Betöltés...

Bookart, Csíkszereda

Cím: str. Márton Áron nr. 49, 530154 Miercurea-Ciuc / Csíkszereda, Románia
Honlap: www.bookart.ro
Vezető: Hajdú Áron
Telefon: +40/336/078-016
E-mail: office@bookart.ro


A Bookart Kiadót 2004-ben alapította Hajdú Áron, azzal a céllal, hogy a könyvkiadás legnemesebb hagyományait követve, de nem riadva vissza a merész kísérletezéstől sem: izgalmas, friss illatú könyveket adjon ki - szakítva az általános és kényelmes gyakorlattal, nem csak közalapítványok támogatásával, hanem magánvállalkozásban is. A Kiadó jelszava: minőség, minden áron. Elsősorban erdélyi szerzők műveit szeretné emlékezetes könyvtárgyként az olvasók kezébe adni, erdélyi írók, költők, művészek alkotásait, nem csupán magyar szerzőkét, hanem németekét és románokét is, átgondolt, nagy műgonddal készült magyar fordításban. A műgond, az odafigyelés, a szerzők és az olvasók megbecsülése a Kiadó alapvető törekvése. Alapvető törekvése, hogy az Olvasó, éljen bárhol a világon, tudja, hogy az a könyv, amely a Bookart műhelyéből került ki, a maradandóság becsülendő igényével készült.

Hegymenet
2.490 Ft
Ludwig Hohl / Svájci írók

A regény két fiatal hegymászó élethalálharácórl szól. Az író lenyűgöző tárgyi tudása, a szigorú kompozíció, a finomra csiszolt ellenpontok és a higgadt ábrázolás arra készteti az olvasót, hogy lélegzetvisszafojtva kövesse Ullt és Johannt a barátságtalan alpesi világba. (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Hegymenetet tartja a kritika a „hegymászó-irodalom” legkiemelkedőbb alkotásának. A kötetet a kiadó Erőss Zsolt hegymászóval közösen szerette volna bemutatni a magyar olvasónak. Sajnos már csak emléket tud állítani vele ennek a nagyszerű embernek.

Ludwig Hohl Hegymenet című kötetéről a Bárka online oldalán


Holtak szigete
2.690 Ft
Gerhard Meier / Svájci írók

1977. november 11-n, Márton napján Baur és Bindschadler, a két régi barát szokásos szombati sétájára indul a svájci Oltenben. Szinte végig Baur viszi a szót, felidézi emlékeit szülőfalujáról, Amrainról. A mesélés során múltból származó képek bukkannak elő és ékelődnek a történet szövedékébe, behatolnak a már felidézett képek közé, létrehozván a lélek kiállítótermét. Nyelvi köntösbe öltözött képek rajzolják ki a séta útvonalát, az utcanevekre rárakódó múltat, az elmesélés által mintegy közterületté váló személyes időt...bővebben


Homokórák könyve
2.690 Ft
Ernst Jünger

A homokóra az „idő” hieroglifája. Így van tömör jelentése, behatárolható helye. Kívüle egyetlen időmérő – legyen az nap-, elemi-, vagy mechanikus óra – sem bír ekkora szemléletességgel. Az „idő”-hieroglifa, a jelképekhez hasonlóan két irányból közelíti meg bensőnket. Szelíden, kellemesen, otthoniasan: ő a mi birtokunk, mi műveljük, élvezeteink forrása, munkánk gyümölcseinek hordozója, örömszerző, de ezt az örömet azonnal szét is rombolja, mert miközben telik és múlik, elpusztít minden földi erőfeszítést és szépséget is.

