Betöltés...

Erdély (általában)


Erdélyi menyegző
3.490 Ft
Ugron Zsolna

"Szerelmi bánatra szerelem kell, de nem ám olyan álmodozó, képzelődő, sóhajtozó. Oda csata kell, s győzelem. Nagy győzelem, ami gyógyír tud lenni a sértett büszkeségre."

1608 november, Kolozsvár. A város Báthory Anna esküvőjére készülődik. A fejedelem tizennégy éves húgát családjának és kötelességeinek tiszteletére nevelték. Engedelmes araként, vagy lázadó özvegyként teljesíti-e be sorsát? Hogyan boldogul a három részre szakadt ország politikai játszmái közepette egy fiatal lány a hatalommal bíró férfiak szerelmével, érdekeikkel és kapzsiságukkal harcolva? Szerelmes fiatalasszony vagy „ördög, gyilkos kurva” ahogy az új fejedelem nevezi? A 17. eleji Erdély és Magyarország a politikai intrikák, az állandó háborúskodás világa, ahol hitviták, árulások és érdekházasságok döntik el országrészek és emberek sorsát. A végvárakban az ostromlott falak mögött csodálatos jelenésekről, családi átkokról, mérgezésekről és testvérszerelemről suttogtak. Ugron Zsolna első történelmi regényében a 17. század egyik leghírhedtebb, legtitokzatosabb alakját, a bűbájos boszorkányt, Báthory Annát idézi. A körülrajongott és gyűlölt Báthoryak világát, ahol az árulások, parancsszóra elhált szerelmek és politikai gyilkosságok közepette egy asszony boldog akart lenni.

Ugron Zsolna, író, újságíró. 1978-ban született Kolozsváron, Budapesten él. 2010-ben megjelent első regénye, az Úrilányok Erdélyben hónapokig vezette a sikerlistákat.


Erdélyi merítések
2.300 Ft
Gömöri György / Ariadné könyvek

Gömöri György cambridge-i professzor erdélyi kötődései régről eredeztethetők. Dsida-tanulmányaival vagy a barokkhoz, felvilágosodáskorhoz kapcsolódó írásaival rendszeresen volt jelen erdélyi és magyarországi tudományos, irodalmi fórumokon. Erdélyi merítések című kötetének gerincét a régi erdélyi művelődéstörténettel foglalkozó írások alkotják. Külön figyelemmel kíséri a szerző az erdélyi kultúra nyugati kapcsolatait, például az Angliában felbukkanó erdélyi költőket - ilyen híradás például a Johannes Adamus Transylvanus nevet használó költő Londonról szóló művének elemzése.


Erdélyi metszetek
1.900 Ft
Esszék, irodalmi szövegek Erdélyről / Cs. Szabó László

Cs. Szabó László számos Erdéllyel kapcsolatos szöveget, esszét, verset publikált élete során. A gyermekkorát Kolozsváron töltő szerző élményei, helyzetértékelései hosszú távon is maradandó részét képezik, képezhetik az erdélyi magyar kultúrának. Szellemi tájékozódásában Cs. Szabó László a régi magyar "enciklopédisták": Apáczai Csere János, Bessenyei György, Kazinczy Ferenc rokona. Írásaiban a hatalmas, enciklopédikus tudásanyag könnyed, elegáns stílussal ötvöződik. A Pomogáts Béla válogatásában és bevezetőjével megjelenő kötet első ízben nyújt reprezentatív válogatást az Erdéllyel kapcsolatos Cs. Szabó László-szövegekből, erdélyi olvasók számára.


