Betöltés...

Erdély (általában)


„Levéllé válva"
2.400 Ft
Ujfalvi Krisztina verselő köre (1795-1797) / Egyed Emese (szerk.)

A „Levéllé válva”más barátságok képe: három lírai művet, tizenhét verses levelet tartalmaz a 18. század végi Erdélyből (egy későbbi szerkesztői levelet is). Ujfalvi Krisztina hol feladó, hol címzett, hol csak versek tűnődő, érzékeny szerzője; emberi környezetével (nemes- és polgárasszonyok, lelkészek, birtokos nemesek, hivatalnokok csoportjával) verses dialógusban jeleníti meg e gyűjtemény, amely két levéltől eltekintve ezennel első közlésben lát napvilágot...


„Két pogány közt egy hazáért”
3.400 Ft
Toró T. Tibor

E kötet szerzője, Toró T. Tibor aktív politikus, aki az elmúlt 24 évet az erdélyi politikai csaták első vonalában – a magyar képviselet országos vezető testületeiben vagy a román parlamentben – töltötte. Ugyanakkor néhány fontos erdélyi értelmiségi műhely (Jakabffy Elemér Alapítvány, Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle, Reform Alapítvány, Bálványos Intézet) tagjaként cselekvő részese volt azoknak az elméleti és gyakorlati vitáknak, amelyek az erdélyi magyar politikai képviselet reformjáról, a „kuruc” és a „labanc” típusú magyar érdekérvényesítés dilemmáiról szóltak...bővebben


„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak”
2.700 Ft
Az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság története / Dávid Péter / Erdélyi Tudományos Füzetek

A 18. században két tudós társaság létezett Erdélyben: az Erdélyi Kéziratkiadó és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. Vállalt feladataik összetettebbek voltak annál, hogy pusztán forráskiadó és nyelvművelő intézménynek tekintsük őket. Mivel Magyarországon ebben az időben nem működött ilyen jellegű tudományos intézmény, az akadémiai mozgalmakban is jelentős szerepet kapnak. A társaságok szerkezeti felépítésének vázolásával, a tagok számbavételével, munkásságuk és szövegeik elemzésével a szerző az erdélyi felvilágosodás jelentős intézményeinek tudománytörténeti összefoglalóját nyújtja.
 


Zrínyi és Erdély
1.200 Ft
A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel / Nagy Levente / Irodalomtörténeti füzetek

Zrínyi Miklós erdélyi politikai kapcsolatait, műveinek erdélyi percepciótörténetét vizsgálja a szerző e magas tudományos színvonalú, számos ismeretlen kéziratos forrást is felhasználó kötetében. Nyomon követhetjük Zrínyi részvételét az 1644. évi hadjáratban, képet kaphatunk a nádorválasztási küzdelmek hátteréről, Várad 1660-as ostromáról és az 1662-es országgyűlésről, melyen Zrínyi meghatározó szerepet játszott. A második fejezetben a szerző részletesen bemutatja, hogy Zrínyi eszméi hogyan hatottak az erdélyi köznemesi értelmiségi réteg (Pápai Páriz Ferenc, Vitnyédi István, Klobusitzky András és mások) gondolkodásmódjára és műveire, majd az utolsó fejezetben azt vizsgálja, hogy a Zrínyi-hagyomány hogyan élt tovább Erdélyben. A kötetet bő jegyzetanyag és névmutató teszi teljessé.


Zalai honvédek Erdélyben
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940 / Molnár András - Szabó Péter

Amikor a magyar királyi honvédség alakulatai az 1940. augusztus 30-án meghozott második bécsi döntés értelmében megkezdték Észak-Erdély és a Székelyföld birtokbavételét, a 2. hadsereg III. hadtestének kötelékébe tartozó nagykanizsai 9. önálló gyalogdandár katonái a Sebes-Körös völgyében, az újonnan megállapított déli határ mentén vonultak be a visszatért területekre...


Visszaút
2.400 Ft
1985-2000 / Csiki László / Nobile Officium

A kötet a Budapesten élő író, költő Csiki László Erdélyről szóló esszéit tartalmazza. Az író feltett szándéka eloszlatni azt az anyaországban kialakult illuzórikus képet, amely meghamisítja Erdély valós arcát, és hamis, üres, pátosszal és nemzetieskedő szólamokkal telített kötődést eredményez...


