Betöltés...

Felvidék (általában)


"Győzött az igazság"
4.670 Ft
A Felvidék hazatérésének képes albuma / Babucs Zoltán

„Halottak napjára készült a város, és a ködben a fehér őszirózsákat árultak az utcák szegletén. Bódult, fekete tömeg sodra vitte magával a virágokat. Ez évben nem maradt belőlük a temetőknek. Magukra tűzdösik az élők azt, ami a halottakat illeti.”- írta a történelmi Magyarország 1918-as összeomlásakor Tormay Cécile Bujdosó könyvében...


A felvidéki bányavárosok középkori templomai
4.490 Ft
Kovács László, Görföl Jenő

Az ismert szerzőpáros újabb kötete a híres felvidéki bányavárosok középkori templomait mutatja be.

A Felvidék tele van csodálatos műemlékekkel, építményekkel, templomokkal. Utóbbiak egy része az Árpád-házi királyok uralkodása alatt épült, ezek múltunk olyan emlékei, amelyeket bárki felkereshet, megtekinthet. A felvidéki bányavárosokban is több olyan emlék van, amely a magyar középkorból maradt ránk.


A felvidéki fürdők lexikona
4.490 Ft
Nagy Zoltán

A könyv közel száz olyan fürdőt, hévízforrást vagy ásványvízkútfőt, valamint az ezekre épült balneológiai gyógyhelyeket mutat be, amelyek már sok esetben évszázadok óta, de a fénykorukat a 19. század végén megélve később eltűntek, sok esetben azonban napjainkban is virágzóan működnének szolgálva pihenni és gyógyulni vágyókat egyaránt.


Házi feladat
1.900 Ft
Regény / Nicolae Dabija

Egy moldáv falu középiskolájában a megszálló szovjet hadsereg Eminescu portréját Sztálin arcképére cseréli, a diákok azonban visszateszik a helyére a nagy román költő arcképét.Osztályfőnökük magára vállalja a tettet. Mihail Ulmut, a "nép ellenségét" a hatóságok elitélik, és a Gulágra küldik.


Ahol elkártyázták Madách Ilonkát
3.400 Ft
Farkas Ottó / Beszédes múlt könyvek

Kevésbé ismert és teljesen ismeretlen, a nép ajkán született vagy szájhagyomány útján őrizgetett legendákat, regéket, mondagyanús történeteket tartalmaz a könyv. Sőt az utóbbiak között több olyan van, amely valóban úgy történt, ahogy a könyvben meg van írva. 


Csatangoló
2.100 Ft
Fellinger Károly

Fellinger Károly (1963, Pozsony) költő, helytörténész

"Húzzuk fel lábunkra a hétmérföldes csizmát, csapjuk fejünkbe karimás kalapunkat, vegyük kezünkbe a vándorbotot, és ha tarisznyánkból nem hiányzik a hamuban sült pogácsa, a kulacsunk is színültig töltve az örök fiatalság vizével, vegyük nyakunkba az országutat, csatangoljunk egy nagyot őseink földjén. 


Két választás Csehszlovákiában
2.500 Ft
A szlovák országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása 1938–1939 / Popély Árpád

Az 1938. szeptember 29-i müncheni egyezmény nem csak a szudétanémet területek elvesztését jelentette a csehszlovák állam számára, hanem végzetes következményekkel járt az ország politikai berendezkedésére is, s döntő mértékben hozzájárult a demokratikus jogrend leépítéséhez az ún. második Cseh-Szlovák Köztársaságban. Paradox módon ekkor valósult meg Szlovákia és Kárpátalja Prága által közel húsz éven át elutasított autonómiája, s ekkor választották meg a két autonóm tartomány törvényhozását, a szlovák országgyűlést és a kárpátukrán szojmot.
 


Vágsellye 1002-2002
4.000 Ft
Bukovszky László, Gál Margit, Izóf József, Nagy Hildegarda, Novák Veronika

Magyarok a Felvidéken I-II.
12.000 Ft
Pataki János

Pataki János gyönyörű fotóival és hozzáértő szövegével - a Rákóczi Szövetség kiadásában - megjelent kétkötetes könyv elsődleges célja, hogy bemutassa azt a 25 várost vidékével együtt, ahol a közel félmilliós szlovákiai magyarság él. A kötet lapjain főként olyan települések életképei láthatók, ahol a magyarok még többségben élnek, ahol még működnek magyar intézmények, óvodák, iskolák, ahol az önkormányzatokat magyarok alkotják. 


Az "én" létesülése és elhallgatása
2.990 Ft
Tanulmánykötet Tóth László 70. születésnapjára / Csanda Gábor, H. Nagy Péter szerkesztők / Opus-könyvek

Tóth László (1949, Budapest) József Attila díjas költő, író, műfordító és szerkesztő, a szlovákiai magyar irodalom jelentős alakja. 1971 óta jelentkezett első kötetével, azóta rendszeresen jelennek meg könyvei.

70. születésnapjára barátai és pályatársai írásaiból állított össze egy tanulmánykötetet a Szlovákiai Magyar Írók Társasága. Szakmai tisztelgés ez, minden írás Tóth László költészetéről szól.


A Felvidék és Kárpátalja hazatérésének emlékalbuma
5.990 Ft
Babucs Zoltán

Babucs Zoltán (Jászberény, 1974) hadtörténész-muzeológus tősgyökeres jászkun család sarja. A budapesti HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársaként dolgozott - kisebb megszakításokkal - közel két évtizedig, 2017 óta a Magyar Hírlap (polgári közéleti napilap) lapszerkesztőjeként tevékenykedik.
Szakterülete: a második világháborús Magyar Királyi Honvédség, az 1848/49. évi magyar függetlenségi háború honvédseregének története, a jászkunok és a székelyek katonáskodása.


Telt ház előtt...
2.990 Ft
Újdonság
Egy néprajzkutató töprengései (Napló-jegyzetek: 2001-2004) / Liszka József

Liszka József (Köbölkút, 1956) szlovákiai magyar néprajzkutató, többek között az interetnikus kapcsolatok és a szakrális kisemlékek kutatója. 

1980-1991 között az Érsekújvári Járási Múzeum (ma Thain János Múzeum) régész, 1991-1996 között pedig a Duna Menti Múzeum etnológus munkatársa volt. 1997 óta a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója. 2004-2006 között a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán oktatott, 2006 óta a Selye János Egyetem Tanárképző Karán oktat. Ebben a kötetében a 2001-2004 közötti naplójegyzeteit adja közre. Részletes keresés