Betöltés...

Bookart, Csíkszereda

Cím: str. Márton Áron nr. 49, 530154 Miercurea-Ciuc / Csíkszereda, Románia
Honlap: www.bookart.ro
Vezető: Hajdú Áron
Telefon: +40/336/078-016
E-mail: office@bookart.ro


A Bookart Kiadót 2004-ben alapította Hajdú Áron, azzal a céllal, hogy a könyvkiadás legnemesebb hagyományait követve, de nem riadva vissza a merész kísérletezéstől sem: izgalmas, friss illatú könyveket adjon ki - szakítva az általános és kényelmes gyakorlattal, nem csak közalapítványok támogatásával, hanem magánvállalkozásban is. A Kiadó jelszava: minőség, minden áron. Elsősorban erdélyi szerzők műveit szeretné emlékezetes könyvtárgyként az olvasók kezébe adni, erdélyi írók, költők, művészek alkotásait, nem csupán magyar szerzőkét, hanem németekét és románokét is, átgondolt, nagy műgonddal készült magyar fordításban. A műgond, az odafigyelés, a szerzők és az olvasók megbecsülése a Kiadó alapvető törekvése. Alapvető törekvése, hogy az Olvasó, éljen bárhol a világon, tudja, hogy az a könyv, amely a Bookart műhelyéből került ki, a maradandóság becsülendő igényével készült.

Néhány egykori költemény
3.490 Ft
Újdonság
Válogatott versek, 1899-1919 Válogatta és közzéteszi: Kovács András Ferenc / Lázáry René Sándor

 

"POSZTUMUSZ MŰVET, POSZTUMUSZ olvasatokat tartanak kezükben még ismeretlen, de máris posztumusz olvasók. Most éppen Lázáry René Sándor legelső, és mégis posztumusz verseskötetét. Pontosabban: csak egy szűkre szabott, szerényebb, alkalmi versválogatást magából a posztumusz teljesből, annak is csak egy behatárolt darabkájából, de így is egy (majd később) eljövendő, megtervezett egészből, Lázáry összes költői munkáiból. Ezt a harmincöt verset a még fölfedezésre váró poétai életmű mintegy húsz évnyi periódusából, az 1899 és 1919 közti időszak kilencvenöt darabjából magam válogattam össze, méghozzá a Lázáry-hagyaték nagyon különböző helyeiről… 

Erre a könyvre az adott elszalaszthatatlan alkalmat, hogy idén százhatva éve született, és szintúgy idéb kilencven éve halt meg az, aki ezeket az ekori köteményket írta - s talán csak bennük, áltasaluk él, bolypong még Lázáry René Sándor."     Kovács András Ferenc               


Nemsokára
3.690 Ft
Markus Werner / Svájci írók

"A könyv egyediségét az adja, ami benne folytonosan, de nem tolakodóan napvilágra kerül: korunknak a szó legtágabb értelmében vett szelleme. Ezt tárja elénk Markus Werner, de úgy hogy egy pillanatig sem dühíti fel, vagy sérti meg olvasóját, ami első látásra talán szemrehányásnak tűnik, pedig nem az, éppen az ellenkezője. Werner kíméletes elbeszélő. Szövegében sokkal több a humor, mint a vicc, mellőz mindenfajta gúnyoldódást, inkább az iróniát, főleg az öniróniát választja. A Nemsokára olvasásakor ritkán kacagunk fel hangosan, de végig mosolygunk." (Der Spiegel) "Aki pontosan figyel, megérzi, hogy Lorenz Hatt története mindannyiunkról szól, várakozásunkról, bicegésünkről, világéhségünkről, életösztönünkről és légszomjunkról. S végigkísérjük útján, amelynek végét még sejteni sem szeretnénk." (Die Zeit)

