Betöltés...

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék

Cím: Vojvode Mišića 1. 21000 Novi Sad / Újvidék, Szerbia
Honlap: www.felkol.org.rs
Vezető: Csányi Erzsébet
Telefon: +381/21/557-237
E-mail: vmfk@felkol.org.rs


A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium délvidéki vonatkozású irodalmi tanulmányköteteket jelentett meg ezidáig.

A lebegés iróniája
2.600 Ft
Sziveri-szinopszis / Lábadi Zsombor

Sziveri János az Új Symposium harmadik nemzedékének tagja volt. Sajnálatosan rövid életpályájának legsajátabb karakterisztikuma a kulturális-társadalmi ideológiák sokrétű jelenléte. A cím az életművén végigvonuló szabadságproblémára utal, a lebegés élménye sajátos módon a versek kontextusában a teljes szabadság megtapasztalásának hiányaként jelenik meg.


A novella Vajdaságban
2.600 Ft
Hózsa Éva

A novella Vajdaságban egy fokozatosan érlelődő problémakör, amely az egyetemi kurzusokon, tudományos tanácskozásokon, valamint az olvasó szemszögéből is figyelmet érdemel. A cím részint Szenteleky parafrázis, és meglehetősen pontatlan, hiszen az átjárhatóság szempontjából így kifejezőbb lenne: Utazás a határvidékre...


Alteregó
1.600 Ft   1.280 Ft
-20%
Alakmások - hamismások - heteronímák / Csányi Erzsébet (szerk.) / Kontextus

A konTEXTUS könyvek című sorozat a vajdasági magyar irodalom interkulturális kontextualizációja elnevezésű projekt keretében 2006 és 2010 közt öt éven át folyó tudományos kutatásokról számolt be. 


Csáth-járó át-járó
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Csányi Erzsébet (szerk.) / Kontextus

Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja. Egy személyben (volt) író, zeneszerző, festő, publicista, orvos, pszichoanalitikus, ezért célszerűbb Csáthokról beszélni, mintsem egyetlen, autentikus és megkonstruálandó Csáth-képről. A szétindázó arcképekhez újabb rajzolatok születtek és újabb párbeszédek keletkeztek...


Farmernadrágos próza vajdasági tükörben
3.000 Ft
A vajdasági magyar jeans-próza természetrajza / Csányi Erzsébet

"A farmernadrágos próza a beat-korszak védjegye Amerikában és később Európában is. Távoli térségek termékenyítik meg ekkor egymást, a magyar irodalom beat-korszaka azonban a szovjet elnyomás körülményei között elmúlt anélkül, hogy kitermelhetett volna jelentős művet ebben a kategóriában. A vajdasági magyar irodalomban azonban Tolnai, Domonkos, Gion, Végel regényei, kisregényei e modellkánon sikeres megvalósulásai a világirodalom és a délszláv kultúrák összefüggéshálózatában. A vajdasági magyar irodalom e jelenséggel felmutatott egy olyan sajátos kulturális identitásképletet, mely által a kisebbségi peremirodalom a periféria-centrum elmélet rabságából kiszabadulva az új kommunikációs-információs társadalom, a tömegkultúra mechanizmusaiba illeszkedett. 


jelHáló
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások / Csányi Erzsébet (szerk.) / Kontextus

A kötet szerző: Andric Edit, Beke Ottó, Csányi Erzsébet, Fekete J. József, Horváth Futó Hargita, Hózsa Éva, Ispánovics Csapó Julianna, Lábadi Zsombor, Novák Anikó, Roginer Oszkár, Rudas Jutka, Samu János Vilmos, Thomka Beáta, Utasi Csilla.


Mediális átlelkesítés
1.500 Ft   1.200 Ft
-20%
Zene – beszéd – irodalom / Csányi Erzsébet (szerk.) / Kontextus

A vajdasági magyar irodalomban pl. Domonkos István a kuplé, Sziveri János a sláger, Fenyvesi Ottó a blues, Ladik Katalin a fonikus áriák, Tolnai Ottó a jazz mestere, nincs is szükség további műfaji finomításra, annak a demarkációs vonalnak az átlépésére, amelynek ezek a szerzők írókként a túloldalán vannak. Mintha a zene csoportosításának és nevesítésének ilyetén nyelvi aktusa eleve a transzformációt, a vágást, a mediális csapások erőszakos összemosását jelentené be, ahol az átrajzolásoké, a megszakításé, az ellenőrizetlen kontaminációé, a preegzisztenciális mediális agresszióé a fő szó, a legerősebb hang és az elkerülhetetlen inskripció, amely ennek a magvában fortyogó homeosztázisnak (írás)képet ad – a prezenica, a beszéd és a zene történésének revelatív elhalasztásával.Részletes keresés