Betöltés...

SikerX Kiadó, BudapestAlbumlapok Pósa Lajosnak
2.900 Ft
Kun Miklós Jenő (szerk.)

Pósa ​Lajos, a szelíd költő címmel 2006-ban jelent meg Praznovszky Mihály monográfiája a magyar gyermekirodalom első aranykorának – Benedek Elek mellett – legjelentősebb alkotójáról. A jeles irodalomtörténész munkája meggyőzőn igazolta - számomra ez a legnagyobb értéke -, hogy az egyes szegmenseit illetően mégoly megalapozottan bírálható pósai költészethez lehet jó szándékkal is közelíteni...


Apró történetek
2.400 Ft
A költő halálának 100. évfordulójára / Pósa Lajos / Pósa Emlékév

Elsősorban a felnőtt korú olvasóknak ajánljuk a Pósa Lajos költészetének gyöngyszemeiből álló Apró történetek c. válogatást. A SikerX Kiadó gondozásában megjelent kötet tartalmát - két ballada mellett - azok a szegedi poétai küzdelméből kifakadt, olykor balladai sűrűségű daltragédiák adják, melyekkel Pósa a fővárosi és a gömöri közönség szívét is megvette, s melyekről az egykori recenzor azt találta írni, hogy: "Heinei dalok, Petőfi köntösében". A kötetet Gintner Csilla - a versek tragikumát hűen tükröző - illusztrációi díszítik. 


Az egész világ terhe rajtam
1.800 Ft
Cserník Sándorné, született Galo Ilona önéletírása / Z. Urbán Aladár (szerk.) / Palóc Társasági Könyvek

Egy ipolyvarbói parasztasszony önéletírását tartja a kezében. De talán többet is annál: az árnyékos oldal kesernyés korrajzát. Mert Ilus néni életében csak futó vendég volt az öröm, csak múló pillanat a gondtalanság...


Fürdőélet a 19. századi Gömörben
5.900 Ft
Kerényi Éva

„Könyvemben a 18. század utolsó harmadától az első világháború befejezéséig virágzó-hanyatló gömöri fürdőkultúra bemutatására vállalkozom, mintegy ízelítőt adva a történelmileg sokszínű Gömör-Kishont vármegye természeti, balneológiai, kulturális és épített kultúrát jelentő gazdagságából, amely a magyar fürdők aranykorszakában e régiót is kiemelten érintette...


Honszerető barangolások
2.400 Ft
Z. Urbán Aladár / Palóc Társasági Könyvek

Őszintén szólva kellemes meglepetés volt számomra, hogy Urbán Aladár útleírásait könyv formájában megjelenteti, és ugyanakkor hihetetlen megtiszteltetés, hogy előszót írhatok kötetéhez. Annak idején, amikor az 1980-as, 90-es, majd a 2000-es évek elején a Tábortűzben, a szlovákiai magyar gyerekek lapjában napvilágot láttak írásai, hivatalból valamennyit olvastam, és mindannyiszor rácsodálkoztam, mennyi ismeretet, új meg új csodát tár olvasói, olvasóink elé, elkötelezett tudatossággal irányítja rá a figyelmet a tájainkról indult, itt élt, alkotott egyéniségekre, természeti különlegességekre, építészeti remekeinkre, helyi múzeumainkra, gyűjteményeinkre...


Jó itt élni!
1.800 Ft
Kárpát-medencei fiatalok gondolatai magyarságról, hazáról, múltról, jövőről / Z. Urbán Aladár / Palóc Társasági Könyvek

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a fiataloknak kiírt tanulmányíró pályázatra Magyarországról és az elszakított területekről mindenhonnan érkeznek középiskolások tollából esszék, tanulmányok a magyarságról, hazáról, múltról, jövőről. A 2010-2013 között beérkezett és értékelt 130 pályázat közül a legsikeresebbeket „Jó itt élni” címmel egy kötetbe válogatva jelentette meg a Palóc Társaság...