„A Homokórák könyve zseniális filozófiai meditáció az idő múlásáról.” (Bruce Chatwin)... bővebben


Ingóságok
3.890 Ft
Wagner, Richard

Az erdélyi (bánáti) származású kortárs német prózaíró regénye kerettörténettel indul. A főhős, a Dél-Németországban élő Werner Zillich hazautazik a Bánátba, apja temetésére. A temetésen, majd a visszaúton számot vet emlékeivel: családjáról, kitelepedéséről, bánáti sváb elődeiről. A hol lassan, hol felgyorsítva pergő képsorokban megelevenedik e népcsoport kétszázéves története, önfelszámolódása; egyéni és közösségi tragédiák, háborúk, kitelepítések és kitelepülések jelenetei idéződnek fel a vissza-visszatérő emlékek egyre gazdagabb részleteivel...bővebben


Jakob alszik
2.490 Ft
Klaus Merz / Svájci írók

A viszonylag fájdalommentes évek telnek a legnehezebben. Ilyenkor önmagunknak okozunk fájdalmat, csak hogy történjék valami: forró vizet locsolunk a combunkra, zsebkéssel felhasogatjuk a bőrünket A történet szereplői szörnyetegek. Egy szörnyeteg család. Renz baba, aki Jakob lett volna, születése óta halott, kereszteletlenül alussza örök álmát. Anya búskomor, öcsike gyengeelméjű, apa epilepsziás, Franz, a bátyja petróleummal felgyújtja a kezét, s a falusi sihederek utánacsinálják: felizzó fájdalom, a boldogság billoga. Közben nagyapa madártenyészete a lángok martalékává válik.


Keserű
2.890 Ft
Bán Zoltán András

„A szabadság hiánya, a kiszolgáltatottság foszt meg emberi tartásunktól. Ha félnünk kell attól, hogy vállaljuk önmagunkat, nézeteinket, kapcsolatainkat, akár szenvedélyeinket, magunkat veszítjük el, akárhogy nevezik is a politikai rendszert, amely körülvesz bennünket. A Keserű egy lezárult korszakban játszódik. Nincs ma ennél időszerűbb könyv.” Kőszeg Ferenc

Interjú a Literán Bán Zoltán Andrással az új könyvéről


ki ez az Ipse?
3.290 Ft
legenda / Hajdú Farkas-Zoltán

Írás közben végig az volt az érzésünk, hogy tiszta levegőjű, fényes romkertben sétálunk, ahol nyoma sincs már a Nagy Építőmester nyugdíjba vonulása miatt érzett gyásznak. Pedig csak szétszórt töredékek, derékba tört oszlopok, szertefoszló rendszerek, közmondásszilánkok maradtak utána. Minden alkalommal jókedvűen láttunk hozzá a munkához, mert lelkünket nem gyötörte a néhai racionális és stabil egészhez való bűnbánó, töredelmes visszatérés kényszere. Még kevésbé az esetleges balsikereken, kudarcokon és felsüléseken való önsajnálkozó jajveszékelés, siránkozás, sopánkodás és sápítozás. Tudattalan ki-be légzésünk, a levegővétel derűs csodája mindvégig arra biztatott, hogy jókedvűen és éberen szövögessük főhősünk életének gazdag anyagát, amelynek egyes szálai majd csak akkor fognak láthatóvá válni, ha fellobbannak a mindent elemésztő tűzben. 


Kis Erdély-történet
3.490 Ft
Roth, Harald

Az Erdélyről szóló történetírásnak eddig két kútfeje volt: az elveszett paradicsomok és az elorzott életlehetőségek nosztalgiája. Mindabban, amit eddig leírtak e két Atlantisz feszült egymásnak. Harald Roth Kis Erdély-története szakít ezekkel a hamis pátoszokkal, nem szégyellve elénk tárni a feltételezett "igazságok" relativitását. S lehet-e jobb minőségű történetírás, mint az, amelyik szembenéz a valósággal?


