Betöltés...

Márton Áron Szakkollégium, BudapestA Márton Áron Szakkollégium tudományos felolvasó ülésének tanulmányaiból II.
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
PhD- és TDK-dolgozatok - 2006. november 9. / Dr. Drescher J. Attila - Fodor Szabolcs (szerk.)

A Magyar Tudomány Ünnepe és a Márton Áron Szakkollégium létrejöttének 15. évfordulója alkalmából megtartott tudományos felolvasó- és kutatási beszámoló ülés szerkesztett tanulmánykötete....


Hagyomány és jövőkép: Anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Kutatói Szakkollégiumának évkönyve / Kötél Emőke - Szoták Szilvia (szerk.) / Határhelyzetek

A Hagyomány és jövőkép: Anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés című tanulmány-kötetet a Márton Áron Szakkollégiumi Program negyedik évfolyamának fiatal társadalomtudósai írták, akik a Kárpát-medence négy magyarlakta régiójához − Erdélyhez, Vajdasághoz, Felvidékhez és Kárpátaljához – kötődnek, ezek egyikében nőttek fel. Kutatómunkájuk során különböző aspektusokból vizsgálták meg szülőföldjük múltjának, jelenének valamely fontos kérdését...


Határhelyzetek II.
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Kultúra, oktatás, nyelv, politika / Kötél Emőke - Szarka László (szerk.) / Határhelyzetek

Anyanyelv és a többségi nyelv használata nem új téma a kisebbségkutatásban. Nehéz itt új „igazságokat” felmutatni, viszont a régi „igazságokat” újra kell gondolni. A körülöttünk lévő világ változásai megkövetelik, hogy mindig újra- és újragondoljuk ezt a kérdést. Nem véletlen, hogy a kötet jelentős része a nyelvhasználattal és az ehhez szorosan kapcsolódó oktatáspolitikával foglalkozik. A határokon túlra került magyarság a történelmi Magyarország megszűnte óta küzd anyanyelvének az élet minden területén történő használatáért...


Határhelyzetek III.
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig / Fábri István – Kötél Emőke (szerk.) / Határhelyzetek

A tanulmánykötet az Oktatáskutatási Szakkollégium hallgatóinak írásait tartalmazza, melyek kulturális hagyományozódás, a szülőföldi és magyarországi felsőoktatási kínálat, a felsőoktatásban zajló migrációs folyamatok, a munkaerő-piaci kihívások valamint a civil szféra és alapítványok működésének témakörét járják körül...


Határon túli magyar oktatási és nevelési intézmények adattára
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
Fábri István – Fodor Szabolcs (szerk.)

2000 tavaszán vette kezdetét az az átfogó adatgyűjtés, amelynek eredményeként létrejött a Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa - Oktatási Kataszter (a továbbiakban: Oktatási Kataszter)...


Kataszter - Kárpátalja
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményei – adatbázisfrissítés, 2009. - Gyorsjelentés / Kötél Emőke (szerk.)

A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos adatbázisának kárpátaljai anyagait elemző kötet jelent meg Budapesten, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma gondozásában. Amint Kötél Emőke, a kiadvány szerkesztője a kötet előszavában összefoglalja, a Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményeinek adatbázisa 2000-ben került kialakításra. A most megjelentetett kiadvány a kataszter 2009-es frissítésének kárpátaljai adatait dolgozza fel...


Közösség és identitás a Kárpát-medencében
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
A Balassi Intézet Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programja 2013-2014. évi, hetedik pályázati ciklusának évkönyve / Fedinec Csilla - Szoták Szilvia (szerk.) / Határhelyzetek

 A Balassi Intézet Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programja hetedik pályázati ciklusának évkönyvét tartja kezében a kedves Olvasó. A programot ezúttal is az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen hirdettük meg, szoros együttműködésben a Külhoni Magyarok Osztályával. Kiemelt szakmai partnerünk a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete volt...

 


PhD-konferencia 2008
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból / Kötél Emőke (szerk.)

A Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) 2008. november 10-én, A Tudomány Napja tiszteletére rendezett PhD konferenciáján a legkülönbözőbb tudományterületeken dolgozó hallgatók hét szekcióba sorolt előadásai olvashatók jelen kötetben...


Terek, intézmények, átmenetek
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Kutatói Szakkollégiumának évkönyve / Fedinec Csilla (szerk.) / Határhelyzetek

Újabb, immár nyolcadik kötetéhez érkezett a Balassi Intézet Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programjának évkönyve, amely rendre számot ad a pályázati év során elért kutatási eredményekről. Jól megfigyelhető nemcsak a kutatói szakkollégium egyes ciklusain belüli fejlődés, amit a tehetséges egyetemi hallgatók és a fiatal kutatók elérnek, hanem évről évre egyre összeszedettebb, kiérleltebb kötettel tudjuk demonstrálni egy ilyen program hiánypótló értékét...


Változó világ – változó közösségek a Kárpát-medencében
[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]
A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Kutatói Szakkollégiumának évkönyve / Fedinec Csilla - Szoták Katalin (szerk.) / Határhelyzetek

A 21. század második évtizedének eddig eltelt évei adnak némi reményt arra, hogy kontinensünkön a nemzetközi szervezetek, kivált az Európai Unió által biztosított kooperációs, ellenőrzési és fejlesztési lehetőségek, mechanizmusok képesek megakadályozni a fenyegető pénzügyi, gazdasági, politikai és katonai válságfolyamatokat, s ezzel esélyt kínálnak a szemünk láttára megújuló nemzetállamoknak, hogy saját történeti adottságaiknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő válságkezelési és fejlesztési elképzeléseket dolgozzanak ki...

 Részletes keresés