Markus Werner Nemsokára című könyvéről a Bárkaonline oldalán


Öreg árnyék
2.690 Ft
Versek / Jánk Károly

Jánk Károly 1967-ben született Szatmárnémetiben. Megjelent verseskötetei: Álom a Nyomokban, 1994; Másvilág, 1997; Füst a dombról, műfordítások, 1997; Ellenszél, 2003; Vadnyom, 2005; Hajnali hinták, 2009; Őzláb Rudi és társa, 2012; Ülni örökre, 2012; Üzen neked, Őszapó, 2014.  "Jánk Károly az a költő, aki a vidékiességből, a provinciális élethelyzetből, mint nagyon komoly kulturális hátrányból jelentős előnyt tudott képezni. Elsősorban azáltal, hogy kritikusan viszonyul hozzá és számbaveszi minden olyan oldalát, amely az igazi, hiteles értékek megteremtését akadályozza...bővebben


Papírszív
3.690 Ft
Márton Evelin

Sebzett és sebezhető világ tárul elénk ebben a könyvben, sebzett és sebezhető szereplők mozognak, élnek és szeretnek benne. Sztása, Brodu, Szaíd és a többiek horpadásokból és cserepekből épülnek fel és omlanak folyamatosan össze.

Olyan a papírszív, mint egy furcsa utópia, amely azonban nem zárul össze egyik irányban sem. A végén egy fekete gólya lépeget a kiábrándulás és a remény különös jelképeként. A regény bezárul, de kinyílik azonnal. (Demény Péter)

Márton Evelin könyvéről a Kortárs online


Passiójáték
2.490 Ft
Markó Béla - Részegh Botond

Szonettkoszorú színes illusztrációkkal

Részegh Botond "Fejek 1-15" sorozata ugyanúgy késztette írásra Markó Bélát, mint Dragomán Györgyöt az "Erőtánc" alkotásai. Az eredmény: egy nagyszerű szonettkoszorú.

Markó Béla: Passiójáték szonettkoszorú, Marosvásárhely, 2013. november 11-24.

Részegh Botond: Fejek 1-15, kávé, tus, akril, rizspapír, 68 x 68 cm, Csíkszereda,2013. január


Pedro Páramo
2.690 Ft
Juan Rulfo / Juan Rulfó életmű sorozat

„Rulfo regénye nemcsak a XX. századi világirodalom egyik remekműve, de a század egyik legnagyobb hatású műve is; nehéz lenne túlbecsülni az utóbbi negyven év spanyol nyelvű irodalmára tett hatását. A Pedro Páramo a szó legszorosabb értelmében klasszikussá vált.” Susan Sonntag    A mai mexikói (és latin-amerikai) irodalom egyik legnagyobb hatású mesterének ez a két műve – mintha szűkszavú szerzőjük művészi igényességét akarná érzékeltetni – Rulfo egész eddigi életművét képviseli. A Pedro Páramo a mexikói falu lidérces hangulatú regénye, az emlékező halottak, megkövült élők, a halálos indulat és halálos szerelem világa...bővebben


Szalamandrák éjszakái
3.490 Ft
(+MILEN könyve) / Márton Evelin

Zaklatott női meg férfisorsok, a harmadik évezred eleje, a felnőtté válás gyötrelmei, az eszmélkedés extázisa, a szerelem és a barátság útvesztői, háromszögek, találkozások és menekülések, szex, drog és alkohol egy multikulturális Romániában, ahol monomániák szabják meg a létezés tapintható keretét, Erdély, Bukarest és a Fekete-tenger, a világ tágassága, mert ez az otthon,és a bezártság nyomasztó élménye, mert ilyen is az otthon, amelyből a szalamandrák menekülnek, és amely nélkül nem tudnak élni, mert alapvetően életképtelen lények, és mi kedveljük őket, valahol mind szalamandrák vagyunk, színesek, szürkék meg albínók, de éjszaka ez sokkal ijesztőbb.