Erdélyi mézeskalács
2.900 Ft
Lírai receptkönyv / Tar Károly

Feltételezhető, hogy a mézeskalácsosság egyidős a méz használatával. Az egyiptomi piramisokban nemcsak méz-, hanem mézestészta- maradékot is találtak. Amikor abba a lepénybe, melyet az ókorban kenyérnek neveztek, mézet is kevertek, az édes kaláccsá változott. A fűszeres mézeskalács nem hiányzott az ínyenc rómaiak asztaláról. Az i. e. 180–170 körül rendezett bacchanáliákon, amelyek valamiféle titkos szexpartik voltak, nem hiányzott a libuim, ahogyan a mézből és lisztből készített, izgatóan fűszerezett süteményeket nevezték volt...bővebben


Erdélyi műhely – Budapesten
3.900 Ft
Pomogáts Béla

Pomogáts Béla az erdélyi magyar irodalom elkötelezettje. Könyveiben, tanulmányaiban, esszéiben előadásaiban több mint három évtizede foglalkozik az erdélyi magyar irodalom történetével, elméletével, erdélyi magyar írók munkáival és sorsproblémáival, mindezt teszi oly módon és azzal a meggyőződéssel, hogy az erdélyi magyar irodalom a magyar nemzeti irodalom szerves része. Új könyvének előszavában így vall erről: „Erdély számomra sohasem csupán a magyarság egyik történelmi otthonát, klasszikus irodalmi alkotások ihletőjét és termőföldjét, számtalan barát meghitt közelségét jelentette, nem csak történelmi városokat és falvakat: udvarházakat és várromokat, varázslatos tájakat és természeti értékeket, a magyar népművészet és a magyar magas kultúra otthonát, hanem a magyarság egyik meghatározó történelmi műhelyét is...


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 1. füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. kötet - 2017. 1. / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Kovács András (szerk.)

Tartalom

Jakó Zsigmond 100

Az igazságot meg kell ismerni, és azt ki is kell mondani!

Kulcsár Árpád beszélgetése Jakó Zsigmonddal

Fodor Pál: Néhány szó Jakó Zsigmondról és hagyatékáról – köszöntő gyanánt

Hegyi Géza: Jakó Zsigmond és az Erdélyi okmánytár

Balázs Mihály: Jakó Zsigmond és a szegedi kora újkori vállalkozások...

 


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 2 . füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. kötet - 2017. 2 . füzet / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Tánczos Vilmos (szerk.)

Tartalom:

Szakál Anna: A 19. századi magyar népköltési gyűjtemények és kanonizációjuk

Takács György: „Nem szép madár, szárnyas angyal…”

Angyalok, madarak és a hajnal az archaikus népi imádságokban

Molnár Eszter: Móricz István Móricz Zsigmondhoz írt leveleinek biografikus vizsgálata

Szikszai Mária: A kulturális örökség melankóliája... 


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 3 . füzet
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. kötet - 2017. 3 . füzet / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Egyed Emese (szerk.)

Erdélyi Múzeum – eredetileg az EME elnökségének és az első szakosztálynak a közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi magyar művelődési folyóiratának, az Erdélyi Múzeumnak (1818) tartalmára emlékeztetően 1874-ben indult..

Bodó Márta: Paupercula feminea forma.

Egy középkori együgyű asszony és az ő zenés látomásai             

Holler László: Mi a jelentése az Ómagyar Mária-siralom ualallal szavának?           

Maczelka Csaba: Dialógus, paratextus, polifónia - szempontok Thomas More művének értelmezéséhez ...      

    


Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 4. füzet
1.600 Ft
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. Kötet - 2017. 4. Füzet / Kovács Kiss Gyöngy (szerk.)

Tartalom

Papp Levente: A kogníció alapjai

Bakcsi Botond: A törvény csodája. Legitimációs problémák Rousseau műveiben

Prahovean Vasile: A tiszta ész kritikája és az objektív megismerés megalapozása...

 


Erdélyi Múzeum - LXXX. kötet - 2018. 1. füzet
1.600 Ft
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye / Kovács Kiss Gyöngy (szerk.)

Tartalom

Hegyi Géza: A plébánia fogalma a 14. századi Erdélyben

W. Kovács András: Megyei emberek a középkori Erdélyben

Kovács Mihai: Gyalui Dénes argyasi püspök, erdélyi segédpüspök és éneklőkanonok pályafutása

Gálfi Emőke: Gyulafehérvár és a körülötte fekvő mezővárosok kapcsolata a 16. század második felében...


