Betöltés...

Várad Kulturális Folyóirat, Nagyvárad

Vezető: Szőcs LászlóA cselekvés ideje avagy micsoda tíz esztendő!
3.400 Ft
(közéleti írások és dokumentumok) 1989-1999 / Varga Gábor

1989 őszén indul ez a könyv. A romániai diktatúra utolsó heteiben egy fiatal, nagyváradi műszaki értelmiségi; nem mellesleg író, szamizdat leveleket fogalmaz, miközben látja: sorra buknak a térség gyűlölt rendszerei. Aztán számára is – aki az Ady-kör és az Irodalmi Kerekasztal szervezője volt – eljön a cselekvés ideje. Alapítója az RMDSZ Bihar megyei szervezetének, hosszú éveken át hűséges hadnagya, majd Bukarestbe kerül, egy hivatal élére „száműzött” értelmiségiként. Az már egy másik, nem kevésbé drámai végkifejletű történet...bővebben


A látható hiány
1.800 Ft
Lőnhárt Melinda

Ez a költészet: felismerni, hogy a váratlanul felbukkant igazság mélyebb igazság lehet, mint amiről tudtunk, hiszen amiről tudtunk, azon már „dolgoztunk”, az lehet hazugság is akár; ennek a felismerésnek, nem ragaszkodni önnön papondeklinkhez, a nyelv segítségével kitörni a nyelvi automatizmusokból Lőnhárt Melinda lírája sok olyan olvasó számára lesz élmény, aki a boldogtalanságra készül. (Demény Péter)


A szív feletti térben
1.600 Ft
Goron Sándor

Goron Sándor 1975-ben született Mezőtelegden, jelenleg Nagyváradon él. Tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–angol szakán végezte. A Kolozsvárott magyar szakon diplomát szerzett nagyváradi költő verseinek válogatása a Várad folyóirat és a Riport kiadó közös gondozásában jelent meg 2012­-ben. Az írótárs, Benő Attila utószavában többek között úgy fogalmaz: „Goron Sándor szellemi zarándoklatai a vágy és a csalódás, a közeledés és a távolodás, a megszólalás és az elhallgatás közötti térben történnek.” Eddig megjelent kötetei: Magánbeszéd (versek, 2000); Napesti promenád (versek, 2003); Nichita Stănescu: A kő halála (versfordítások, 2006).


Ars brevis vita idem
2.900 Ft
Válogatott és új költemények, műfordítások / Fábián Sándor

Költő számára nem alkalmi, ünnepi vagy ünnepélyes tevékenység a versírás, hanem gondolkodás- és kifejezésmód, sőt, életforma. Fábián Sándor életformája – a versek azt mutatják – a szemlélődés. Magatartása a gondolkodó emberé, kinek számára a világ minden dolga jelent valamit, következésképp mindennek tanulsága van. Ha szabad így mondanom: költői minőségben is letette az orvosi esküt.     Szilágyi Domokos

Fábián verskultúrája és érzékenysége folytán alkalmas arra, hogy mint saját maga mondja egyik versében, rádió adó-vevő készülékké váljon, amely felfogja és értelmes jelekké változtatja a világ, a lét felől szüntelenül áradó üzeneteket.    Szőcs István


Az út elvisz valahová
2.600 Ft
Tóth Ágnes

Tóth Ágnest elsőként mint barátot ismertem meg valamikor a nyolcvanas évek közepén, utána a hihetetlen érzékenységű riportert, aki a kilencvenes évek hajnalán némi túlzással percek alatt vált ismert és népszerű váradi újságíróvá. Az emberi nyomorúságok intézményemberévé. Utána következett a televíziós énje, aki ebben az új közegben is gyorsan megtalálta a hangját. S közben ott volt mindvégig a többműfajú alkotó ember, aki az újságíró visszavonulása után átvette az őt megillető főszerepet. Írja verseit, dalszövegeit, novelláit, készülnek akvarelljei...bővebben


Irodalmi őrvárosok
2.990 Ft
Írások és írók Debrecentől Nagyváradig / Bakó Endre

Esszék, dokumentumriportok, tanulmányok debreceni és nagyváradi, illetve a két várost összekötő bihari táj irodalmi témáiról. Ezt kínálja odaadó, de elfogulatlan szemlélettel a Hajdú-Bihari Napló egykori főszerkesztőjének, az Alföld folyóirat korábbi rovatvezetőjének új kötete a Várad folyóirat és a Méliusz könyvtár közös gondozásában...bővebben


Létesszencia
3.400 Ft
Gittai István

Közel öt éve jelentek meg a Várad gondozásában Gittai István válogatott versei, két kötetben, Utu rea címmel. Hetvenedik születésnapján az utóbbi fél évtized költői terméséből válogatva köszöntjük folyóiratunk egyik alapító szerkesztőjét, aki közel négy évtizeden át meghatározó jelentőségű alkotója, alakítója volt Nagyvárad irodalmi életének...bővebben

 


Nádpálca nélkül
2.600 Ft
Molnár Judit

A nagyváradi publicista, irodalom szakos tanár a Biharország havilapban kezdett 2013 februárjában egy rendhagyó irodalomtörténeti sorozat publikálásába. A kötetnyi terjedelmű anyag különböző korokat, szerzőket, stílusokat, témákat állít párhuzamba, a világ- és a magyar irodalom legfontosabb alkotóit és életművét népszerűsítve. A cél az olvasás iránti igény erősítése – nádpálca nélkül.


