Betöltés...

zEtna Kiadó, Zenta

Cím: Kodály Zoltán u. 2., 24400 Senta / Zenta, Szerbia
Honlap: www.zetna.org
Vezető: Beszédes István
Telefon: +381/637/014-648
E-mail: office@zetna.org


A zEtna – magazin a vulkán alatt (www.zetna.org) 1999. november 2-án, halottak napján kelt életre. Neve a székhelyül szolgáló észak-vajdasági város, Zenta nevének anagrammája, alcímében pedig M. Lowrey regényére utal. A kiadót, magazint, portált, „digitális vulkánt” 2001 februárjától írókat és irodalompártolókat tömörítő önálló non-profit egyesület működteti, amely céljául kortárs irodalmi értékek létrehozását és népszerűsítését tűzte ki a társművészetek bevonásával, rendszeres és időszakos, hagyományos és elektronikus kiadói tevékenység folytatásával, közönségtalálkozók, szakmai és ismeretterjesztő rendezvények szervezésével, a különféle földrajzi régiók, illetve különböző nyelvterületek alkotói közötti kapcsolatok fejlesztésével. A zEtna magazin kínálata több mint 20 000 hipertext oldal, száznál több címszót tartalmazó elektronikus könyvtár, kéttucatnyi tematikus folyóiratszám. Évente kb. 300 000-en látogatják és több mint 1 millió találatot számlál. A zEtna az utóbbi években elsősorban mint könyvkiadó hallat magáról, 2002 óta ugyanis hagyományos könyveket is kiad. Próza-, vers-, értekezőpróza- és műfordítássorozataiban a mai napig félszáz első kiadású kötet jelent meg (lásd: www.zetna.org/zek/folyoiratok/62/pub.html) . Évente 8-10 könyvet jelentet meg, az utóbbi öt évben a kiadók mezőnyében a legtöbb kortárs vajdasági magyar szépirodalmi művet. Kiadója elsőkönyves, fiatalabb és középnemzedéki, illetve idősebb szerzőknek, kortárs drámaszövegeknek, magyar szerzők szerb fordításköteteinek és magyar–szerb négykezeseknek, antológiáknak. A zEtna sorozataiban megjelent kiadványok közül többet díjazott a Vajdasági Szép Magyar Könyv, a Szirmai-, a Sinkó Ervin, a Híd- és az ARTISJUS-díj zsűrije. A zEtna szerzői szereplői könyvszakmai rendezvényeknek (pl. Ünnepi Könyvhét – Budapest, Könyvszalon – Újvidék, Könyvszalon – Győr, Könyvvásár – Belgrád) és író–olvasó találkozóknak. 2009 őszétől tagja a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének. A kiadó házigazdája a Zentán és a szomszédos városokban zajló zEtna Irodalmi Fesztiválnak.

A feledés emlékezete
2.300 Ft
Tizenöt kortárs magyar versenydráma / Sinkovits Péter, Beszédes István (szerk.) / Kráterszín

A Vajdasági Magyar Drámaíróverseny első öt évének időszerű, fájó, bosszantó, izgalmas darabjai olvashatók a kötetben, amelynek erénye, hogy - hála a versenynek - szerzőket nem skatulyázva ad valós keresztmetszetet. Szerzők: Balázs Attila, Beszédes István, Aaron Blumm, B. Boros Rozália, Danyi Zoltán, Gobby Fehér Gyula, Gyarmati Kata, Jódal Rózsa, Kontra Ferenc, Ladik Katalin, Szabó Palócz Attila, Pressburger Csaba - Saul, Szerbhorváth György, Verebes Ernő.


A felhő neve
2.000 Ft
Novellák / Döme Szabolcs / Vulkáni Helikon

„Az elsőkötetes szerző huszonegy novelláját olvasva Bregovo, Tunemakovo stb. turista soha nem látta vidékén találjuk magunkat, megismerhetjük egzotikus nevű hőseit, azok látszatra eseménytelen, ám semmiképp sem hétköznapi életét.”


