Betöltés...

Gömör


Vita Fumus - Az élet füst
3.400 Ft
Basics Beatrix - Tököly Gábor - Barczi Gy

Kevesebb emberrel foglalkozott annyit a közvélemény, kevesebb főúr nagylelkűségét áldotta annyi szegény, kevesebb mecénás áldozott annyit a kultúráért, mint Andrássy Dénes gróf, és kevesebb híres embert ismertek oly kevesen, mint a remeteéletet élő, kimeríthetetlen áldozatkészségű, hiúságok, ünneplés és a fórum kétes értékű zsivaja elől megbúvó e nagyszerű embert. A kötet az Andrássy mauzóleumot mutatja be, igényes kivitelben, színes fotókkal.


Világ Vitézë
5.600 Ft
Magyar hősepika / B. Kovács István

A magyar hősepika bő két évszázada foglalkoztatja írástudóinkat. A téma iránti kiemelt érdeklődés nem sajátosan magyar jelenség! A nemzettéválás folyamatának kezdetén a különböző európai népek a nemzeti identitás egyik sarokkövét vélték meglelni a hősénekben, -eposzban, naiv-, vagy népeposzban. A téma tehát a 19. század elejétől kísért! Azóta is szorgosan gyűjtögetjük az adatokat legrégibb krónikáinkból, balladáinkból, meséinkből, hitvilágunkból, nem feledkezve meg a képi ábrázolásokról sem, s bevonva a kutatásba a rokon keleti népek gazdag epikai emlékanyagát is...bővebben

Ajánljuk még: A Szent László legenda szóban és képekben


Vándorúton
4.990 Ft
Bagolyvártól a Baranta-völgyig / Farkas Ottó

Farkas Ottó legújabb könyve a Bagolyvártól a Baranta-völgyig kalauzolja az olvasót. A könyv a legarchaikusabb magyar tájegységnek számító Gortva forrásvidék tizenegy települését dolgozza fel...


Trianon harangjai
2.450 Ft
Mács József

Mács József regényének története a jól ismert helyszínen játszódik: egy, a régi-új államhatárhoz közel fekvő falucskában, melyben a második világháború után - csakúgy, mint Dél-Szlovákia más magyarlakta területein - ismét válaszút elé kerülnek az emberek. Kitelepítést, áttelepítést, lakosságcserét, kollektivizálást, az évezredes hit megtagadását hozta az új világrend, melynek metamorfózisában úgy sodródnak a gömöri magyarok, mitnha sorsuk örökös változás lenne.


Torna felé vezet egy út…
2.900 Ft
Torna megyei népballadák / Magyar Zoltán / Magyar Népköltészet Tára

A történelmi Magyarország legkisebb vármegyéjeként számon tartott Torna hosszú évszázadokon át többnek számított egy közigazgatási egységnél. Noha néprajzi felfedezése sokáig váratott magára, gazdag történelmi múltja és szellemi öröksége révén mindig is része volt annak a nagyobb kultúrkörnek, amely földrajzi értelemben Felföld vagy Felvidék néven rögzült, lévén félúton Rozsnyó és Kassa, Miskolc és a szepességi városok között. A Tornai-karsztvidék folklórját övező ismeretlenség a tájegység népzenei hagyományaira is érvényesnek tűnt, bár Vargyas Lajos nagy hatású táji gyűjtése már az 1940-es évek elején felhívta a figyelmet e vidék gazdag népzenei örökségére.

 


Sej, Bást falu sáros, Óbásttal határos CD
1.500 Ft
Medvesalji népdalok / Pelle Andrea / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A medvesalji népdalok szövege hozzáférhető könyv formájában is. A Medvesalja népdalait tartalmazó gyűjtemény célja továbbadni az ősök dalait unokáiknak, dédunokáiknak, valamint széles körben megismertetni a kistáj hagyományait. A kiadványt használhatják és tanulmányozhatják a folklórmozgalomban tevékenykedők és zenepedagógusok, de forgathatják a népzenét, a népi kultúrát kedvelő és tisztelő olvasók.