Száz év kaland
7.190 Ft
Erdély magyar irodalmáról (1918 – 2017) / Kántor Lajos - Láng Gusztáv

A két legendás irodalomtörténész neve elválaszthatatlan a Romániai magyar irodalom 1945–1970 c. kézikönyv nagy hatásától. Irodalomérzékelésünket és korszakfogalmainkat az elmúlt majd' ötven évben meghatározták. Új kétkezes gyűjteményük ezúttal szubjektív válogatási szempontok szerint készült. Az elmúlt száz év erdélyi irodalmi folyamatait, azok figyelemre méltó mozzanatait vizsgáló írások most nem a következetes rendszerezés igényével, hanem – továbbra is – az érték felmutatásának céljából születtek. Kritikus visszanézés és friss témák, záródó és nyíló korszakok, értekezés és költői levél: a 2017-ben elhunyt Kántor Lajos előtt is tisztelgő kötetet, nem meglepő módon, Dávid Gyula szerkesztette...


Temetés este tízkor
3.690 Ft
Szabó Róbert Csaba

A történetek szereplői alighanem a testi szerelem bűvöletében, vagy abból felocsúdva cselekednek, esetleg messziről visszatekintve értekeznek róla. Hol élesebben, hol egészen elrejtve, de ott kúszik, indázik a mindenre kiható, pusztító, máskor meg építő, az örvények és sodrások által mozgásban tartott szenvedély. Ha egy történet elején, közepén vagy végén vagyunk, sohasem feledkezhetünk el a benne rejtve, avagy átható módon működő szerelmi szálról. Képzeljünk el egy folyót, amint éppen átgázolunk. Ha figyelmen kívül hagynánk a rejtett örvényeket, avagy a sodrás erősségét azt sem éreznénk, hogy egyáltalán vízben állunk, nemhogy folyóban gázolunk...bővebben


Tizenegy
2.890 Ft
Dimény Lóránt

A kilencvenes évek első felének marosvásárhelyi lakótelepe lehetne bárhol Erdélyben, ahol a diktatúra alól felszabaduló generációk futballozni, csavarogni, a világba belekóstolni vágynak. Egy sürgősen eladott futballpálya, a régi cimborákból összeverbuvált tizenegy, és az istenek legyőzése kiváló ürügy arra, hogy egy letűnt korra – a gyerekkorra emlékeztessen Dimény Lóránt regénye. A Tizenegyben benne van mindaz, ami a rendszerváltást követő éveket meghatározta: a holland segélyek, sosem látott színek, illatok és ízek kavarodása a Ceaușescu-rezsim épített és szellemi „örökségével”, egy elzárt világ találkozása a féktelenül beáramló hatásokkal. És a lakótelepi kölykökkel, akik lassan felnőnek, és saját kapujuk előtt labdát szerezve, meg sem állnak az ellenfél hálójáig. (Szabó Róbert Csaba)

A Kortárs Online kritikája Dimény Lóránt új könyvéről


Torokcsavar
3.690 Ft
Gergely Tamás

"Mintha Kafka volna a TV hírszerkesztője. Mintha Vlagyivosztoktól Los Angelesig a világ összes fekete hírét beolvasnák. Mintha folyamatosan sorolnák ezeket a híreket, és sohasem lenne végük. Mintha az emberekkel minden rossz megtörténne, ami rossz megtörténhet, és mintha más nem is történne. Mintha a minthák már kevésnek bizonyulnának a világ kilátástalanságának érzékeltetésére." (Mehmet Samsa)


Transsylván pótdepressziók
2.490 Ft
Kétbalkezes szonettek (1993-2011) / Kovács András Ferenc - Tompa Gábor

Kovács András Ferenc 1959-ben született Szatmárnémetiben. Tompa Gábor 1957-ben született Marosvásárhelyen. Ők együtt költők, rendezők, szerkesztők és színházigazgatók egy-egy személyben. Egyikőjük Marosvásárhelyen, másikójuk Kolozsváron és San Diegon él a költészet és a színház lehetőségeivel. Mindketten néha-néha, sőt nagyon sokszor találkozgatnak életük hömpölygő folyamán… Ha megússzák, akkor kétbalkezes szonetteket is szoknak írogatni jó- valamint még rosszabb kedvükben, Erdélyben szerte és szét...bővebben


Tulajdonképpen minden
2.690 Ft
Szonettek 2009. július - 2010. február / Markó Béla

A költő, és vele a vers visszatérése a való világba. Napló tér- és időbeli utazásokról, elmélkedésekről, találkozásokról; szonettek a másképp nem elmondhatóról.


