Betöltés...

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, BudapestA vidék az ezredfordulón
2.800 Ft
A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai / Kovách Imre

Az ezredforduló előtti és utáni évtizedben a vidéki társadalmat a teljes átalakulásához vezető hatások érték. Ez a korszak azért volt történelmileg egyedi, mert három, önmagában is mélyreható folyamat következményei egyszerre érvényesültek. A parasztság hanyatlásának végső szakasza esett egybe a szocializmus rendszerének lebontásával, valamint a globalizálódással és az európai integrációval, ami három struktúraváltásnak felel meg...


Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon
3.700 Ft
Tanulmányok / Kovách Imre - Dupcsik Csaba - P. Tóth Tamás - Takács Judit (szerk.)

Az MTA TK Szociológia Intézetében készített kötet annak a munkának az első része, amely a társadalmi integráció középpontba állításával kísérli meg kialakítani a jelenkori társadalmi egyenlőtlenségek elemzésének új kereteit. A kötet tanulmányai empirikus bizonyítékai annak, hogy az „integráció” alkalmas az újraelosztási és piaci rend, a fogyasztói társadalom, az értékváltozások, a „posztmodernnek” tekintett társadalmi jelenségek és a kapcsolati/hálózati társadalom elemzésének egységbe foglalására. A kötet egy kutatássorozat első produktuma, amelynek folytatása a következő években várható.Részletes keresés