A háromlövetűség dicsérete
1.200 Ft
Beke Ottó, Deissinger Ákos, Samu János / Vulkáni Helikon

Fiatal prózaírók antológiája, akik még nem jelentkeztek önálló kötettel. Azonos korosztályhoz tartoznak: a húszon már túl, de még jóval a harmincon innen, s máris nemzedékként emlegetik őket. Közösen indítottak irodalmi folyóiratot nemrégiben DNS címmel, amelynek ez idáig három száma jelent meg, s nyugodtan mondhatjuk, hogy a vajdasági magyar irodalmi élet állóvizében az utóbbi néhány évben ez volt talán az egyetlen olyan esemény, amely feljogosít bennünket a bizakodásra: talán még megállítható a véglegesnek hitt hanyatlás. Ennek nemcsak fiatal koruk és tehetségük a biztosítéka, hanem tudatosságuk és kitartásuk is: rendszeresen publikálnak az egyik legtekintélyesebbnek számító irodalmi orgánum, a Magyar Szó Kilátó című irodalmi mellékletének hasábjain is.


A hologram hintóján
2.200 Ft
Regény / Sinkovits Péter / Vulkáni Helikon

Sinkovits Péter (1946) zentai író, újságíró és publicista, Herceg János Irodalmi díjas.


A Kruspér-udvar angyalai
2.000 Ft
Próza / Vasagyi Mária / Vulkáni Helikon

Övesen történt, Venice városka szívében, a Kruspér-ház és a festőműhelyek híres udvarán, három feketefenyő árnyékában, akik rég túlnőtték a tövér kéményeket, és már egész Övesre nézve csapást jelentettek lombvedléskor, amidőn elhullajtott koronájuk tüskei mindent beborítottak bosszúságot okozva, mint az időközönként eluralkodó fölösleges gondolat. Ki hitte volna, hogy ezenkívül újabb megbolydulást hoz az idő hamarost. Éppen föltilinkózott a rigó azon a nyáron, amidőn az a sose látott növény a tetőn megsarjadt. Alighogy kitört a tüszőből, újabb és újabb zöldkékes lándzsát leveledzett szinte óránként, és Sarlós Boldogasszonykor már izmos tövek nyomorgatták az egész tetőt, akár Laokoónt és fiait halálos szorítással a kígyók, hallani lehetett az éjcsöndben, mint roppan a gerenda, akár a csont, mint pattog tehetetlenül a napszítta cserép a tekergő narancsvörös gyökerek vaserejétől. (A Kruspér-udvar angyalai, részlet)


A pálinka dicsérete és más történetek
2.000 Ft
Bozsik Péter

Vajdasági és magyarországi élethelyzetek, olykor tipikus, másszor ellenkezőleg: bizarr, egyszeri, egyedi vagy egyszerűen váratlan jelenségek ihlette novellákat, illetve mini-novellákat tartalmaz a kötet.


A pillanat küszöbén
2.500 Ft
Mikola Gyöngyi / Altus3

A 90-es évek délszláv háborúi és az azt környező válság idején született, vajdasági vagy ex-vajdasági magyar művek, illetve a történelmi trauma és a személyes identitás közötti összefüggések vizsgálatának szenteli kötetét a szerző.


A szomszédság kapui
2.200 Ft
Tanulmányok / Virág Zoltán / Altus3

A meghatározó vajdasági alkotók, symposionista generációk költészetében, prózájában, esszéírásában fontos szerepet játszó összefüggések, kulturális alakzatok, nyelvi-poétikai összetevők egy művészeti, irodalmi, gondolkodástörténeti kulturális atlasz egységeiként helyeződnek a kötet középpontjába.


A Wilkinson penge
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Versek / Tóbiás Krisztián / Vulkánfíber

„Borotvapengével nem lehet ceruzát hegyezni. Egy borotvapenge a ceruzatartóban (a ceruzát ceruzahegyezővel hegyezik, és egyre fogy), afféle performansz. Szelíd veszély. ”


A XX. század metaforái
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Értelmezések, elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből / Bence Erika / Altus3

A tanulmánykötet értelmezéseket, elemzéseket, bírálatok tartalmaz a magyar irodalom köréből, s már fejezetcímeivel is ( Képi hidak, nyelvi hidak, Személyes és művészi kérdésfeltevések, Panoptikum és látványszínház) jelzi elkötelezettségét az önazonosságot kutató kortárs irodalom iránt.


