Betöltés...

Patrióta Kiadó, Rimaszombat

Cím: železničiarska 1. 979 01 Rimavska Sobota / Rimaszombat, Szlovákia
Vezető: B. Kovács IstvánRimaszombat - Várostörténteti barangolások I.
6.900 Ft
Várostörténteti barangolások I. / B. Kovács István

A sorozat Rimaszombat városának történetét szeretné megmutatni elsősorban eredeti, ritkaság számba menő forrásmunkákon, kevéssé ismert tanulmányokon keresztül. De a történelmen túl bemutatja az itt élt népek életét, szokásait, kultúráját, gazdaságát is. A könyv színes, élvezetes olvasmány egyrészt a közölt források érdekes nyelvezete és különleges tudásanyaga, másrészt a változatos és izgalmas illusztrációk miatt. Az első kötet a kezdetektől a 19. század közepéig tartó időszakot dolgozza fel.

A második kötet elérhető itt.


Rimaszombat - Várostörténeti barangolások II.
6.900 Ft
Várostörténeti barangolások II. / B. Kovács István

Az első kötet a város régibb múltjának egy-egy fejezetébe engedett bepillantást. A jelen munka az 1848-as forradalomtól a második világháború végig terjedő, csaknem kerek évszázadot kitevő polgári kor rimaszombati világát kísérli meg érzékeltetni.

Az első kötet elérhető itt.


Gömör-Kishont vármegye - Magyarország vármegyéi
15.900 Ft

A Borovszky Samu általa millennium alkalmából indított és szerkesztett Magyarország vármegyéi és városai sorozat Gömör-Kishont vármegyéről szóló kötetének hasonmás kiadása, amelyhez a szerkesztő, B. Kovács István függeléket csatolt. Ez a kiegészítés áttekintést hivatott adni a Gömör-kutatás, a "gömörológia" korábbi és későbbi eredményeiről.


Egy köpőedény története
3.200 Ft
Gömöry Olivér / Gömör-Kishonti Téka

Gömöry Olivér (1869-1920) kisregényét olvashatjuk, amely mikszáthi hangulatban és tematikában íródott. Realista jellem- és környezetrajzok, kevés cselekmény, társadalombírálat, szatíra jellemzi balladába hajló művét. A szerző a gömöri vidék szülötte, nevét nem jegyzik az irodalmi lexikonok, mivel életében csak egyetlen írása jelent meg. Kisregénye most jelenik meg először, a könyv egyik felében magyarul, másik felében szlovákul.


Álomtitkárságom története
3.800 Ft
avagy: "Pisti a vérzivatarban" (Adalékok egy értelmiségi közéleti szolgálatához) / B. Kovács István

B. Kovács Istán évtizedek óta végzi közszolgálati munkáit. Tudományos munkásságát számos kötete révén ismerhetjük, melyek a gömöri vidék kultúráját, történelmét, településeit, műemlékeit mutatják be. Ezúttal munkásságának egy másik oldalát olvashatjuk: a közéletben végzett tevékenységét, amely a szlovákiai magyar értelmiségiek egyik meghatározó személyiségévé tette. A szlovákiai magyar iskolákért, nyelvhasználatért, kultúráért folytatott küzdelmeit olvashatjuk, amely az politika ingoványos küzdelmeihez vezet, s ahogy az alcím is mutatja - Pisti a vérzivatarban - ő maga is sokszor megszenvedte ezt a közéleti szolgálatot.Részletes keresés