Sej, Bást falu sáros, Óbásttal határos
1.800 Ft
Medvesalji népdalok / Pelle Andrea / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

A medvesalji népdalok hozzáférhetőek a külön kapható CD-n. A Medvesalja népdalait tartalmazó gyűjtemény célja továbbadni az ősök dalait unokáiknak, dédunokáiknak, valamint széles körben megismertetni a kistáj hagyományait. A kiadványt használhatják és tanulmányozhatják a folklórmozgalomban tevékenykedők és zenepedagógusok, de forgathatják a népzenét, a népi kultúrát kedvelő és tisztelő olvasók.


Rozsnyó
3.500 Ft
Rendhagyó városmonográfia / Kovács Ágnes

E kisváros arculatát és szellemiségét a történelem folyamán három nemzet formálta, melyek sorrendben három névvel is illették. Három nemzet, három rózsa, ami a város címerében is megtalálható. Mindhárom nemzet hatása és befolyása a városra jelentős, és a középkortól a mai napig nyomon követhető. A középkorban a német bányászok által alapított Rosenau az újkorban a magyar polgárok és iparosok Rozsnyója lett, majd a legújabb korban egyre inkább a szlovákság mondja magáénak Rožňavát. A kérdés csak az, vajon elég alázattal ápolták, ápolják-e a történelem színpadának szereplői az elődök értékeit.


Rimaszombat - Várostörténteti barangolások I.
6.900 Ft
Várostörténteti barangolások I. / B. Kovács István

A sorozat Rimaszombat városának történetét szeretné megmutatni elsősorban eredeti, ritkaság számba menő forrásmunkákon, kevéssé ismert tanulmányokon keresztül. De a történelmen túl bemutatja az itt élt népek életét, szokásait, kultúráját, gazdaságát is. A könyv színes, élvezetes olvasmány egyrészt a közölt források érdekes nyelvezete és különleges tudásanyaga, másrészt a változatos és izgalmas illusztrációk miatt. Az első kötet a kezdetektől a 19. század közepéig tartó időszakot dolgozza fel.

A második kötet elérhető itt.


Rimaszombat - Várostörténeti barangolások II.
6.900 Ft
Várostörténeti barangolások II. / B. Kovács István

Az első kötet a város régibb múltjának egy-egy fejezetébe engedett bepillantást. A jelen munka az 1848-as forradalomtól a második világháború végig terjedő, csaknem kerek évszázadot kitevő polgári kor rimaszombati világát kísérli meg érzékeltetni.

Az első kötet elérhető itt.


Otthonok 3.
3.990 Ft
Gömöri atlantisz V. / Czenthe Zoltán / Gömör-Kishonti Téka

Czenthe Zoltán építészmérnök, építési szakértő, egyben a gömöri néprajz kutatója négy évtized alatt készített fotóiból készült könyvsorozatának, a Gömöri atlantisznak az Otthonok című szériája az első kötete. A települések ábécérendjében haladva jutottunk el a szerzővel a települések bemutatásához, ahol minden érdekes lakóházat, kúriát, kastélyt, templomot egy-egy oldalon láthatunk. A kötetsorozat szomorúan konstatálható értéke, hogy a megörökített épületek nagy része már megsemmisült. Innen az elsüllyedt legendás földrészre utaló sorozatcím, s a szerzői törekvés, hogy ezen eltűnő világot legalább eszmeileg átmentsük az utókornak.


Népmondák Medvesalján
2.500 Ft
Magyar Zoltán

Medvesalja palóc népi kultúráját, a kistáj népmondáit tárja elénk a kötet. Palócföldön, a Medves hegység lábainál megbújó kicsiny falvak igazi csemegét szolgáltattak a néprajzkutatók számára. Ez a kötet 330 válogatott szöveggel nyolc település mondaanyagát reprezentálja. A legtöbbjük a hiedelmekkel kapcsolatos, vagy történelmi eseményeket felölelő történetek, de találunk közte bűn és bűnhődés típusú mondákat és betyármondákat is.


Nem szánt-vet az égi madár
4.900 Ft
Motyovszki Józsefné Kovács Teréz, a gömöri nótafa / Ág Tibor / Gyurcsó István Alapítvány Könyvek

Az 1958-ban lejegyzett népdalokat még az év őszén, hangfelvételen rögzítettük. Húsz gesztetei asszony és férfi lelkes éneklését vettük hangszalagra. A sok énekes között kitűnt egy olyan énekes, akinek természetes szép hangja, romlatlan előadási stílusa, kitűnő emlékezőtehetsége és határozott fellépése volt: Motyovszky Józsefné Kovács Teréz. Ő volt az első gömöri nótafa. Előadói és alkotói egyéniség volt, akit a hagyományos közösségében a társainál nagyobb daltudás és biztosabb, egyénibb előadásmód jellemzett.