A zsebtolvaj
1.800 Ft
A színlelés regénye / Kalász István / Vulkáni Helikon

Boldogság, vagy bánat? A regény zsebtolvaj hőse látszólagos apátiával védekezik a világgal szemben. Harmincéves, túl egy fájdalmas szerelmen. Élhetne jobban, ám ehhez el kellene fogadnia dúsgazdag, kéjenc apja reguláit.


Alvó titánok Verebes György szolnoki festményein
4.990 Ft   3.992 Ft
-20%

Verebes György festő műveinek bemutatása.


Angyalok rozettája
2.000 Ft
Kihagyásos körséta huszonnégy képben / Mihályi Czobor / Vulkáni Helikon

Egyszerre a múlt és a jelen áttűnéseiben megjelenő személyes Czobor regénye, illetve a várost magában hordozó szerző önvallomásos körsétája a Szajkó István festőművész illusztrálta prózakötet.


Anyaméh
2.000 Ft
Versek / Celler Kiss Tamás

Az Anyaméh az alig húszéves szerző első kötete, mégis határozottan és egyéni módon ötvözi a lírai képalkotás és az epikus szervezőelv elemeit. A naplózó regényvers vagy versben írt irodalmi filmforgatókönyv egyéni módon szemlél és értelmez. Akár az illusztrációk szerzője, Bakos Anita a maga palimpszeszt-képsorával. Együtt világot teremtenek a gyermekvágyás és az anyahiány relációján.


Aragóniai galambok
900 Ft
Sinkovits Péter / Vulkánfíber

Versek az időtlenségből a lassítás eleganciájának jegyében. A játéktér a váltóláz birodalma, de hiába körül a súlyos kulisszák, a rézkarc finom: valaki mellvértet mos folyóvíz alatt, feltűnnek egy percre a jövevények, az Édent látott délcegek, a sudár nők, feldereng az ötvösművészek korán kelő bizodalma... - megannyi langyos, lemenő nap vetette hosszú árny. Az utópia melege a veszteglő konkvisztádor szép visszaemlékezéseiben.


Árnyak a tetőtérben
1.500 Ft   1.200 Ft
-20%
Verebes Ernő / Vulkáni Helikon

Ha egy tetszőleges pontban lágyan/puhán belehatolunk Verebes Ernő teremtett világába, majd pascali módon, két irányban meghosszabbított szemmel - egy, az asztal felé néző mikroszkóp és egy, a felhőket célzó teleszkóp segítségével -, avagy a Harmadik Szem kinyitásával széttekintünk, számtalan, hagymalevelekként egymásra épülő univerzumot fogunk megpillantani, melyek a folyamatos megszilárdulás állapotában egzisztálnak, ám soha nem érik el ezt az állapotot (mint ahogy semmi sem a földfeletti ég alatt, és azon túl...


Azúrpajzs
1.500 Ft
Szegedi-Szabó Béla / Vulkánfíber

Szegedi-Szabó Béla a mai korköltői között előkelő idegen, bácskai angol. Költészete jól megkomponált lovagi játékában azúrpajzsot a nemtelen világ elé, s a tisztaság, az eszményi mű védelmében emel.


Bill a mennybe megy
1.800 Ft
és más színművek / Szegedi-Szabó Béla / Kráterszín

Három színpadi szöveg, amely abszurd humorával, logikai bukfenceivel, sajátos nyelvhasználatával gondolkodásra késztet. Elcsúszó bibliai jelentések a mai, egyszerre szakrális és profán világban. Megtérésre nincs esély.


Búcsú rossz időben
1.400 Ft   1.120 Ft
-20%
Mediterrán villanások / Bartha György / Vulkánfíber

Urbánus kontextusba ágyazott lírai útirajz a Tarcaltól a János-hegyig és vissza. Megformálója számkivetett, magányos individuum. Egy antihős írja szókimondó jelentéseit a peremjáraton az elszürkült időben.


Budapest, retour
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Nagy Abonyi Árpád / Vulkáni Helikon

Az 1993 és 1995 között Budapesten és a Vajdaságban játszódó regény az áttelepülést és az élet "újrakezdését" tárgyalja az ismerős, de merőben új környezetben. Hőseinek útját többnyire apró sikerek és nagy tragédiák övezik.Részletes keresés