Betöltés...

Stúdium Kiadó, Kolozsvár

Cím: str. Andrei Mureşanu nr. 5, 400071 Cluj-Napoca / Kolozsvár, Románia
Vezető: Tőkés Erika
Telefon: +40/744/310768
E-mail: office@studiumkiado.ro


Kiadónk 1991 októberében alakult azzal a szándékkal, hogy a teljes sajtószabadságot kihasználva hozzájárulhasson az ifjú nemzedékek igaz és hasznos tudással való felruházásához, az összmagyar és az erdélyi magyar szellemi és kulturális örökség megőrzéséhez és terjesztéséhez, a tudományos élet eredményeinek a közzétételéhez. Mindebből következik, hogy elsősorban pedagógiai szakirodalmat – tankönyveket, iskolai segédeszközöket, egyetemi jegyzeteket, egyetemi kutatók tudományos dolgozatait jelentetjük meg. Kulturális örökségünk ismertetését, továbbadását szolgálják a művészettörténeti kötetek, valamint turisztikai jellegű kiadványaink. A csodálatos erdélyi táj leírására és népszerűsítésére vállalkozik több kiadványunk is. Az erdélyi hagyományokhoz híven emlékiratokat és összegező publicisztikai köteteket is közrebocsátunk. Kiadványaink sorában külön vonulatot képviselnek teológiai és egyháztörténeti köteteink. Kedvesek számunkra a gyermekeknek szánt mese- és tudománynépszerűsítő könyvek. Újabban jelenkori erdélyi szépirodalmi alkotásokat is megjelentetünk.

Házsongárdi temető
1.000 Ft
A mulandóság emlékkövei / Dr. Gaal György - Gergelyné Tőkés Erzsébet

Kolozsvár évszázados sírkertje, a Házsongárd, mint minden ősi temető, nemcsak az elmúlás kegyhelye, hanem a magyar kultúra panteonja is.

Talán nem csak Erdélynek, hanem Európának is legrégebbi, ma is működő sírkertje a 429 éves Házsongárdi temető. Neve fogalom Kolozsváron túl mindenütt, ahol magyarok élnek. Egy város, egy országrész többszázados művelődés- és művészettörténetének tükre, Erdély kiemelkedő személyiségeinek panteonja.


Zenekönyv kisiskolásoknak
1.200 Ft
Nagy Ágnes Magdolna - Romocea Judith

A kisiskolásoknak szánt könyv összegzi az óvodában tanultakat, gazdag gyakorlatanyagával, valamint a legszebb gyermekdalok által megtanítja a zenei alapismereteket. Jól használható könyv mind az iskolában, mind a családban. Nevelő hatásáért is ajánljuk.


Magyar nyelvi, irodalomolvasási és kommunikációs ismeretek
1.500 Ft
Segédanyag általános iskolásoknak és nyolcadikosoknak / Hunyadi Endre

A könyv áttekinthető és könnyen elsajátítható módon összefoglalja az alapvető elméleti ismereteket, és változatos gyakorlatsorokkal fejleszti a gyerekek irodalmi és nyelvi képességeit. A munka egésze önálló és kreatív gondolkodásra, értő esztétikai és nyelvhasználati magatartásra nevel.


Az erdőn túl
1.890 Ft
Versek / Áprily Lajos

A verseket válogatta és a kötetet szerkesztette: Hantz-Lám Irén Áprily Lajost a Trianon utáni magyar irodalom egyik legjelesebb erdélyi képviselőjeként tartják számon. A kisebbségi sors megtapasztalása után 1929-ben úgy határoz, hogy Kolozsvárról Budapestre távozik, elfogadja a Baár-Madas Református Leánygimnázium igazgatói székét. Súlyos döntés. Elhagyni a szülőföldet, barátokat, az erdélyi magyar értelmiségiekből álló kört, amelynek aktív tagja volt húsz éven keresztül...bővebben


Erdélyi magyar írók
1.900 Ft
Paulovics László íróportéi - Irodalmi szövegválogatás / Balázs Imre József (bevezető)

A portrékészítőnek nincs más választása, mint hogy az igazi arc megtalálását tűzze ki céljául – természetesen azét az arcét, amilyennek ő és csakis ő látja azt, akit lefest. Paulovics László is a megrajzolt erdélyi művészek, értelmiségiek igazi arcát keresi, támpontként pedig a legváltozatosabb segédeszközöket hívja segítségül. Tárgyakat és szövegeket illeszt gyakran az arcok mellé, voltaképpen az arcokba. Azt sugallja, hogy ezek az arcok elválaszthatatlanok azoktól a mondatoktól, amelyek által gyarapodott a magyar kultúra, és amelyek – Székely János szavaival szólva – hiányoznának a világból, ha ők ki nem mondták, le nem írták volna azokat. (Balázs Imre József)...bővebben