Véres képeslap Erdélyből
3.500 Ft
Székely nyeletlenkedések / Orbán János Dénes / Székely Termék Sorozat

Tudtad, hogy létezik székely Micimackó - pontosabban: Misimackó -, és székely Hófehérke, azaz: Hófehérnépecske? Hogy a Bibliát is elkezdték székelyre fordítani? És hogy a góbék micsoda félelmetes levében üzentek hadat a kínaiaknak? Orbán János Dénes székely tájnyelvi szavakkal fűszerezett prózája a végletekig karikírozza a székely virtus mítoszát. Másfél száz oldalnyi tömény röhögés, nemcsak a szövegen, hanem Csillag István vidám illusztrációin is.


Vallásosság és nemzettudat
850 Ft
Vizsgálódások Erdélyben / Gereben Ferenc - Tomka Miklós / Kerkai-könyvek

A két különálló tanulmányt tartalmazó könyvecske korunk talán legfontosabb kérdésére keresi a választ: van-e, lehet-e keresnivalója a modern világban a hagyományos értékeknek; alkalmasak-e ezek arra, hogy a modernizáció mindannyiunk által ismert káros hatásait kiküszöbölve, de legalábbis enyhítve a fejlődés kétségbevonhatatlanul pozitív folyamatait erősítsék...

 

 


Válás után
3.360 Ft
Erdélyi magyar drámaírók 1918-2002 I. / Dávid Gyula (vál.)

Nyolc és fél évtized erdélyi magyar drámatermését – inkább jelzésszerűen – végigtekintve, és főleg maguknak a műveknek az elolvasása után, talán kézzelfoghatóbbá válik az, hogy mitől erdélyi az erdélyi magyar dráma. Attól mindenekelőtt, hogy minden időben meg tudta találni a közösség sorsának kivetítésére a módot, s attól, hogy hozzá megtalálta – amint az Bárd Oszkártól Kincses Elemérig végigkövethető – a kimondásra alkalmas, művészileg mindig aktuális eszközöket...bővebben


Vadpávamenyegző
2.990 Ft
Igaz mesék, csodás történetek / Sütő András

A kiváló erdélyi író ezen rendhagyó munkája kilép a megszokott történelmi témaköréből és bár az ifjúságot szólítja meg, minden történetében végighúzódik a felnőttekhez szóló gondolatiság is. Sok színes képpel illusztrálva mutatja be Erdély csodálatos hegyvidékeit, az ott élő embereket, erdei állatokat, s elvezet a vadpávák-fajdmadarak elrejtett világába is...


Úton
3.800 Ft
Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek / Gidó Attila (összeállította) / Források a romániai magyarság történetéhez

1918-ban egy sokak által utópiának vélt eszme hívei az erélyi zsidó társadalom megszervezésének alapját fektették le. Létrejött az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség, mely a zsidóságot nemzetként határozta meg. A többségében magyar anyanyelvű és magyar kultúrájú erdélyi zsidóságon belül mély törésvonalak keletkeztek. 


Utak és ösvények
3.250 Ft
Erdélyi magyar sors / Puskás Attila

Az átélt borzalmak ellenére az Utak és ösvényekErdélyi magyar sors  visszafogott családtörténet, arról a  magyar-örmény származású Puskás családról, melynek négy tagját évtizedeken át üldözte, megfigyelte, lehallgatta a Securitate, de megtörni  soha nem tudta...


Úrilányok Erdélyben
2.999 Ft
Ugron Zsolna

Anna tévés újságíróként dolgozik, és fiatal francia festő barátjával éli irigylésre méltó budapesti életét. Egy erdélyi út során megtudja, hogy egyre több, Magyarországon vagy nyugaton élő örökös költözik vissza régi családi birtokaikra, hogy új életet leheljenek a vadregényes romokba. Egyikük, Kászoni Gábor különös hatással van rá: ha csak a közelébe kerül, habogni kezd, és nyelőgörcs fogja el. Anna végül elhatározza, hogy tévéműsort készít az újgenerációs kastélyosokról. Ahogy egyre többet látogat Erdélybe, lassan rájön, hogy ott, az Üveghegyen éppen csak innen találhatja meg önmagát és a boldogságot. Ugron Zsolna első regénye, mely egyszerre romantikus lányregény és Erdélyben tett gasztronómiai utazás, rég elfeledett ízeket és színeket hoz el az olvasónak...bővebben


