkkel. A teremtett világ megvalósulása az a relatív, biblikus nap-idő, amelyek hossza lehetett talán éppen ezer év is. Minden verseny időtartama jóval a verseny előtt kezdődik, az eredmények értékelése és a körülmények megbeszélése a verseny után még hosszú időn át lázban tarthat. Mégis a verseny időtartamát bármely mérőórával a startpisztoly pukkanásától az érkezést jelző zászló lengéséig mérik. Más szóval az időtartam csak annyi amennyit az óra szubjektíven mér...bővebben


Mindennapi lelkünk
1.600 Ft
Albert Ildikó

A szerző közérthető nyelven, élvezetesen és olvasmányosan tárgyalja az egyéni viselkedés, viszonyulás, gondolkodásmód eredetét és fejlődését, valamit ezek szerepét a társas-társadalmi magatartás magyarázataiban. Főbb témakörei: a köznapi ember- és lélekismeret, intelligencia, érzékek és érzelmek, a köztudatban élő előítéletek, az egyéni és közösségi gondolkodásmód alakulása.


Nobel-díjas magyarok
2.000 Ft
Bödők Zsigmond / Magyar Talentum
A nagysikerű mű bővített új kiadása. A Nobel-díjat kapott magyar származású tudósok... bővebben

Pandora szelencéje?
2.900 Ft
Tévések és tévézők könyve / Ozogány Ernő

Megjelenése óta a televízió - becenevein képernyő őfelsége, láda a háznál, elektronikus kunyhó, elektronikus nagymami, Pandora szelencéje, "hüjék ládája" - egyre fontosabb szerepet tölt be mindennapi életünkben. Olyannyira, hogy jelenleg több időt szánunk rá, mint családtagjainkra. A szerző jellemzése szerint: "Van aki bevallja, van aki tagadja, de tény: a televízió uralja mindennapjainkat. Bizton állítható, hogy ahol készülék van, legyen szó afrikai sivatagról, dél-amerikai őserdőről vagy éppen mátyusföldi faluról, ott naponta bekapcsolják, nézők sokassága gubbaszt előtte. Nem csoda: azt az illúziót kelti, hogy ha nem is aktív részesei, de legalább megfigyelői vagyunk a világ eseményeinek.Részletes keresés