A kényelmetlen hős
1.980 Ft
Jancsó Miklós

"Ki tudja, kik fürödtek a kolozsvári Belvedere Szálló medencéjében, és kik edzettek a tornatermében a nyolcvanas években? Milyen volt a "vizionálás" ezekben az években a szilveszteri kabaréműsorok előtt? Hogyan játszottak Rejtő Jenőt Muşatescu név alatt? Ki tudja, hol lakott Cs. Szabó László Angliában, és hol az édesanyja Kolozsváron? De ennél sokkal több is kiderül Jancsó Miklós A kényelmetlen hős című kötetéből, mely talán "méltánytalanul" is viseli magán a humoreszk műfajmegjelölést...bővebben


A fáklyák már égnek
2.100 Ft
Erdélyiségről és irodalomról / Mózes Huba

A Bartók Béla-sort címül viselő kötet az önazonosság-tudat ápolásának az erdélyiség szorításában/ihletésében kialakult módozatairól nyújt filológiailag megalapozott, esztétikailag hiteles képet kiemelkedő fontosságú versek (pl. Dsida Jenő Psalmus Hungaricusa), prózai írások (pl. Wass Albert Elvásik a veres csillag című regénye), időszaki kiadványok (pl. a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények), történelmi/irodalomtörténeti mozzanatok (1956, 1959) elemző bemutatásával.


Isten a szekéren
2.100 Ft
Sánta Ferenc

A kötet az 1927-ben Brassóban született, Erdélyben nevelkedett és Magyarországon alkotó Sánta Ferenc válogatott novelláit tartalmazza.Isten a szekéren címmel és jelen tartalommal eloször 1970-ben jelentek meg. Változatlan formában közöljük mi is, még akkor is, ha más korban, más helyen és gyökeresen más történelmi körülmények között élünk, s idoközben az irodalom szerepe is átértékelodött.


Rejtelmes állatvilág
2.100 Ft
Kiss Bitay Éva

A kerettörténet formájában íródott könyv sok érdekességet tár fel az állatok csodálatos világából. A történet emberi főhőse a Jancsi nevű kisfiú, akinek kedvenc tantárgya a biológia és azon belül az állattan. Minden este, miután elalszik – mintha az álomtündér varázspálcájának érintésére történne – kinyílnak az asztalon hagyott biológiakönyv lapjai és kirajzanak belőle az állatok, így alkalom nyílik arra, hogy olyan állatfajok is összemérjék egymással ügyességüket, rátermettségüket, életrevalóságukat, amelyeknek a valóságban soha nincs alkalmuk találkozni egymással, mert más-más élettér lakói, esetleg más kontinensen élnek...bővebben


Benéz a havas
2.350 Ft
Versek / Reményik Sándor

Reményik Sándor 1890. augusztus 30-án született Kolozsváron. A Református Kollégiumban érettségizett. A Ferencz József Tudományegyetem jogi karára iratkozik, de jogi előadásokon kívül filozófiát is hallgat. Első írásai 1914-től jelennek meg a Dobsina és vidéke című lapban. Első kötete, a Fagyöngyök 1918-ban kerül az olvasók kezébe. 1921-től haláláig (1941) szerkeszti a Pásztortűz című irodalmi, művészeti és társadalompolitikai hetilapot, amely az akkori erdélyi magyar szellemi élet jelentős fóruma volt...bővebben


Csodálatos madárvilág
2.400 Ft
Kiss Bitay Éva

A szerző ismeretterjesztő formában mutatja be rajzokkal kísérve a csodálatos madárvilágot, amely körülvesz bennünket. Több tucat madárfajról tudhatjuk meg szokásait, hogy hol lelhetőek fel, mi a táplálékuk, s milyen egyéb szokásaik vannak. Diákoknak és érdeklődő felnőtteknek egyaránt ajánljuk a kiadványt.


Lantom, kardom tied, oh szabadság!
2.500 Ft
Történelmi olvasókönyv az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról / László László

A diákoknak szánt történelmi olvasókönyv a 1848-49-es szabadságharc legfontosabb pillanatait, hőseit, mártírjait, nótáit, verseit, ruháit, jelképeit mutatja be. Tudjuk, minden népnek, nemzetnek vannak szent ünnepei.  Nekünk, magyaroknak március tizenötödike a legszentebb, hiszen 1848-ban ezen a napon hozták nyilvánosságra a márciusi ifjak a Tizenkét pontot és Petőfi halhatatlan költeményét, a Nemzeti dalt...bővebben


Erdélyi receptórium
2.700 Ft
verssel és prózával / Hantz Lám Irén

A háztartás fáradságos munka, de ugyanakkor állandó örömforrás is. A közös ebéd vagy vacsora a családot, közösséget összetartó erő. Azt szeretném, ha ebből a rendhagyó recepteskönyvből az olvasó észrevenné az írások szerzőinek és a receptek összeállítójának azt a szándékát, hogy az étkekre úgy tekintsenek, mint a szeretetnek különleges megnyilvánulási formájára...bővebben


Kolozsvár környékének kirándulóhelyei
2.800 Ft
Ajtay Ferenc

A természetjárás, mint ismeretes a legszebb és legnemesebb sport, hisz szabad levegőn zajlik, nem sportpályákon vagy zárt csarnokokban. A turistának nincs ellenfele, akit le kellene győzni, minden turista legyen a természet barátja, ugyanakkor tudnia kell, hogy a természetjárás több ismeretet, lelki tartalmat és élményt biztosít a résztvevőknek, mint az összes más sport együttvéve (Tulogdy János). Kolozsvár környékének kirándulóhelyei már a múlt században kedveltek és ismertek voltak.