Kölyök utca
2.890 Ft
Filip Florian – Matei Florian

„A Florian testvérek gyermekkorukat írják meg e tündérien bájos, fordulatos, feleselő regényükben – segítve egyúttal az olvasót is, hogy újra fölfedezze magában a mindannyiunkban ott lakozó gyermeket. Kis túlzással azt is mondhatnám tehát, hogy mindnyájuknak közös a gyermekkorunk, legyünk magyarok vagy románok, éljünk a Székelyföldön vagy Bukarest külvásrosában, kommunista diktatúrában vagy furcsa demokráciában. A Florian fivérek erre a közös gyermekkorra emlékeznek vissza feleselő regényükben – finom iróniával, édesbús nosztalgiával, csodálatos prózában.Lövétei Lázár László


Kutyák birodalma
3.650 Ft
Szabó Róbert Csaba

A Kutyák birodalma azt jelenti: az emberek különös vidéke. A kötet 21 novellája sokféle módon kapcsolódik a kutyákhoz. Némelyiknek szereplői a kutyák, némelyikben csupán utalnak rájuk, de ilyenkor, az utalások révén mintha még erősebben érződne a jelenlétük. Mintha a novellák mondatai olyan vehemenciával és kitartással erednének a történetek nyomába, ahogy a kutya teszi, ha szagot fog. Mintha olyan buzgalommal kaparnák ki a földből a témát, ahogy kutya az elhullott csontot.


Labdarózsa
3.400 Ft
László Noémi

László Noémi gyerekversei Weöres Sándor-i magasságokba emelik az olvasót. És ott a magasban, megszabadulva sok felnőtt súlytól, végre ráeszmélhet, milyen is lehetett az az érintetlen énje, aki világra jött.  A József Attila-díjas költőnő legújabb kötete. Az idei Marosvásárhelyi Könyvvásár „Szép könyv” díjában részesült.


Lángoló puszta
2.690 Ft
Juan Rulfo / Juan Rulfó életmű sorozat

Mexikó Amerika legizgalmasabb országa. Itt minden mértéktelen: a forgalom, a kultúra, az erőszak, a szépség, a korrupció, a hőség, még maga a halál sem ismer határokat – mindezekről a témákról Octavio Paz bőven írt A magány labirintusa című művében. Paz Nobel-díjas lett – de aki valóban érteni akarja Mexikót, annak másvalamit kell olvasnia: Juan Rulfo történeteit...bővebben


Lel-tár - egy találkozás krónikája
2.980 Ft
Angyal Virág - Gregus Zoltán

Egy találkozás története. Felelgetős versek, párversek. Párbeszéd a szerelemről. Egyik oldalon a fiú verse, másik oldalon a lányé. Egyben napló is, hiszen nem utólagosan megírt szövegekről van szó, hanem versbe foglalt zaklatott tudósításokról, onnan, belülről, a szerelem kiismerhetetlen útvesztőjéből.


Lélekzárka
2.100 Ft
Keszthelyi György

„Tulajdonképpen semmitől sem fél, amióta kihajította magát a világból, mindenki szeme láttára elégette tagsági könyvét és elküldte az anyjába az egész evolucionista tudóssöpredéket.” Ezek a Lélekzárka elején leírott szavak Keszthelyi György regényére általában jellemzők, sőt, még Keszthelyi Györgyre, a magánemberre is, ha magánembernek lehet nevezni azt a kommentelőt, aki ilyen néven jelentkezik be különböző virtuális felületekre. Ez a magánember 1955-ben született, ahhoz a nemzedékhez tartozik tehát, melynek tagjai bőven felnőttek voltak már az 1989-es fordulat idején, és ezzel a sokat reménykedő és tán még gyakrabban csalódott fejjel kellett az újjal szembenézniük...bővebben


Lözsurnál dö Lüniver
2.890 Ft
Kovács András Ferenc

A Lözsurnál dö Lüniver 2010 - 2017 között írott verseket tartalmaz, számszerint 34-et: hosszúverseket, de szonetteket, dalokat is, megfelelő és egymásnak válaszolgató sorozatba szerkesztve - tematikailag, műfajilag és formailag variatív, szinte teátrális játékosságban. Antik időmértékek, japáni formák, drámai jambusok, rímes versek, de egészen szabad versek és más formabontások is keverednek benne egymással - elégia, óda, spanyol románc, rondó, villanella, Shakespeare-szonett, dadaista-szürrealista költemények stb. Amint a kötet alcíme (Füstpanoráma) is utal rá - a könyv egyik fő szólama a füst, meglehetősen aktuális átváltozásaiban...bővebben