Erdélyi népi szakácskönyv
1.500 Ft
Asztalos Enikő

Az erdélyi népi konyha része a magyar táplálkozási kultúrának. Legjellemzőbb vonása, hogy régebbi és újabb ételek párhuzamosan, együtt jelentkeznek benne a XX. század végén...bővebben


Erdélyi Odisszea
3.990 Ft
A Teleki ikrek története / Ludvig Daniella

Fordulatokban gazdag időutazásra hív a könyv: egy arisztokrata ikerpár sorsát követi végig az Osztrák-Magyar Monarchia vérnapjaitól a romániai kommunista diktatúra sötét időszakáig. A mezőségi Paszmostól Buenos Airesig, Argentínáig visz ez az utazás, gróf Teleki Andor és Ernő kettős életregénye, „cseppben a tengerként” mutatva be kettejük sorsában egy teljes korszakot. Két világháború zajlik le időközben. Új határok, államok és rendszerek születnek, nem hagyva érintetlenül az egyének sorsát. Vagyonok vesznek el, családok halnak ki: egy ősi, erdélyi, főúri család, amelynek utolsó sarjai, a Telekiek paszmosi ágát képviselő ikrek kalandos történetével ismerkedhet meg az olvasó.


Erdélyi okmánytár II. 1301-1339
5.800 Ft
Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez / Jakó Zsigmond (szerk.)
A kötet a korszak oklevélkivonatait közli, függelékkel, név- és tárgymutatókkal. bővebben

Erdélyi Panteon 1.
1.200 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Erdélyi Panteon 2.
1.200 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Erdélyi Panteon 3.
1.350 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Jánosházy György (szerk.)

Publicisztikák mai erdélyi szerzőktől a 16-20. századi legkiválóbb erdélyi gondolkodókról.


Erdélyi Panteon 4.
1.890 Ft
Művelődéstörténeti vázlatok / Nagy Pál (szerk.)

Az erdélyi gondolkodókról írt esszék IV. kötetébe azok a 20. századi írók kerültek, akik a III. kötetből kimaradtak, vagy azóta – szomorú tényként kell kezelnünk – a halhatatlanságba távoztak (pl. Sütő András, Lászlóffy Aladár, Domokos Géza).


Erdélyi peregrinusok
1.680 Ft
Szabó Miklós - Szögi László / Erdély Emlékezete

Erdélyi diákok európai egyetemeken (1701-1849). Kötetünk ezúttal az erdélyiek 1701 1849 közötti külföldi egyetemjárásának bemutatására vállalkozik, igazodva a Tonk Sándor által meghonosított gyakorlathoz. Ennek megfelelően egyezményesen jártunk el a vizsgált földrajzi terület és a korszak - a mai politikai Erdély, ill. az 1701-1849 közötti évek - behatárolásában, még ha ez vélt és valós (jegyzékünk ui. tartalmazza a Husztról, Técsőről, Viskről, a mai Ukrajna református kisvárosaiból származó peregrinusokat is) torzításokhoz is vezethet...bővebben


Erdélyi receptórium
2.700 Ft
verssel és prózával / Hantz Lám Irén

A háztartás fáradságos munka, de ugyanakkor állandó örömforrás is. A közös ebéd vagy vacsora a családot, közösséget összetartó erő. Azt szeretném, ha ebből a rendhagyó recepteskönyvből az olvasó észrevenné az írások szerzőinek és a receptek összeállítójának azt a szándékát, hogy az étkekre úgy tekintsenek, mint a szeretetnek különleges megnyilvánulási formájára...bővebben


Erdélyi régészet
3.900 Ft
Írások régészetről és kulturális örökségvédelemről 2009-2017 / T. Szabó Csaba

Erdély földje alatt több ezer év történelmének tárgyi emlékei nyugszanak. Románia régészeti örökségének mintegy fele ma Erdély területén található, amelyet közel két évszázada kutatnak rendületlenül a régészek és történészek. Olyan örökségről van szó, amelynek számos emléke egyedülálló a világon...Részletes keresés