A templom arcai
2.850 Ft
A kolozsvári Farkas utcai református templom képben-szóban / Összeállította: Hantz Lám Irén és László Miklós

László Dezső (1904-1973), a kolozsvári Református Kollégium vallástanára, teológiai magántanár. 1940-től haláláig a Kolozsvár Belvárosi (Farkas utcai) Református Egyházközség lelkipásztora. Társadalomtudományi és egyházi író, szerkesztő. Írásaival jelen van a korabeli magyar sajtótermékek hasábjain. Az értékvédő és értékteremtő munkát állítja a kisebbségi élet megszervezésének középpontjába. Koholt vádak alapján 1952-ben letartóztatják és a Duna-csatornához viszik, majd 1957-ben újra letartóztatják. Öt évet ült börtönben. A kolozsvári Házsongárdi temetőben nyugszik.


Pillantás a fellegvárról
2.900 Ft
Tatár Zoltán

Szerzőnk neve jól ismert a Szabadság és kötetei olvasóinak körében. Írásaiból ezúttal Pillantás a Fellegvárról címmel, a Stúdium Kiadó gondozásában nyújt nekünk csokorra valót. A város fölé emelkedő magaslatról szép a kilátás. De mit lát, mit láttat velünk onnét Tatár Zoltán?
A XIX. század második felében alapított, ma Botanikusnak mondott Füvészkertet. Az 1918 végéig a Deák Ferenc utca elején állt Kárpátok őrét. Az ember hűséges négylábú társát, a lovat. Megjeleníti a Méhes utcát. Melyet tenyereként ismer. Az ott lakók életének egy-egy derűs vagy tragikus pillanatát. A Méhes utcából nyíló Zsolt vezér utca 1942-ben épült ONCSA-telepét. De pillantást vet a kétvízközi Lupsára is...bővebben

 


Erdély természeti csodái
3.000 Ft
Ajtay Ferenc

Van Európának egy semmi más tájhoz nem hasonlítható része, ez a Keleti- és Déli-Kárpátok, valamint az Erdélyi-szigethegység ősi masszívumai által határolt „tündérkert” – Erdély. Ez a „bérces hazá”-nak is nevezett országrész táji önállóságát, jellegzetes arculatát mindenekelőtt földtani szerkezetének, domborzatának és zártságának köszönheti...bővebben


Panni, Dani meg a többiek
3.150 Ft
Kiss Bitay Éva

Gyermekként a hosszú, nyári szünidőben a csodákért nem kell messzire menni: Panni és Dani a kert végében unatkoznak, amikor megjelenik előttük Képzelet, a gyönyörű tündér, ködsüvegbe burkolja a lurkókat, és máris a közeli erdőben barangolnak. De nem szokványos kirándulás ám az övék, a ködsüveg láthatatlanná teszi őket, így Panni és Dani az erdő soha nem sejtett titkaiba leshet: ...bővebben


Titokmorzsák a természetből
3.150 Ft
Kiss Bitay Éva

A 8-12 éves gyerekeknek szóló könyv tizenkét természetbeni sétát ír le, melyek során a fiatal biológus nagybácsi, Béla bátyó a rokonsághoz tartozó gyerekeket beavatja az élővilág csodálatos titkaiba. Így megtudhatjuk, hogy a virágpor árulkodik, a tüdőfű pironkodik, a gőte ünnepi ruhát ölt, a madaraknak is vannak lakásgondjaik, nem minden állat az, aminek hisszük. Megtudhatjuk azt is, hogy mi az a csonttörő karács, a szarvasagancsár és az egyenközű zergély; vagy azt, hogy a bölömbika nem bika, és hogy a víz alatt agyafúrt csapdák rejtőznek, és haramiák tanyáznak. A felsoroltak csak töredékére utalnak mindannak, amit leír ez a szórakoztatóan tanító, színesen illusztrált könyv.


Nagyenyed szóban-képben
3.360 Ft
Város az Őrhegy alatt / Hantz Lám Irén (szerk.)

Igényes, nosztalgikus, a város nagyjainak visszaemlékezéseivel, verseivel és festményekkel, linólmetszetekkel, régi-régi fotókkal színesített helytörténteti munka a Szászföld egyik legjelentősebb városáról. Nagyenyed neve puszta személynévből származik. Ennek eredete a magyar Egyed személynév, mivel templomának Szent Egyed a védőszentje. Előtagja a Szászsebes és Vízakna közti Kisenyedtől különbözteti meg.Részletes keresés