Üssük agyon a szegényeket!
2.690 Ft
Shumona Sinha

Bevándorló a bevándorlókról...

„…És az emberek csak jöttek, jöttek. Néha már olyan érzésünk volt, mintha – hol kövéren, hol soványan – mindig ugyanazt a férfit láttuk volna magunk előtt. Ahogy ott álltunk, szemben ezzel a kiismerhetetlen embertömeggel, gyakran elfogott minket a szorongás. Ezek a férfiak tulajdonképpen rá voltak kényszerítve a hazugságra, mert csakis akkor lehetett valami kis reményük arra, hogy megkapják a menedékjogot, ha egészen más sztorival hozakodnak elő, nem azzal, ami csakugyan történt velük. […] Az ügyintézők, persze, egy árva szót se hittek el ezekből a fuvarral-útlevéllel vásárolt kitalációkból. Amik ott sárgultak meg és foszlottak szét az évek során felhalmozódó többi történettel…”...bővebben


Út a hegyek közt
2.490 Ft
99 haiku / Markó Béla

Markó Béla haikui egy férfi legrejtettebb gondolatait tárják elénk. És minél rejtettebb valami, annál őszintébb a gesztus, amely nekünk megmutatja. Az idei Marosvásárhelyi Könyvvásár „Szép könyv” díjában részesült! Két szonetteskönyv keretez egy haikukból összeállítottat (Út a hegyek közt). Markó Béla ez utóbbi bravúros rövidformában is olyan végtelenjeit képes érzékeltetni a természeti és emberi létezésnek, s főképpen e kettő észrevétlen egymásba fordulásainak, melyek megszólaltatása csak keveseknek sikerült eddigi költészetünkben: „mogorva fákon / illatos szirmok nyílnak / miben reménykedsz” ...bővebben


Valentin Lustig zarándoklata
4.390 Ft
Újdonság
Beszámoló egy 33 képen át tett sétáról a festő szerzőhöz intézett leveleivel / Urs Widmer

Valentin Lustig (Kolozsvár,1955) festőművész. "[...]  kolozsvári, jeruzsálemi és firenzei történelmi és kulturális hátterekből érkezett Zürichbe mintegy negyven éve. De nem amiatt zseniális művész, mert sokféle jártában sokféle tanításban részesült, sokféle tradícióval találkozott, hanem mert több közösség kanonizált értékeinek elsajátítása mellett e kollektivitások tudattalanjainak is hordozója. Aligha tévedünk, ha arra gondolunk, hogy Lustig Valentin lenyűgözően szuggesztív művészete nem elsősorban az élete során megszerzett tudástól rendkívüli. Hanem veleszületett fantáziájának és azoknak a képességeknek köszönhetően, amelyek ezt a képzelőerőt festményekké szublimálják.

Lustig Valentinnek egy mostanában használatossá lett kifejezést kölcsönvéve, olyan képalkotó diagnosztikát köszönhetünk, amely bevilágít tudatvilágunkba - mentálisan és pszichésen, intellektuálisan és érzelmileg. [...]

Urs Widmer felismerte, kivel van dolga ott a négyes határon, ahol a szürrealizmus, a mesék mágiája, az abszurd és a bizarr találkoznak - és akkor a groteszkről még nem is beszéltünk, sem a neobarokk, olykor neorokokó optikáról, amelyen át újrafogalmazódnak, újra megszületnek ősi és új narratívák, kolozsvári, sólyomtelki és auschwitzi történetek, képzetek, projekciók, egyszóval egy megismételhetetlen kémiában ötvöződő tartalmak.

Urs Widmert művész-érzékenysége ébresztette rá, hogy Lustig Valentin festészetében nemcsak az élmény intenzitása rendkívüli, hanem ennek az éberségének köszönhetően felfedezte magában a festőben az alkotótársat is.