Őszliget
1.200 Ft
Szertelen versnapló / Gittai István

"Ahogy lélegeztem, ettem, ittam, öleltem, úgy írtam e naplót. Ahogy nyúlatam a könyvért, ahogy raktam egymás után a lábaimat, úgy haladtam sorról sorra befelé magamba, emlékeimbe, álmaimba, néha leselkedve előre, s a szó, a mondat, az anyanyelv mágikus bugyraiba. Főképpen azért pepecseltem át annyi hajnali órát, hogy feleslegesség-érzetemet, mindannyiszor, még csirájában elfojtsam. No meg azért is, hogy belefeledkezvén a versrovásba, ki-kiváljak a dicstelen jelen zűrös folyamatából, s hogy lebegjek annyit, amennyit. Időtlenül." Gittai István


Randevú
1.900 Ft
Nagyálmos Ildikó

Nagyálmos Ildikó tizenhárom esztendeje önmagát írja. Szemérmesen. Szemérmetlenül. Nincs benne görcs, erőlködés. Ahogy a szél fújj, úgy csapong szeszélyesen. Ahogy a víz folyik, úgy versbeszél a költő. Nagyálmos Ildikó 1978-ban született Székelyudvarhelyen. Kötetei: Lábujjhegyen túl (2001), Félmozdulat (2005.)


Rózsavér
1.950 Ft
Kinde Annamária

Versek. Simon Judit válogatott egy csokorra valót a szerző korábbi és legszebb verseiből. Bekerült a kötetbe a \"Részeg rózsa szétírt szonettje\" című verskoszorú, a címadó ciklus sok (ám nem mindegyik, korábban már közölt) verse, a szerző saját jelképrendszerét tükröző költemények: \"A brukkmadár\", \"Hiúzok háza\", \"Nemtelen bohóc\", \"Tükör\", \"Várkisasszony\". Demény Péter utószavából megtudjuk, ha esetleg a versek nem éreztették volna velünk - de nagyon is éreztetik - hogy egyfajta \"hiányköltészet\" ez a líra. Olyannak ábrázolja a világot, ahol minden esetleges, bizonytalan, ahol \"a gyerek éppen felnő valahol\" (Ősz, más világok), ahol a magány, a szorongás, az elgépiesedett emberi kapcsolatok, az unalomba fulladó hétköznapok uralják a létet...bővebben


UTU REA I–II.
3.900 Ft
Gittai István

Matuzsálemi korú festőről hallottam volt, hogy a művész dolga a megjelenítés, függetlenül attól, hogy éppenséggel melyik múzsának igyekszik, próbál imponálni. Mi tagadás: nagy becsben tartom bölcs megállapítását. Ám de: ki kell mondanom azt, hogy nem minden megjelenítésnek van átütő ereje. Ott van az ördögi csapda veszélye, ahol a művész csak termeli, gyártja szellemtelenül műveit, miközben szemernyit sem teremt. Pillanatokból emlékezetest! (Gittai István)


Vaníliás gumicsont
2.100 Ft
Fabula ráza / Sorbán Attila

Kisregény. Sorbán Attila könyvének műfaji megjelölése: fabula ráza. A szójáték többféle értelmezési lehetőséget kínál, de a könyvet végigolvasva, az „eltörölt történet” kifejezés tűnik a legmegfelelőbbnek. Egy még el nem készült regényhez folytatott előtanulmányoknak tekinthetők az egymás mellé helyezett szövegek. Több elbeszélői hang is megszólal a kötetben. A főhős, Hieronímusz Bé egyes szám első személyben megszólaló szatirikus szólama dominál...bővebben


Várad 2014/3.
800 Ft
Irodalom – Művészet – Társadalom – Kultúra / Szűcs László (főszerk.)

A tartalomból:

Szűcs László: Városkép, képzelt város

Balázs F. Attila: Campus, Nyitva felejtett ajtó, Aznapi profil, Villon nyakkendője

Keszthelyi György: Óévi madár, Napszilánkok, Nincs kérdőjel, Megpróbálok valami újat, Égi és földi szerepekRészletes keresés