Krasznahorka és Betlér
2.700 Ft
György Tibor

Krasznahorka vára és a betléri kastély Gömör, illetve az egész történelmi Felvidék legszebb művészettörténeti emlékei közé tartozik. A kötet gyönyörű képanyaga kiegészül vár- és kastélytörténeti tárlattal.Tudjuk, hogy középkori váraink nem pusztán a természet romantikus kellékei közé tartoztak, hanem egy-egy régió társadalmi és politikai életének központjai is voltak. Természetesen nem mindegyiknek tulajdonítható ekkora jelentőség, hiszen tulajdonosaik sem játszottak egyforma szerepet a közéletben...bővebben


Középkori templomok - Nógrád és Gömör középkori templomai
4.490 Ft
Újdonság
Kovács László - Görföl Jenő

A 2019-ben megjelent könyvben a leírások mellett színes fényképek mutatják be a 11-12. századból származó román és a 13-15. századból származó gótikus stílusban épült templomokat, amelyek nagy részében a magyar szentek életét bemutató freskók is fennmaradtak, érdekesek a háromkirályokat ábrázoló faliképek, amelyeken az Árpád-házi szent uralkodókkal helyettesítették a napkeleti bölcseket.


Kígyótestvér
3.500 Ft
Varga Norbert

A 95 folklórszöveget tartalmazó kötet meséi, mondái, apokrif történetei átfogó képet nyújtanak a magyar anyanyelvű gömöri romungrók narratív folklórjáról és annak magas fokú esztétikai mivoltáról. Balog Ernő meséi, mondái tartalmi, szerkezeti és tematikai tekintetben egyaránt magukon viselik a cigány elbeszélő hagyomány jellegzetességeit, és hűen tükrözik annak hagyományos előadói stílusát...bővebben


Hontalanul
1.200 Ft
(Soldos Béla életútja) / Polgáriné Katrenics Mónika
A Gömör megyei runyai (ma Szlovákia) Soldos család egyik tagjának életútja, kálváriája,... bővebben

Hitből táplálkozva
1.200 Ft
Az 1674-es pozsonyi vértörvényszék elé idézett gömöri lelkészek és tanítók / Ferencz Anna

A protestáns egyház gömöri lelkészeinek és tanítóinak üldöztetésének történetét és dokumentumait dolgozza fel a tanulmány.


Hervadatlan rózsagyüker
2.800 Ft
Gömör-Kishont magyar népköltészete / B. Kovács István - Ág Tibor / Szlovákiai Magyar Tájak Népköltészete

A mintegy másfél évszázados múltra visszatekintő gyűjtőmunkának köszönhetően a hazai magyar néprajzi tájak szóbeli költészetének számos értékét sikerült megmenteni. Ennek az anyagnak nem csekély hányada azonban nehezen hozzáférhető kiadványokban található, más része máig közöletlen. Az összegyűjtött értékek javának meghatározására és egy csokorba rendezésére Kósa László vállalkozott. Rozmaringkoszorú című kötetének megjelenése óta (1979) azonban immár csaknem két évtized telt el, s közben az ismertté vált anyag is számottevően bővült...


Gömörország 2017 Tavasz
600 Ft
az északi magyar peremvidék fóruma - Hont - Nógrád - Kis-Hont - Gömör - Torna - Abaúj - XVIII. Évfolyam 1. szám / B. Kovács István (főszerk.)

Tartalom

Vezércikk

Tisztelet a bátraknak! (B. Kovács István)             

LÁSSÁTOK, FELEIM!

Böszörményi István: Petőfi Sándor Losoncon   

Zsupos Zoltán: A nemzetőrség és a honvédség szervezése, tevékenysége Gömör megyében 1848-ban (5. folytatás)

Prakfalvi Péter: Nógrád természeti öröksége 18.

A legendákkal övezett Karancs

Kiss László: Palócföld orvosai 38...bővebbenRészletes keresés