Betöltés...

Kultúr-Kör, Budapest"Számítson a Haza teljes bizalommal ránk"
3.800 Ft
Az 1948/49-es honvéd törzstiszt Márkosfalvi Szabó testvérek élete és hadi működése / Nagybaczoni Molnár Ferenc

A személyes sorsok, különösen a közfeladatokat ellátóké, mindenképpen színesítik a történelem zajlásának nagy fordulatait, és az egymásra következő kisebb mozzanatok sorozatát, valamint az egyénekre le nem bontott száraz adatokat. A történelem nélkülük, ők a történelem nélkül, nem értelmezhetők. Egy valamirevaló pályakép, az adott személy jellemzőinek és szorosabb tevékenységének időrendi felsorolásával párhuzamosan, elengedhetetlen hogy tartalmazza a hozzá közvetlenül vagy közvetetten kapcsolható események és folyamatok, valamint az általános keretek legalább vázlatos leírását is. A két kiváló szabadságharcos parancsnok, Márkosfalvi Szabó Ferdinánd alezredes és Károly őrnagy sorsának ecsetelése, szemléletesen példázza mindezt.


A Leg-Erdővidékibb falu
3.990 Ft
Nagybacon az évszázadok sodrában / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Molnár Ferenc a székelyföldi Erdővidék történetének egyik legavatottabb, Nagybacon történetének pedig legavatottabb szakértője, a történelemtudományok mellett, más tudományágakat érintően is magas szintű felkészültséggel rendelkezik. A székelység históriájának kutatásában megkerülhetetlen tényező, akire mindenképpen érdemes figyelmet fordítani. 


A Remény Hősei
3.800 Ft
A Makk-féle összeesküvés székely szerveződése és ezekben részes későbbi elítéltek - Erdővidék szabadságharcosa / Nagybaczoni Molnár Ferenc

A Török-Gálffy ügy huszonkét halálra ítélt (ebből tizenkilenc kegyelmet nyert) résztvevője, a többi várfogsággal sújtott összeesküvővel közösen, önzetlenül, a nemzet nehezebb sorsú tömegei mellett való elkötelezettséggel és az ország alávetettségét elutasító meggyőződéstől sarkallva csatlakozott az összeesküvők táborához. Nem saját körülményeik, hanem a hazaszeretet, a magyarsággal együvé tartozás vált bennük fő hajtóerővé. Kudarcuk, melyet helyzetfelismerési-szervezési hiányosságok siettettek, példamutató kiállásuk jelentőségét aligha csökkentheti. A folytatásként jelentkező Várady-mozgalom (tizenkét halálraítélt nyolc kegyelmezéssel), bár a cselekvésben előbbre haladt, hasonlóképp bukásra kárhoztatott. 


Az igazi Nagybaczoni Nagy Vilmos
3.900 Ft
Pályakép, kérdőjelekkel / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) vezérezredes, honvédelmi miniszter, katonai szakíró.  


Erdővidék ékköve: A nagybaconi református templom
2.400 Ft
(Egyháztörténeti bevezetővel) / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Molnár Ferenc székelyföldi Erdővidék történetének egyik legavatottabb, Nagybacon történetének pedig - beleértve az egyházat is -, Iegavatottabb szakértője, és a történelemtudományok mellett, más tudományágakat érintően is magas szintű felkészültséggel rendelkezik. A székelység históriájának kutatásában megkerülhetetlen tényező, akire mindenképpen érdemes figyelmet fordítani. (A kiadó)


Erdővidék szabadságharcosa
2.200 Ft
Pályakép és életleírás, Száldobosi Borbáth László századosról / Nagybaczoni Molnár Ferenc

Nagybaczoni Molnár Ferenc két évtizede kutatja Székelyföld, ezen belül elsősorban Erdővidék történetét. Rendelkezik az egyik legfontosabb történészi követelménnyel, a valóság megismerésének és az elért eredmények torzítás nélküli nyilvánossá tételének igényével. 4. javított kiadást megért írása a Várady-összeesküvésként ismert, abban részt vett százados pályáját és életét foglalja össze.Részletes keresés