Betöltés...

Nyugati magyarság


A nemzeti emigráció és a rendszerváltás 1989-2013
5.000 Ft
Ahogyan én láttam / Szalay Róbert

Amikor a Fő utcai börtönben 11 hónapi magánzárkában töltött vizsgálati fogságom után a Katonai Bíróság meghozta a jogerős ítéletet és átszállítottak a Gyűjtőfogházba, fellélegeztem, mert ismét emberek között lehettem. Ráadásul olyan emberek között, akikkel közös politikai nézeteket vallottunk, melynek alapja a kommunistaellenesség volt...


Amerikai magyar szigetvilágban
2.500 Ft
Nagy Károly

Nagy Károly professzor az 1956-ban külhonba kényszerültek egyik jellegzetes pályaívét követve az Amerikai Egyesült Államokba került, és ott lett szociológus, egyetemi tanár. A rendszerváltás óta vendégprofesszorként magyar egyetemeken is tanít. Küldetéstudata, elmélyült ismeretei, szervezőmunkája egyetlen célt szolgál: a diaszpórában élő magyarság nemzeti tudatának megőrzését, a szülőföldjüktől távolra kerültek életének és a hazának összekötését. Ebben a könyvében is az amerikai magyarság egymást követő generációinak identitásélményében, eredettudatában bekövetkezett változásokat és magyarságuk megőrzésének esélyeit vizsgálja. 1999-ben Magyar Köztársaság Érdemrenddel, 2004-ben Bethlen Gábor-díjjal és 2009-ben Hazám-díjjal tüntették ki.


Amerikai magyar színjátszás 1869-1970
2.800 Ft
Adattár 1869-1970 / Bodó Ibolya

Az elmúlt évtizedek politikájának következményeként a magyar emigrációs irodalom és művészet számunkra sokáig ismeretlen, olykor "tiltott" terület volt. Az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés az emigráció s ezen belül "Magyar Amerika" közösségének; életének, kultúrájának még fellelhető dokumentumai iránt...


Balettpatkány
3.298 Ft
1937-1972/1972-2007 KANADA / Hegedős Györgyi

Rendhagyó könyv ez egy rendhagyó életről, mely rendhagyó, humoros és szarkasztikus stílusával egyszerre szórakoztató, ugyanakkor hű, de kíméletlenül realista képet ad az adott korról, emberekről, társadalomról...

Ajánljuk még: Tegnapi titánok


Berlin Nonstop
3.000 Ft
Spree-parti séták / W. Bernuss – R. Neick

Új kötettel rukkolt elő 2017 elején a W. Bernuss – R. Neick szerzőpáros. A magyar zsurnaliszta (Mogyorósi Géza) és a német grafikus-muzsikus (Rüdiger Neick) munkáját dícsérő, jó másfél száz oldalas friss útikönyv hiánytpótló alkotásnak ígérkezik. „A 2015-ben megjelent 'Berlin Nonstop' című kötetünk hamar elfogyott. Ezért határoztuk el Rudi barátommal, hogy aktualizáljuk, bővítjük korábbi dolgozatunkat. A fekete-fehér illusztrációkkal még szebbé varázsolt könyv új fejezettel gazdagodott, s a decemberi véres terrormerénylet is belekerült  - hallottuk Gézától a közeli hetekben napvilágot látott  'Berlin Nonstop – Spree-parti séták' című alkotásukról.

Berlin non-stop második, kibővített kiadása.


Berlini birkák és más történetek
3.000 Ft
Mogyorósi Géza

Az 1987 óta Berlinben élő, Magyarországon is rendszeresen publikáló publicista, Mogyorósi Géza új kötete színes, szubjektív írásokat tartamaz élvezetes stílusban. 


Csernátontól A Reménység taváig
3.300 Ft
Válogatott írások / Cseh Tibor

A székelyföldi születésű, majd 1948-tól Ausztriában, Brazíliában, Argentínában és az Egyesült Államokban élő Cseh Tibor írásait három átívelő téma fogja egybe. Kötetében a szétszórtság kihívásaival, a megmaradáshoz szükséges felkészültséggel és a nyugatra szakadt magyarságfeladataival, küldetésével foglalkozik. Munkásságának középpontjában a cserkészmozgalom megtartó-nevelő erejének hangsúlyozása áll. Izgalmas írásban világítja meg azt is, hogy visszatelepülési kísérlete után miért választotta ismét a „szórványlétet”. A Ludányi András gondozásában megjelent kötet Cseh Tibor több mint ötven éves írói munkásságát mutatja be.


Dunától a Mississippihez
3.000 Ft
Kivételes események messzire sodorhatnak / Fülöp G. László

A "Dunától a Mississippihez" novellás kötet emlékekből összerakott mozaik; amely érdekes egyedi képekben rögzít eseményeket, élményeket, említésre méltó emberekkel való találkozásokat. Bemutatja egy fiatalember útkeresését hazájában és más társadalmakban, beilleszkedését váratlan vagy tervezett, de állandóan változó körülmények között. A Dunától, Szentendréről induló és a Mississippihez, Minneapolisig eljutó fiatalember könyvvé formált élményei az előzőleg megjelent "Máramarosszigeti történetek" című kötetének folytatásaként is vehetők, amelyben a II. Világháborút megélt kisfiú kalandjait mondja el - tényekkel, humorral, izgalmasan.