Macskaméz
3.490 Ft
Novellák és más szövegek / Márton Evelin

"A csókból, amely megállította az időt, egész testes keringő lett, szélsebes pörgés, majd atomokra hullás; erősen szorították egymás kezét közben, hogy el ne essenek, mintha a gravitáció is csődöt mondott volna ettől a csóktól. Sztása úgy érezte, hogy a molekulái is összekeveredtek a Kishercegével ebben az ölelésben, és ha abba is hagyják, többé nem fogják tudni szétválasztani azokat, két külön egyed darabjaira. A Kisherceg egyszer azonban letépte a száját Sztásáról: Nem akarok teljesen megbolondulni, mondta, és Sztása értette, hogy mire céloz, habár tudta, hogy neki már ez is elég volt ahhoz, hogy soha többé ne tudja kiirtani magából ezt az embert. Ha akarnák sem tudná. Előpakolta a bort és a spanglit is." Közel kerülni egymáshoz, azért hogy adhassunk; és az ajándék igazi, mert aki adja, önmagát adja. Ez ennek a humorral és bölcsességgel átszőtt kötetnek a ki nem mondott, de minden sorában benne levő mondanivalója.


Markó Béla költői világa
3.690 Ft
Monográfia / Elek Tibor

Mi az esztétikum és a politikum viszonya? Lehetséges-e a költő világát különválasztani a politikusétól? Az individuális vagy a közösségi szabadságtörekvések a fontos(abb)ak az irodalomban és az életben? Az avantgárd jellegű formabontás vagy a klasszicizáló karakterű formateremtés, a személyiség szétesésének, szóródásának, vagy a személyiség egységének, méltóságának költői ábrázolása a korszerű(bb)? Érvényesek lehetnek-e korunkban a teljesség, a harmónia, a szépség költői alakzatai? A világ, a létezés tényei áhítattal teljes emelkedettségre, pátoszra, vagy kételyekkel teli, (ön)kritikus rákérdezésre, iróniára jogosítják fel a költőt?


Mesék halál ellen
2.890 Ft
Baptiste Beaulieu

A regény a szereplő-narrátor, egy ifjú rezidens szemszögéből mutatja be egy kórház sürgősségi osztályának életét. A hétköznapi itt mindig rendkívüli. A szövegben az események ábrázolása összefonódik azokkal a történetekkel, melyeket az elbeszélő céltudatosan gyűjt, gyakran a kórházban kezeltektől vagy kollégáktól, és azért jegyez le, mesél újra, hogy a páciensek szenvedését enyhítse, életkedvét visszaadja...


Miért lassú a csiga?
3.470 Ft
Markó Béla

Gyermekversek a szerző válogatásában. Miért lassú a csiga? Miért nem énekel a ponty? Miért szomorú a víziszabó? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk Markó Bélának, a kortárs erdélyi magyar líra egyik ismert alkotójának gyermekverseket tartalmazó kötetéből. Mindenki által ismert állatokat vonultat fel a szerző: békát, gólyát, tücsköt, bálnát, medvét, gyíkot. Természetközelség uralja a kötetet, hiszen az állatok mellett számos természeti kép helyet kap, az élőlényeket is sok esetben természetes környezetükben jeleníti meg a szerző:..bővebben


Mint minden bagoly
2.890 Ft
Filip Florian

Filip Florian 1968-ban született, és ahhoz a nemzedékhez tartozik, amely még nagyon is emlékszik a diktatúrára, de már a szabad világban élte meg a felnőttkorát. Mint minden bagoly című regénye éppen ezt a kettősséget hozza játékba, hiszen az öregedő férfi az apja, a fiatalember az öccse lehetne. Ez a két világ ütközik szelíden, finom iróniával (mint előző könyvei, a Kisujjak és A király napjai bizonyították, Florian szelíd író) az új regényben. Az öregedő férfi nem rámenős mester, észrevétlenül érzékeltet fontos dolgokat a fiúval. Olyan észrevétlenül, ahogy a baglyok bölcsek, akiket szintén Emil "mutat be" a kamasznak. Demény PéterRészletes keresés