Betöltés...

Medea Egyesület, Kolozsvár

Cím: Str. Someşului 13., 400145 Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Vezető: Szabó Zsolt
Telefon: 40/740/586-125
E-mail: medea.medok@gmail.comNyelv és kommunikáció
1.500 Ft
Média szakos doktori hallgatók VI. konferenciája / Botházi Mária - Péter Árpád (szerk.)

A kolozsvári média szakos doktori hallgatók hatodik konferenciáján, 2009. május 9-én elhangzott előadások szerkesztett változatát ajánljuk az erdélyi médiakutatás eredményei iránt érdeklődő olvasók szíves figyelmébe. A Magyar Nyelv Évében magától értetődő, hogy az előadók a nyelvi szempontok előtérbe állításával közelítik meg kutatási témájukat. Témaajánlataink átfogták a sajtónyelv (élőnyelv, köznyelv, irodalmi nyelv viszonya), a közigazgatási nyelv, a hangzó nyelv (a rádiós nyelv szerepe a Kárpát-medencei nyelvi standard megteremtésében), a színpadi nyelv, képi nyelv, kép és nyelv (televízió, film, fotó), tudományos nyelv/metanyelv, a posztmodern nyelvszemlélet, a szövegszerkesztés/nyelvi megformáltság részterületeit.


Tükörjáték
2.940 Ft
Emlékkönyv Cseke Péter 65. születésnapjára

Ezzel a kötettel a 65 éves Cseke Pétert köszöntik barátai, munkatársai és tanítványai. Negyven éves újságírói, szerkesztői, kutatói és oktatói munkásságáról előtt tisztelegnek a kötetben szereplő írásokkal, melyek az erdélyi szellemiség vonulatát követve másfél évszázadnyi időt ívelnek át, szorosabban vagy lazábban kapcsolódva az ünnepelt eszmevilágához. Függetlenül attól, hogy irodalomról, újságírásról, politikáról, sajtó- és intézménytörténetről vagy tudományszervezésről esik szó bennük, a régmúlt történetéről vagy a jelen kihívásairól, mindenhol felvillanak azok a kulcsszavak, gondolatok és paradigmák, amely meghatározták Cseke Péter tudományos elkötelezettségét, az erdélyi magyarság létértelmezésének és útkeresésének rendszeres kutatását.Részletes keresés