Ünnepi menük 2.
1.750 Ft
Lépésről lépésre, könnyedén / Varga Károly (szerk.) / Erdélyi Konyha - ízes Tündérkert

Egy jó társaságban, családi vagy baráti körben elfogyasztott remek ebéd, vacsora még hosszú ideig emlékezetes marad, nemhiába gondolunk legeslegelőbb egy ilyen esemény megtervezésekor arra, hogy mit is teszünk majd az asztalra. Az elfogyasztott finom falatok mindenkit jókedvre derítenek, de nem csak az ízek, az ételek látványa is nagyon fontos, a szép tálalás, a szemnek tetsző színek garantálják a sikert...


Ünnepi menük
1.750 Ft
Lépésről lépésre, könnyedén / György Ottilia (szerk.) / Erdélyi Konyha - ízes Tündérkert

Kedves olvasóink ezúttal egy olyan szakácskönyvet tarthatnak a kezükben, amely azonkívül, hogy hasznos, nélkülözhetetlen mindazok számára, akik imádják a finom ételeket, szeretnek főzni, de szükségük van részletes útmutatásra. Könyvünk ugyanis valamennyi fogás elkészítését lépésről lépésre mutatja be, fotókkal illusztrálva az ételkészítési folyamatokat...


Unió vagy "unificáltatás"?
3.500 Ft
Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867-1872) / Pál Judit / Erdélyi Tudományos Füzetek

Magyarország és Erdély uniójának gondolata a nemzeti eszme térhódításával párhuzamosan terjedt el és vált a magyarországi és erdélyi magyar társadalom egyre szélesebb rétegeinek óhajává. Az 1848-ban törvénybe iktatott unió 1867-ben az osztrák–magyar kiegyezés nyomán lépett ismét életbe. A kötet Erdély 1867. évi unióját, annak előtörténetét és az azt követő integrációs folyamatot vázolja fel az 1867–1872 között működő királyi biztos tevékenységének bemutatásával, nagyrészt eddig feltáratlan levéltári források alapján.


Túlélő képek
3.590 Ft
Erdélyi Írók 1989-2009 / Kántor László

Túlélő képek - Erdélyi Írók 1989-2009 című Kántor László fotóművész, operatőr, rendező kötete, amely 34 erdélyi magyar író portréját tartalmazza, fényképekkel gazdagon díszítve.

Volt a könyvnek „kézzel fogható” előzménye is: az első kiadása, mely 1989 decemberében jelent meg, de az akkori romániai történések forgatagában ez az irodalmi-fotóművészeti esemény "elsikkadt" a társadalmi-politikai viharok felkavart légkörében...bővebben

 


Tudomány és helytállás
2.500 Ft
Balás András

Ez a könyv az őseinktől örökölt vagy általunk önként keresett és vállalt kisebbségi sorsról szól. Arról, hogy miként válik a kisebbségi álláspont a legnagyszerűbb sikerek kiindulópontjává. A kisebbségi küldetés a mai idők emberéhez szóló fontos üzenet. Vajon mi a közös a székelyek, Thomas Edison, navahók, ujgurok, Albert Einstein, bosnyákok és Steve Jobs legjobb eredményeiben? A kisebbségi küldetés tudatos vállalása és néhány együtt gondolkodó társsal vagy kis csapattal tartós, a többség életét is megváltoztató sikerre jutás. 


Transylvania
3.990 Ft
Zoltán Farkas and Judit Sós

Discover a magical land beyond fiction and myth: from the birthplace of Count Dracula to medieval fortified churches, from Art Nouveau cities to wild mountains, lakes and gorges, as well as some of the last surviving traditional villages in Europe.


Tradíció és propaganda keresztútján
3.100 Ft
Fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából / Kruppa Tamás / Humanizmus és Reformáció

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem uralmának időszakát egykorú történeti szövegek, illetve a latin és magyar nyelvű propagandisztikus művek alapján művelődés- és eszmetörténeti szempontból elemzi a szerző.  Munkája első részében azt vizsgálja, hogy a dinasztia népszerűsítésére szánt alkalmi művekben miként nyilvánul meg a miles christianus késő középkori alakja, amely a Báthoryak vallásosságát a családi hagyományokon és az egyéni tiszteletadáson keresztül erőteljesen meghatározta...Részletes keresés