Betöltés...

Nyugati magyarság


Amerikai magyar szigetvilágban
2.500 Ft
Nagy Károly

Nagy Károly professzor az 1956-ban külhonba kényszerültek egyik jellegzetes pályaívét követve az Amerikai Egyesült Államokba került, és ott lett szociológus, egyetemi tanár. A rendszerváltás óta vendégprofesszorként magyar egyetemeken is tanít. Küldetéstudata, elmélyült ismeretei, szervezőmunkája egyetlen célt szolgál: a diaszpórában élő magyarság nemzeti tudatának megőrzését, a szülőföldjüktől távolra kerültek életének és a hazának összekötését. Ebben a könyvében is az amerikai magyarság egymást követő generációinak identitásélményében, eredettudatában bekövetkezett változásokat és magyarságuk megőrzésének esélyeit vizsgálja. 1999-ben Magyar Köztársaság Érdemrenddel, 2004-ben Bethlen Gábor-díjjal és 2009-ben Hazám-díjjal tüntették ki.


Balettpatkány
3.298 Ft
1937-1972/1972-2007 KANADA / Hegedős Györgyi

Rendhagyó könyv ez egy rendhagyó életről, mely rendhagyó, humoros és szarkasztikus stílusával egyszerre szórakoztató, ugyanakkor hű, de kíméletlenül realista képet ad az adott korról, emberekről, társadalomról...

Ajánljuk még: Tegnapi titánok


Berlin Nonstop
3.000 Ft
Spree-parti séták / W. Bernuss – R. Neick

Új kötettel rukkolt elő 2017 elején a W. Bernuss – R. Neick szerzőpáros. A magyar zsurnaliszta (Mogyorósi Géza) és a német grafikus-muzsikus (Rüdiger Neick) munkáját dícsérő, jó másfél száz oldalas friss útikönyv hiánytpótló alkotásnak ígérkezik. „A 2015-ben megjelent 'Berlin Nonstop' című kötetünk hamar elfogyott. Ezért határoztuk el Rudi barátommal, hogy aktualizáljuk, bővítjük korábbi dolgozatunkat. A fekete-fehér illusztrációkkal még szebbé varázsolt könyv új fejezettel gazdagodott, s a decemberi véres terrormerénylet is belekerült  - hallottuk Gézától a közeli hetekben napvilágot látott  'Berlin Nonstop – Spree-parti séták' című alkotásukról.

Berlin non-stop második, kibővített kiadása.


Csernátontól A Reménység taváig
3.300 Ft
Válogatott írások / Cseh Tibor

A székelyföldi születésű, majd 1948-tól Ausztriában, Brazíliában, Argentínában és az Egyesült Államokban élő Cseh Tibor írásait három átívelő téma fogja egybe. Kötetében a szétszórtság kihívásaival, a megmaradáshoz szükséges felkészültséggel és a nyugatra szakadt magyarságfeladataival, küldetésével foglalkozik. Munkásságának középpontjában a cserkészmozgalom megtartó-nevelő erejének hangsúlyozása áll. Izgalmas írásban világítja meg azt is, hogy visszatelepülési kísérlete után miért választotta ismét a „szórványlétet”. A Ludányi András gondozásában megjelent kötet Cseh Tibor több mint ötven éves írói munkásságát mutatja be.


Dunától a Mississippihez
3.000 Ft
Kivételes események messzire sodorhatnak / Fülöp G. László

A "Dunától a Mississippihez" novellás kötet emlékekből összerakott mozaik; amely érdekes egyedi képekben rögzít eseményeket, élményeket, említésre méltó emberekkel való találkozásokat. Bemutatja egy fiatalember útkeresését hazájában és más társadalmakban, beilleszkedését váratlan vagy tervezett, de állandóan változó körülmények között. A Dunától, Szentendréről induló és a Mississippihez, Minneapolisig eljutó fiatalember könyvvé formált élményei az előzőleg megjelent "Máramarosszigeti történetek" című kötetének folytatásaként is vehetők, amelyben a II. Világháborút megélt kisfiú kalandjait mondja el - tényekkel, humorral, izgalmasan.