Madách Imre napjai a magyar irodalomban 1861-1864
2.800 Ft
Praznovszky Mihály (szerk.)

Madách Imre 1861-1864 közötti napjairól szól ez a könyv. Forrásgyűjtemény, amelyben olyan dokumentumok szerepelnek, amelyek e négy esztendő alatt a magyarországi sajtóban és könyvkiadásban Madáchtól és Madáchról jelentek meg. Nem bibliográfiai tételek, hanem szövegek. Napról napra, az évek sorrendjében követjük, miként fogadta a magyar olvasóközönség, a kritika, a szaktudomány, a politikai közélet Madách megjelenését, üstökösszerű feltűnését és elvesztését...


Magyar úton
1.900 Ft
A Palóc Társaság megalakulásának 25. évfordulója tiszteletére / Z. Urbán Aladár / Palóc Társasági Könyvek

A Palóc Társaság megalakulásának 25. évfordulója alkalmából jelent meg a Siker X Kiadó gondozásában a „Magyar úton” című kiadvány, amely a társaság által elvégzett munkáról, sikerekről, eredményes és némileg félresiklott kezdeményezésekről is a legnagyobb őszinteséggel rajzol képet, áttekintést nyújt a huszonöt év eredményeiről s kissé bővebben az elmúlt öt év tevékenységéről is. Címoldalán a Palóc Társaság platánfája látható, amely emlékfa az alsósztregovai Madách-kastély parkjában növöget 1998 óta. 

 


Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései
3.200 Ft
Mikszáth Kálmánné - Praznovszky Mihály (szerk.)

Ez a könyv, a Mikszáth özvegyének könyve, a költő hitvesének könyve. Áldozat, szeretet van benne, nemes odaadás mindenki iránt, ki szívéhez közel volt, de irodalom- és kortörténet van benne azért, mert a költőhöz volt legközelebb, mert a költő hitvese volt. Mint író rendkívül érdekes jelenség: egyáltalán nem író...


Őszi napfény
2.200 Ft
A költő halálának 100. évfordulójára / Pósa Lajos / Pósa Emlékév

Lehet tehát, hogy elfogult vagyok vele szemben. De azt kérdezem, hogy ez a nemzedékeken át tartó befolyásoltság nem maga a hírnév-e, mely "ércnél maradandóbb"? És nem ilyen boldog és megújuló elfogultságok láncolatából áll-e az is, melyet halhatatlanságnak neveznek? (Kosztolányi Dezső, 1920)...


Palócföldi mesék
1.900 Ft
Petrolay Margit / Palóc Társasági Könyvek

Újra elolvasva Petrolay Margit (1908-1997) könyvét - nem volt nehéz, hiszen az unokáim szobájában van - csak csodálkozni tudtam, hogyan lehetett erről az írónőről megfeledkezni? (Nem mintha ő lenne az egyetlen, akit a kegyeden olvasói emlékezet elfeled!) Ismerjük a nevét. A szakirodalom, főleg a gyermekirodalommal, az olvasáskultúrával foglalkozó szakirodalom nyilvántartja, olykor megemlékezik róla...


Váltogatja az ecsetjét...
2.699 Ft
Pósa Lajos verses meséi / Pósa Lajos / Pósa Emlékév

Szép színes rajzokkal illusztrált versgyűjtemény, amely tizenkét költeményt tartalmaz "Pósa bácsi" hatalmas lírai életművéből kiszemezgetve. Az egyszerű ritmusképletű, de épp ezért a kicsik számára könnyen tanulható-skandálható versek (mint például A bogarak piktora, A kacagtató hegedű, a Mese a csiga-bigáról, a Három szép pillangó és a többi) egyben mesék is: egy-egy rövidségében is elragadó versbe foglalt történet. Óvodás kortól már jó szívvel ajánlható.Részletes keresés