Értetek-Értitek?
3.990 Ft
Egy őrült amerikás magyar élettörténete / Szilágyi Károly

Az őrült amerikás magyar – figyelem, nem hülye, nem bolond, csak őrült – Lőrincz Kálmán, aki hazahozta a Jimmy Carter nevével fémjelzett Habitat for Humanity nevű lakásépítési programot, megalapította a Házat Hazát Alapítványt, és családi házak tucatjait építette fel kalákamunkában rászoruló, önmagukért tenni is kész magyar fiataloknak.

 A róla szóló könyv „cselekménye” három szálon fut. Az egyik a narrátor szövege, a másik Lőrincz egyes szám első személyben elmondott emlékeinek füzére, a harmadik pedig a dokumentumértékű emlékalbumokból, korabeli lapokból, interjúkból kiragadott bejegyzéseknek, leveleknek, idézeteknek és a fontosabb mérföldköveket megörökítő fényképeknek sora.

 


Ilyen a világ
5.000 Ft
Csapó Endre írásai - Negyedik könyv (1997-2000) / Dr. Tanka László (főszerk.)

Ha valakit a nagy háború, a kontinentális összeomlás és idegen megszállók rabszolgavilága húszéves korában talál, úgy sodorja el őt, mint vihar az őszi levelet. Csapó Endre sem volt kivétel, a vihar őt is sodorta. A hazát már kis családdal volt kénytelen elhagyni, menekültként talált új hazára Ausztráliában 1949-ben...


Jött, mint a vadvirág a réten
2.000 Ft
Arany Tibor, egy '56-os pesti srác élete - Szerkesztő-riporter: Vennes Aranka / Arany Tibor

Arany Tibor története szüleink nemzedékének története. Azoké, akik 1956-ban fiatalon találkoztak a szabadsággal,és egy életre elkötelezték magukat annak szolgálatában. Azoké, akik szembe mertek szállni a világtörténelem egyik legagresszívabb diktatúrájával;azoké, akik fegyvert fogtak az azt védelmező hazai zsoldosokkal és a világ legerősebb hadseregével szemben, hogy megpróbálják megvédeni a hazát,az emberi méltóságot és a szabadságot. Azoké, akik messze idegenben is őrizték azt, amire azokban az októberi napokban egyszer és mindenkorra feltették az életüket.

Laik Eszter beszámolója a Jött, mint vadvirág a réten című kötet bemutatójáról


Magyar Amerika
2.500 Ft

A könyvben megjelent írások a Panoráma magazin 1999-2001-es évfolyamában közölt cikkek szerkesztett változata.


Örökségkönyv
5.000 Ft
Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban - Ajándék DVD - Wass Albert portréfilm / Dr. Tanka László (főszerk.)

Wass Albert munkásságával nemzetünk és irodalmi életünk legnagyobbjai közé emelkedett. Különös és egyedülálló személyiség. Népszerűsége, olvasottsága itthon és külföldön egyre nő. Hatalmas életművének megítélését ellentmondások, izgalmas életútját titkok övezik...


SZIGETEK – SZÓRVÁNYOK a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában
3.900 Ft
Cseke Péter (szerk.)

„A mindennapi szórványlét, szórványtapasztalat bőségesen elég okot szolgáltat a szerkesztőnek, hogy keresni kezdje a mélyebb összefüggéseket, amelyek ismeretében nem csupán történelmileg válhatnak világosabbá a dolgok, hanem a jövő is (talán) reálisabban ítélhető meg” – írta a Korunk 1991-es szórványszámában Cseke Péter. Az akkori lapszámfelelős – és a mostani kötetszerkesztő – már kezdettől úgy látta, hogy akár a gondok számbavétele is meghaladja a szerkesztőség lehetőségeit. Ezért aztán módosítottuk – „korunkosítottuk” – elképzeléseinket; így jutottunk el ahhoz a felismeréshez, hogy célirányosabb a szórványgondok egyetemes és ugyanakkor sajátos megközelítése. A belső szórványok világától ekként jutottunk el a világproblémához: a vándorlás, kivándorlás kérdésköréhez...bővebben

mixonline/Cikk


Tegnapi titánok
2.500 Ft
Hegedős Györgyi

"Közel a nyolcvanhoz Kanadában, a világnak ezen a végén, halmokba rakom az emléktéglákat, hogy felépítsem azt a több szintes szellemvárat, amelyben három évtizedet töltöttem szülőhazámban – a világ másik végén." A Tegnapi titánok a jelenleg Kanadában élő, Jászai-díjas színésznő, Hegedős Györgyi izgalmas, humoros önéletrajzi, színháztörténeti visszaemlékezése, melyben mindnyájunk számára ismerős arcok, hírességek alakja elevenedik meg...Részletes keresés