Betöltés...

Bukarest


Bukaresti élet, képek
2.000 Ft
Ágoston Hugó / Páholy Könyvek

Könyvritkaságot tart a kezében az olvasó. Egyre több a könyvritkaság, ezt az alacsony példányszám teszi. Tudunk könyvekről, amelyek egyenesen az antikváriumban jelennek meg. Ritkaság ez a könyv azért is, mert a szerzőnek nem állt szándékában, hogy kiadassa, sőt mindvégig késleltetni próbálta a megjelenését. A könyvkiadói fegyelem elképesztően fellazult, ádáz betűvetők gátlás nélkül jelentetik meg műveiket...bővebben


Magyar Bukarest
3.900 Ft
Az Életeink című rádiósorozat könyv-változata / Vincze Loránt

Rádiós újságíróként e Bukarest magyar kolóniájának tagjai közül keresett fel pár, számára érdekes személyiséget. A beszélgetéssorozat elkészítésével a riporter célul tűzte ki felkeresni a bukaresti magyar kolónia legreprezentatívabb, legaktívabb tagjait, bemutatnia azt a szimbiózist, amely kialakult a két-három generáció óta Bukarestben élő, az Erdélyből a kommunizmus idején idetelepedő, a nyolcvankilenc után bukaresti megélhetést keresők, valamint az ott élő magyarországi diplomaták és vállalatvezetők csoportjai között.


Magyar Bukarest
2.990 Ft
Hencz Hilda / Kaláka Könyvek

Románia nem kizárólag a román etnikumúak alkotása. A történelem során élt mellettük számos „idegen” és „kisebbségi”. A két világháború közti Nagy-Románia, bár „egységes nemzetállamnak” nevezi önmagát, egyike Európa legváltozatosabb etnikai palettájú országának. Kiváltképpen a városi kör volt kozmopolita, a burzsoázia pedig nagy mértékben „nem román” eredetű. Mélyreható kutatások szükségesek ezen etnikumok hozzájárulásáról a város történelméhez. Hencz Hilda jó példával jár elől ilyen szempontból a bukaresti magyarokról szóló könyvével. Románia fővárosa valóban „magyar” város volt, ahogy voltak időszakok, amikor görög, zsidó vagy éppen német volt. 1930-ban körülbelül 640 ezer lakosából 24 ezer volt magyar nemzetiségű, minden társadalmi és szakmai réteget képviselt. Alapos dokumentálással, figyelemreméltó alapossággal és szakmai szigorral rekonstruálja a szerző lépésről lépésre a bukaresti magyar közösség alakulását. Vitathatatlan történetírási siker. LUCIAN BOIA történész, akadémikus, a Bukaresti Egyetem tanára


Sikertörténet kudarcokkal
2.500 Ft
Bukaresti életutak / Bányai Éva

Bányai Éva olyan feladatra vállalkozott, amely már régóta időszerű: a bukaresti magyarság sajátos közösségének feltérképezésére, részletekbe menő életútinterjúk révén. A kötet fókuszát nem annyira a személyes élettörténetek, inkább a bukaresti magyar reprezentatív intézmények sorsa képezi. A Kriterion Könyvkiadó, A Hét és a bukaresti televízió magyar adása a hatvanas-hetvenes években olyan kulturális pezsgést hoztak a bukaresti magyarság életébe, amely a romániai magyarság történetében megkerülhetetlen viszonyítási ponttá vált. Számos történelmi tanulsággal szolgál a nyolcvanas évek egyre szigorúbb hatalmi viszonyainak számbavétele, illetve a kilencvenes évek radikálisan átalakuló bukaresti magyar közösségének sorsa is.Részletes keresés