Értetek-Értitek?
3.990 Ft
Egy őrült amerikás magyar élettörténete / Szilágyi Károly

Az őrült amerikás magyar – figyelem, nem hülye, nem bolond, csak őrült – Lőrincz Kálmán, aki hazahozta a Jimmy Carter nevével fémjelzett Habitat for Humanity nevű lakásépítési programot, megalapította a Házat Hazát Alapítványt, és családi házak tucatjait építette fel kalákamunkában rászoruló, önmagukért tenni is kész magyar fiataloknak.

 A róla szóló könyv „cselekménye” három szálon fut. Az egyik a narrátor szövege, a másik Lőrincz egyes szám első személyben elmondott emlékeinek füzére, a harmadik pedig a dokumentumértékű emlékalbumokból, korabeli lapokból, interjúkból kiragadott bejegyzéseknek, leveleknek, idézeteknek és a fontosabb mérföldköveket megörökítő fényképeknek sora.

 


Jött, mint a vadvirág a réten
2.000 Ft
Arany Tibor, egy '56-os pesti srác élete - Szerkesztő-riporter: Vennes Aranka / Arany Tibor

Arany Tibor története szüleink nemzedékének története. Azoké, akik 1956-ban fiatalon találkoztak a szabadsággal,és egy életre elkötelezték magukat annak szolgálatában. Azoké, akik szembe mertek szállni a világtörténelem egyik legagresszívabb diktatúrájával;azoké, akik fegyvert fogtak az azt védelmező hazai zsoldosokkal és a világ legerősebb hadseregével szemben, hogy megpróbálják megvédeni a hazát,az emberi méltóságot és a szabadságot. Azoké, akik messze idegenben is őrizték azt, amire azokban az októberi napokban egyszer és mindenkorra feltették az életüket.

Laik Eszter beszámolója a Jött, mint vadvirág a réten című kötet bemutatójáról


Magyar Amerika
2.500 Ft

A könyvben megjelent írások a Panoráma magazin 1999-2001-es évfolyamában közölt cikkek szerkesztett változata.


Magyar színjátszás Amerikában
3.360 Ft
Székely Mendel Melinda

A szerző az Egyesült Államokba kerülve sokat tett az Amerikába települt magyarság kulturális autonómiájának és magyarságtudatának megőrzéséért, az anyanyelv éltetéséért és ápolásáért, ugyancsak ennek az ügynek a szolgálójaként vállalkozott arra, hogy az ottani magyarság kulturális és ezen belül elsősorban színházi életének kutatása, a dokumentumok feltárása és összegezése terén járuljon hozzá egyrészt önismeretünk elmélyítéséhez, másrészt az egyetemes magyar kultúra eddig eléggé ismeretlen területére irányuló figyelem és érdeklődés felkeltéséhez.


SZIGETEK – SZÓRVÁNYOK a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában
3.900 Ft
Cseke Péter (szerk.)

„A mindennapi szórványlét, szórványtapasztalat bőségesen elég okot szolgáltat a szerkesztőnek, hogy keresni kezdje a mélyebb összefüggéseket, amelyek ismeretében nem csupán történelmileg válhatnak világosabbá a dolgok, hanem a jövő is (talán) reálisabban ítélhető meg” – írta a Korunk 1991-es szórványszámában Cseke Péter. Az akkori lapszámfelelős – és a mostani kötetszerkesztő – már kezdettől úgy látta, hogy akár a gondok számbavétele is meghaladja a szerkesztőség lehetőségeit. Ezért aztán módosítottuk – „korunkosítottuk” – elképzeléseinket; így jutottunk el ahhoz a felismeréshez, hogy célirányosabb a szórványgondok egyetemes és ugyanakkor sajátos megközelítése. A belső szórványok világától ekként jutottunk el a világproblémához: a vándorlás, kivándorlás kérdésköréhez...bővebben

mixonline/Cikk


Tegnapi titánok
2.500 Ft
Hegedős Györgyi

"Közel a nyolcvanhoz Kanadában, a világnak ezen a végén, halmokba rakom az emléktéglákat, hogy felépítsem azt a több szintes szellemvárat, amelyben három évtizedet töltöttem szülőhazámban – a világ másik végén." A Tegnapi titánok a jelenleg Kanadában élő, Jászai-díjas színésznő, Hegedős Györgyi izgalmas, humoros önéletrajzi, színháztörténeti visszaemlékezése, melyben mindnyájunk számára ismerős arcok, hírességek alakja elevenedik meg...Részletes keresés