Ennek a rátalálásnak lenyűgöző dokumentuma ez a könyv, amely egy erdélyi magyar-zsidó-román festő és egy svájci német író barátságának egyedülálló lenyolmata." (Szőcs Géza)

 


Vendéglétra
2.890 Ft
Kenéz Ferenc

Kenéz Ferenc 1944-ben született Nagyszalontán, 1989-től Budapesten él. József Attila-díjas (2012). A kötet Kenéz Ferenc 2009-2012 között írt három versét tartalmazza:

-Szabadnak lenni mit jelent?

-Lilike medika leveleiből

-Odafenn pingált űrhajó

A Siklódy Ferenc illusztrációival gazdagított kötetbe három, 2009 és 2012 között íródott hosszú vers került. Az egyik Kolozsvárról, a másik Marosvásárhelyről, a harmadik Kalotaszegről, mindhárom pedig a rendszerváltás előtti Erdélyről, az elvágyódásról, a „Menni vagy maradni?” dilemmájáról szól.

 

Világörökség
3.490 Ft
Bächer Iván

"Van-e különbség újságíró és hírlapíró között? Legalább akkora, mint turista és utazó között. Mint igásló és versenyló között. Mint az önkiszolgálóban vásárolható és az esztenán kapható juhtúró között. Vagy idevágóbban, Bächer Iván könyvéhez közelítve, egyben a különbség természetét is pontosabban érzékeltetve: legalább akkora, mint a kollektív mi és az egyéni én Erdély-képe között. Mint fénykép és festmény között." (Láng Zsolt)  A szerző újságíró és szépíró, írásai 1991 óta elsősorban a Népszabadságban jelennek meg. "Világörökség" című új könyve erdélyi útjaihoz kötődik, egyfajta személyes Erdély-képet olvashatunk, benne városokról, írókról, ételekről, könyvekről.


Világunk járása I-II.
5.890 Ft
Nicolas Bouvier / Svájci írók

1953-ban a 24 éves Nicolas Bouvier két éves utazásra indul barátjával, a grafikus Thierry Vernet-vel. A volt Jugoszlávián keresztül, Görögországot és Törökországot érintve Iránba és Afganisztánba szeretnének eljutni. Bouvier amúgy különös fajtája volt az író-utazóknak. Nemcsak azért, mert svájci létére megmaradt nomádnak, mintha nyughatatlanul vándorló életével is tiltakozna a hazájára ragasztott, leegyszerűsítő közhelyek ellen, azért is, mert az utazásban mindig is iskolát látott, de nem a gazdagodásnak, hanem – ha lehet így mondani – az elszegényedésnek az iskoláját. Bouvier-t az utazás tanította meg arra, hogy mi nélkülözhető és mi nélkülözhetetlen. És ahogy a fáradt utazó az út szélére dobálja a fölösleges holmikat, úgy szabadul meg ő is előítéleteitől, jellegzetesen európai gőgjétől.


Vulva
3.690 Ft
A láhatatlan szerv felfedése / Mithu M. Sanyal

„Amikor tizenöt éves koromban alaposabban szemügyre vettem a vulvámat, nem értettem, mit látok. Utána akartam olvasni, de nem akadtam róla szóló könyvekre. Húsz éve gyűjtöm az anyagot a vulváról, mert mindeddig hiányzik egy alapvető, tiszteletteljes, méltányos értelmezés róla.
A vulvát jelölő angol cunt kegyetlen szitokszó, noha eredetileg »szent barlangot« jelentett. A cunt szó olyan pozitív fogalmak szógyöke, mint a country (haza), queen (királynő) és kin (rokon). A vulváról és öntudatos megmutatásáról sok ősi mítosz maradt ránk, némelyikben viharokat csendesít le, némelyikben elűzi az ördögöt. Baubó is azzal gyógyított, hogy feltárta a vulváját. Bizony, a vulva gyakran mentette meg a világot.” (Mithu M. Sanyal)Részletes keresés